Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ODD trong 11:12:51 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7282Tiêu đề: Khó hiểu zTM=zL+zC
Gửi bởi: ODD trong 11:12:51 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Mạch điện gồm cuộn dây zL= 20 và zC=25 mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch i=[tex]\sqrt{2}sin(100t+\frac{\pi }{4})[/tex]
Để Z= zL+zC thì ta mắc thêm điện trở R có giá trị là????

Em nghĩ cách giải 1:
      Z=[tex]\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex]
<=>[tex](Z_{L}+Z_{C})^{2}=R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}[/tex]
<=>[tex]2Z_{L}Z_{C}=R^{2}-2Z_{L}Z_{C}\rightarrow R=2\sqrt{Z_{L}Z_{C}}[/tex]
tính ra R= 20[tex]\sqrt{5}[/tex]
Cách nghĩ # dựa vào giản đồ Fresnel
 Nhìn hình: muốn Z=[tex]Z_{L}+Z_{C}[/tex]
                 <=> R=[tex]\sqrt{Z^{2}-(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=\sqrt{55^{2}-5^{2}}[/tex]
Tính ra R=[tex]10\sqrt{30}[/tex]
Các thầy, các bạn chỉ giùm chỗ nghĩ sai
 =d> Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Khó hiểu zTM=zL+zC
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:34:36 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Mạch điện gồm cuộn dây zL= 20 và zC=25 mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch i=[tex]\sqrt{2}sin(100t+\frac{\pi }{4})[/tex]
Để Z= zL+zC thì ta mắc thêm điện trở R có giá trị là????

Em nghĩ cách giải 1:
      Z=[tex]\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex]
<=>[tex](Z_{L}+Z_{C})^{2}=R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}[/tex]
<=>[tex]2Z_{L}Z_{C}=R^{2}-2Z_{L}Z_{C}\rightarrow R=2\sqrt{Z_{L}Z_{C}}[/tex]
tính ra R= 20[tex]\sqrt{5}[/tex]
Cách nghĩ # dựa vào giản đồ Fresnel
 Nhìn hình: muốn Z=[tex]Z_{L}+Z_{C}[/tex]
                 <=> R=[tex]\sqrt{Z^{2}-(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=\sqrt{55^{2}-5^{2}}[/tex]
Tính ra R=[tex]10\sqrt{30}[/tex]
Các thầy, các bạn chỉ giùm chỗ nghĩ sai
 =d> Cảm ơn

Hình đúng, phương pháp đúng, chỉ có mỗi cái tính sai!!!!

[tex]Z = Z_{L} + Z_{C}= 20 + 25 = 45 \Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Khó hiểu zTM=zL+zC
Gửi bởi: ODD trong 11:38:15 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Mạch điện gồm cuộn dây zL= 20 và zC=25 mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch i=[tex]\sqrt{2}sin(100t+\frac{\pi }{4})[/tex]
Để Z= zL+zC thì ta mắc thêm điện trở R có giá trị là????

Em nghĩ cách giải 1:
      Z=[tex]\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex]
<=>[tex](Z_{L}+Z_{C})^{2}=R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}[/tex]
<=>[tex]2Z_{L}Z_{C}=R^{2}-2Z_{L}Z_{C}\rightarrow R=2\sqrt{Z_{L}Z_{C}}[/tex]
tính ra R= 20[tex]\sqrt{5}[/tex]
Cách nghĩ # dựa vào giản đồ Fresnel
 Nhìn hình: muốn Z=[tex]Z_{L}+Z_{C}[/tex]
                 <=> R=[tex]\sqrt{Z^{2}-(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=\sqrt{55^{2}-5^{2}}[/tex]
Tính ra R=[tex]10\sqrt{30}[/tex]
Các thầy, các bạn chỉ giùm chỗ nghĩ sai
 =d> Cảm ơn

Hình đúng, phương pháp đúng, chỉ có mỗi cái tính sai!!!!

[tex]Z = Z_{L} + Z_{C}= 20 + 25 = 45 \Omega[/tex]
Cám ơn thầy!!! em nhầm ^.^
Bài này nhớ hồi kì 1 làm 1 bài tương tự cũng sai tương tự mà không nhớ đc!!! khó hiểu. haizz