Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 11:46:06 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7291Tiêu đề: Cần gấp
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:46:06 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Cho hh gồm a mol CO32- và HCO3- từ từ vào dung dịch c có c mol H+ thu được Vl CO2 và dung dich X có khả năng tạo kết tủa với Ba(OH)2 tính V
Đáp số có phân số nhé,mình đang cần gấp 12h45 mình lên lại diền đàn


Tiêu đề: Trả lời: Cần gấp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:40:52 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Cho hh gồm a mol CO32- và HCO3- từ từ vào dung dịch c có c mol H+ thu được Vl CO2 và dung dich X có khả năng tạo kết tủa với Ba(OH)2 tính V
Đáp số có phân số nhé,mình đang cần gấp 12h45 mình lên lại diền đàn

CO3 2-(dư) + Ba2+ --> BaCO3 kết tủa
H+ PƯ vs HCO3 trc, nên vì có CO3 dư thì HCO3 hết, H+ hết => số mol CO2 tạo ra = số mol H+. --> V=22,4*c


Tiêu đề: Trả lời: Cần gấp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:59:09 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Cho hh gồm a mol CO32- và HCO3- từ từ vào dung dịch c có c mol H+ thu được Vl CO2 và dung dich X có khả năng tạo kết tủa với Ba(OH)2 tính V
Đáp số có phân số nhé,mình đang cần gấp 12h45 mình lên lại diền đàn

Mình thử xem:
    CO3(2-)  +  H+   --->  HCO3-
BD:  a            c               
PU:  a            a               a
SAU:0          c-a              a

HCO3-    +   H+  --->   CO2  +  H2O
                c-a          V/22,4               

dd sau pứ td vs Ba(OH)2 ==> HCO3- dư
vì OH - +  HCO3- ---->CO3(2-) +  H2O; Ba(2+)   +  CO3(2-)  --> BaCO3
==> H+ hết
==> V=/22,4=c-a
==>V=(c-a).22,4


Tiêu đề: Trả lời: Cần gấp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:10:58 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
anh nghiemtruong đúng đó. em nhầm hiện tượng. :D


Tiêu đề: Trả lời: Cần gấp
Gửi bởi: KSH_Blow trong 03:31:53 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Các bạn giái sai hết rồi., Vào diễn đàn dạy hóa học xem có bài giải chính xác đáp án bên đó. Cảm ơn mọi người :x


Tiêu đề: Trả lời: Cần gấp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 05:03:38 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Các bạn giái sai hết rồi., Vào diễn đàn dạy hóa học xem có bài giải chính xác đáp án bên đó. Cảm ơn mọi người :x

KSH-Blow post bài giải lên đây cho mọi người học hỏi chút được không? Tìm hoài bên diễn đàn dạy hóa học không thấy à!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Cần gấp
Gửi bởi: tedomiprovn trong 10:34:58 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Cho hh gồm a mol CO32- và HCO3- từ từ vào dung dịch c có c mol H+ thu được Vl CO2 và dung dich X có khả năng tạo kết tủa với Ba(OH)2 tính V
Đáp số có phân số nhé,mình đang cần gấp 12h45 mình lên lại diền đàn

Mình thử xem:
    CO3(2-)  +  H+   --->  HCO3-
BD:  a            c               
PU:  a            a               a
SAU:0          c-a              a

HCO3-    +   H+  --->   CO2  +  H2O
                c-a          V/22,4               

dd sau pứ td vs Ba(OH)2 ==> HCO3- dư
vì OH - +  HCO3- ---->CO3(2-) +  H2O; Ba(2+)   +  CO3(2-)  --> BaCO3
==> H+ hết
==> V=/22,4=c-a
==>V=(c-a).22,4


bài này bạn giải chỉ đúng cho trường hợp cho từ từ H+ vào 2 dung dịch kia...
chứ ngược lại sẽ ko có thứ tự ưu tiên như bạn giải đâu


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Cần gấp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 10:44:40 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Cho hh gồm a mol CO32- và HCO3- từ từ vào dung dịch c có c mol H+ thu được Vl CO2 và dung dich X có khả năng tạo kết tủa với Ba(OH)2 tính V
Đáp số có phân số nhé,mình đang cần gấp 12h45 mình lên lại diền đàn

Mình thử xem:
    CO3(2-)  +  H+   --->  HCO3-
BD:  a            c               
PU:  a            a               a
SAU:0          c-a              a

HCO3-    +   H+  --->   CO2  +  H2O
                c-a          V/22,4               

dd sau pứ td vs Ba(OH)2 ==> HCO3- dư
vì OH - +  HCO3- ---->CO3(2-) +  H2O; Ba(2+)   +  CO3(2-)  --> BaCO3
==> H+ hết
==> V=/22,4=c-a
==>V=(c-a).22,4


bài này bạn giải chỉ đúng cho trường hợp cho từ từ H+ vào 2 dung dịch kia...
chứ ngược lại sẽ ko có thứ tự ưu tiên như bạn giải đâu

Vậy thì 2 pứ xảy ra song song, làm như tiếp thế nào, bạn có thể trình bày ra không?