Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 12:47:38 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7293Tiêu đề: hỏi lại bài dao động tắt dần
Gửi bởi: anhngoca1 trong 12:47:38 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật đứng yên ở O, sau đó đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí
A. trùng với vị trí O   B. cách O đoạn 0,1cm      C. cách O đoạn 0,65cm   D. cách O đoạn 2,7cm

bài này hôm trước gửi lên, theo cách làm của Quang Dương(k biết xưng hô thế nào ) thì mình tính ra con lắc dừng lại ở vị trí cách O 2cm. trong đáp án k có cái nào giống cả
đáp án sai à, biết làm thế nào đây
giúp với


Tiêu đề: Trả lời: hỏi lại bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:03:17 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật đứng yên ở O, sau đó đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí
A. trùng với vị trí O   B. cách O đoạn 0,1cm      C. cách O đoạn 0,65cm   D. cách O đoạn 2,7cm

bài này hôm trước gửi lên, theo cách làm của Quang Dương(k biết xưng hô thế nào ) thì mình tính ra con lắc dừng lại ở vị trí cách O 2cm. trong đáp án k có cái nào giống cả
đáp án sai à, biết làm thế nào đây
giúp với

Trả lời phần xưng hô trước nghen: Tất cả Admin đều là giáo viên cả. Còn thầy Dương thì có thể làm thầy của nhiều thầy/cô trong Diễn đàn này.

Chắc giờ bạn biết xưng hô với Admin Quang Dương thế nào rồi chứ?


Tiêu đề: Trả lời: hỏi lại bài dao động tắt dần
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:06:38 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
trả lời câu hỏi đầu rồi thì thầy trả lời câu tiếp theo đi, bài dao động tắt dần ấy


Tiêu đề: Trả lời: hỏi lại bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:19:53 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
trả lời câu hỏi đầu rồi thì thầy trả lời câu tiếp theo đi, bài dao động tắt dần ấy

nhấn nút thank cho câu trả lời của thầy đi đã bạn!

- độ giảm biên độ trong 1/2 chu kì [tex]\Delta A = \frac{2\mu mg}{k}[/tex] = 0,04m = 4cm

- Ta có: [tex]\frac{A_{0}}{\Delta A} = 2,5[/tex] Vật dừng lại cách VTCB 2cm. Ko có đáp án!