Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 01:34:11 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7296Tiêu đề: bài hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 01:34:11 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Chất phóng xạ Pôlôni 210Po phóng xạ anpha và biến thành Chì 206Pb.Coi khối lượng của nguyên tử gần bằng số khối của nó tính theo đơn vị u.Hỏi động năng  của hạt anpha chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng do phản ứng toả ra ?
11,9%   B.   70,5 %      C.   98,1 %      D.   1,91%
 ai giải hộ mình với.cảm ơn nghen


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: ODD trong 11:34:45 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Chất phóng xạ Pôlôni 210Po phóng xạ anpha và biến thành Chì 206Pb.Coi khối lượng của nguyên tử gần bằng số khối của nó tính theo đơn vị u. Hỏi động năng  của hạt anpha chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng do phản ứng toả ra ?
11,9%   B.   70,5 %      C.   98,1 %      D.   1,91%
 ai giải hộ mình với.cảm ơn nghen

Thầy ơi!!! Trường chuyên Nguyễn Huệ-Hà Nội họ cũng ra 1 câu có: Coi khối lượng của nguyên tử gần bằng số khối của nó tính theo đơn vị u:
  Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân [tex]Be_{4}^{9}[/tex] 2 hạt sinh ra là [tex]\alpha[/tex] và X.Biết hạt nhân Be đứng yên proton có động năng Kp=5.45MeV, vận tốc hạt [tex]\alpha[/tex] sinh ra vuông góc với vận tốc của proton và có động năng [tex]K_{\alpha }[/tex]=4MeV,khi xét mqh giữa động năng và động lượng của tính gần đúng khối lượng hạt nhân= số khối của nó.Phản ứng trên thu hay toả bao nhiêu năng lượng??
 ĐA thầy em đưa ra là: toả nl 2.125Mev
Thầy cho ý kiến


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: tedomiprovn trong 11:41:15 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Chất phóng xạ Pôlôni 210Po phóng xạ anpha và biến thành Chì 206Pb.Coi khối lượng của nguyên tử gần bằng số khối của nó tính theo đơn vị u.Hỏi động năng  của hạt anpha chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng do phản ứng toả ra ?
11,9%   B.   70,5 %      C.   98,1 %      D.   1,91%
 ai giải hộ mình với.cảm ơn nghen

Mình giải ra ĐA C 98,1


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: tedomiprovn trong 11:43:41 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
[tex]p_{\alpha }=\rho _{Pb}\Rightarrow 4K_{\alpha }=206K_{Pb}[/tex]
Ngoài ra..Năng lượng tỏa [tex]\Delta E = K_{\alpha }+K_{Pb}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:26:39 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Chất phóng xạ Pôlôni 210Po phóng xạ anpha và biến thành Chì 206Pb.Coi khối lượng của nguyên tử gần bằng số khối của nó tính theo đơn vị u.Hỏi động năng  của hạt anpha chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng do phản ứng toả ra ?
11,9%   B.   70,5 %      C.   98,1 %      D.   1,91%
 ai giải hộ mình với.cảm ơn nghen

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có : [tex]\vec{p_{\alpha }} + \vec{p_{Pb}} = 0[/tex]

Chuyển vế và bình phương lên ta được : [tex]p_{\alpha }^{2} = p_{Pb}^{2} \Leftrightarrow 2m_{\alpha} K_{\alpha} = 2m_{Pb} K_{Pb} \Leftrightarrow K_{Pb} = \frac{m_{\alpha} K_{\alpha}}{m_{Pb}}[/tex]

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần : [tex]m_{P0} c^{2} = ( m_{Pb} + m_{\alpha }) c^{2} + K_{Pb} + K_{\alpha }[/tex]

Năng lượng tỏa ra của phản ứng : [tex]\Delta E = [m_{P0} - ( m_{Pb} + m_{\alpha })] c^{2} = K_{Pb} + K_{\alpha } [/tex]

Hay : [tex]\Delta E = K_{\alpha } \left( \frac{m_{\alpha}}{m_{Pb}} + 1 \right)[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{K_{\alpha }}{\Delta E} = \frac{1}{m_{\alpha} /m_{Pb} + 1 }[/tex]

Các bài toán với giả thiết  : " Coi khối lượng của nguyên tử gần bằng số khối của nó " Rất dễ gây hiểu lầm là [tex] \Delta E = 0 [/tex].

Thật ra lúc này đại lượng [tex]\Delta E = ( M_{t}-M_{s} )c^{2}[/tex] là dạng vô định vì số hạng [tex]( M_{t}-M_{s} )[/tex] là một số rất  bé ; còn số hạng [tex] c^{2}[/tex] lại rất lớn !