Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 09:57:52 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7280Tiêu đề: lượng tử ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:57:52 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Câu 1: CHiếu một bức xạ điện từ vào môt bấm kim loại e quang điệm được cho đi vào không gian có từ trường và điện trường đều hướng vuông góc với nhau, biết hướng của vận tốc vuông góc với cả điện trường và từ trường, thấy e đi thẳng đều, cường độc điện trường:E=1kV/m,  cảm ứng từ  B=10^-3T . Công thoát của bề mặt kim loại là 7,2.10^-19 J
Bước sóng bức xạ đó là bao nhiêu
 :])  mong dc tậ tình giúp đỡ. Thanks!!!!


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:12:13 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Câu 1: CHiếu một bức xạ điện từ vào môt bấm kim loại e quang điệm được cho đi vào không gian có từ trường và điện trường đều hướng vuông góc với nhau, biết hướng của vận tốc vuông góc với cả điện trường và từ trường, thấy e đi thẳng đều, cường độc điện trường:E=1kV/m,  cảm ứng từ  B=10^-3T . Công thoát của bề mặt kim loại là 7,2.10^-19 J
Bước sóng bức xạ đó là bao nhiêu
 :])  mong dc tậ tình giúp đỡ. Thanks!!!!


- e chuyển động thẳng đều nên F(điện) = F(loren) ==> eE = evB ==> [tex]v = \frac{E}{B}[/tex]

- Hệ thức Anhxtanh: [tex]\frac{hc}{\lambda } = A_{t} + \frac{mv^{2}}{2}[/tex] ==> [tex]\lambda = \frac{hc}{A_{t} + \frac{mv^{2}}{2}}[/tex]

Thay số với [tex]E = 1kV/m = 10^{3}V/m[/tex], [tex]m_{e} = 9,1.10^{-31}kg[/tex]