Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: Daniel Phung trong 09:08:27 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7285Tiêu đề: Mong các thầy chỉ giúp em bài toán tính giá trị trung bình
Gửi bởi: Daniel Phung trong 09:08:27 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Giả sử  (http://i1091.photobucket.com/albums/i393/shenlong21/th_1.jpg) là các vec tơ trạng thái của 1 hệ. Các vec tơ này lập thành 1 hệ đầy đủ, trực giao và chuẩn hóa. Trong hệ cơ sở nói trên, đại lượng vật lý F có biểu diễn ma trận như sau:
 (http://i1091.photobucket.com/albums/i393/shenlong21/th_2.jpg)
Giả sử tại thời điểm t = 0, hệ nằm ở trạng thái:  (http://i1091.photobucket.com/albums/i393/shenlong21/th_3.jpg)
Hãy tính giá trị trung bình của đại lượng F khi đo ở trạng thái này.
Giải:
 
(http://i1091.photobucket.com/albums/i393/shenlong21/4.jpg)


 m:-t2 m:-t2
Em tính ra kết quả bằng 0, không biết có đúng không. Mong các thầy chỉ giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Mong các thầy chỉ giúp em bài toán tính giá trị trung bình
Gửi bởi: Daniel Phung trong 09:41:50 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Trang này mới chuẩn nè quý thầy cô
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7363.0