Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 12:27:58 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7284Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:27:58 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Mức năng lượng của quỹ đạo dừng trong nguyên tử hiđro được xác định bằng công thức [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV[/tex].Có bao nhiêu vạch quang phổ xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hiđro bằng chùm electron có động năng [tex]12,5eV[/tex]:
[tex]A.6[/tex]
[tex]B.3[/tex]
[tex]C.0[/tex]
[tex]D.1[/tex]

Bài 2: Mức năng lượng của quỹ đạo dừng trong nguyên tử hiđro được xác định bằng công thức [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV[/tex].Nguyên tử ở trạng thái cơ bản có khả năng hấp thụ các phôtôn có năng lượng nào dưới đây để nhảy lên các mức kích thích:
[tex]A.8.75eV[/tex]
[tex]B.1,265eV[/tex]
[tex]C.12,75eV[/tex]
D. Không phải A, B , CTiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:20:23 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Mức năng lượng của quỹ đạo dừng trong nguyên tử hiđro được xác định bằng công thức [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV[/tex].Có bao nhiêu vạch quang phổ xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hiđro bằng chùm electron có động năng [tex]12,5eV[/tex]:
[tex]A.6[/tex]
[tex]B.3[/tex]
[tex]C.0[/tex]
[tex]D.1[/tex]

Bài 2: Mức năng lượng của quỹ đạo dừng trong nguyên tử hiđro được xác định bằng công thức [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV[/tex].Nguyên tử ở trạng thái cơ bản có khả năng hấp thụ các phôtôn có năng lượng nào dưới đây để nhảy lên các mức kích thích:
[tex]A.8.75eV[/tex]
[tex]B.1,265eV[/tex]
[tex]C.12,75eV[/tex]
D. Không phải A, B , CĐề bài 1 dễ gây hiểu lầm ! Sửa lại như sau :

Bài 1: Mức năng lượng của quỹ đạo dừng trong nguyên tử hiđro được xác định bằng công thức [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV[/tex].Có bao nhiêu vạch quang phổ xuất hiện khi bắn phá một đám hơi loãng nguyên tử hiđro đang ở áp suất thấp bằng chùm electron có động năng [tex]12,5eV[/tex]:
[tex]A.6[/tex]
[tex]B.3[/tex]
[tex]C.0[/tex]
[tex]D.1[/tex]

Gọi năng lượng kích thích là :[tex]\Delta E =12,5 eV [/tex]

Mức năng lượng của trạng thái dừng thứ n mà các nguyên tử hiđro có thể chuyển lên :

[tex]\Delta E = E_{n} - E_{1} = 13,6 ( 1 - \frac{1}{n^{2}})[/tex] (1)

Thay số ta tính được n không nhận giá trị nguyên nên các nguyên tử H không nhân năng lượng này. Vậy không có nguyên tử H nào chuyển lên trạng thái kích thích . Nghĩa là không có vạch nào xuất hiện !

Bài 2 :
Lần lượt thay các giá trị [tex]\Delta E [/tex] của các đáp án A ; B  và C vào biểu thức (1) . Nếu n có giá trị nguyên thì photon đó có thể bị hấp thụ