Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ODD trong 09:34:02 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7278Tiêu đề: A/s qua 2 lăng kính
Gửi bởi: ODD trong 09:34:02 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Có 1 bài: Dùng 2 lăng kính giống nhau A=25',n=1.5, ghép sát đáy.Trên mp đáy chung, đặt 1 nguồn S cách các lăng kính d= 0.5m, phát a/s có [tex]\lambda[/tex]=0.6 muy .Màn chắn E cách 2.5m sau nguồn. tính khoảng vân???

Em muốn hỏi 2 lăng kính đó ghép như thế nào ??? hình A hay B
 =d> Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: A/s qua 2 lăng kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:39:13 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Có 1 bài: Dùng 2 lăng kính giống nhau A=25',n=1.5, ghép sát đáy.Trên mp đáy chung, đặt 1 nguồn S cách các lăng kính d= 0.5m, phát a/s có [tex]\lambda[/tex]=0.6 muy .Màn chắn E cách 2.5m sau nguồn. tính khoảng vân???

Em muốn hỏi 2 lăng kính đó ghép như thế nào ??? hình A hay B
 =d> Cảm ơn
Hình B em coi cách làm, công thức trong SGK NC trang 198,199


Tiêu đề: Trả lời: A/s qua 2 lăng kính
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:52:06 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Bài này là giao thoa ánh sáng bằng lưỡng lăng kính Fresnel, xem công thức ở đây:

Click Vào Để Xem (http://d3.violet.vn/uploads/previews/192/242025/preview.swf)