Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 11:53:05 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7262Tiêu đề: bài sóng cơ khó, nhờ giải giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:53:05 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
giải hộ mình với.thành thật cảm ơn nhé

Câu 2: Một người chơi đàn ghita khi bấm trên  dây để dây có chiều dài 0,24 m và 0,2 m sẽ phát ra âm cơ bản có tần số tương ứng bằng tần số của hoạ âm bậc n và n+1 phát ra khi không bấm dây . Chiều dài của dây đàn khi không bấm là :
A. 1 m                          B. 0,8 m                               C. 1,6 m                               D. 1,2 m

Câu 12 (*)Hai dây cao su vô cùng nhỏ, có độ dài tự nhiên bằng nhau và bằng lo, có hệ số đàn hồi khi dãn bằng nhau. Một chất điểm m được gắn với một đầu của mỗi đầu của dây, các đầu còn lại được kéo căng theo phương ngang cho đến khi mỗi dây có chiều dài l. Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hòa. Biết rằng dây cao su không tác dụng lực lên m khi nó bị chùng.   
A.(l-lo)/2         B. 2(l - lo)    C. lo       D. (l - lo).

  câu 2 Hai mũi nhọn S1 , S2 cách nhau 8cm gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100Hz, được đặt chạm nhẹ vào mặt nước . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 0,8 m/s.
Dao động của cần rung được duy trì bằng nam châm điện . Để được một hệ sóng ổn định trên mặt nước , phải tăng khoảng cách S1S2 một đoạn ít nhất bằng bao nhiêu ? Với khoảng cách ấy thì giữa hai điểm   S1, S2  có bao nhiêu vân cực đại .


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó, nhờ giải giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:46:54 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
giải hộ mình với.thành thật cảm ơn nhé

Câu 2: Một người chơi đàn ghita khi bấm trên  dây để dây có chiều dài 0,24 m và 0,2 m sẽ phát ra âm cơ bản có tần số tương ứng bằng tần số của hoạ âm bậc n và n+1 phát ra khi không bấm dây . Chiều dài của dây đàn khi không bấm là :
A. 1 m                          B. 0,8 m                               C. 1,6 m                               D. 1,2 m

- dây có chiều dài 0,24 m: [tex]f_{1} = f_{n}[/tex] ==> [tex]\frac{v}{2l_{1}} = \frac{v.n}{2l_{o}}[/tex] (1)

- dây để dây có chiều dài và 0,2 m: [tex]f_{2} = f_{n+1}[/tex] ==> [tex]\frac{v}{2l_{2}} = \frac{v.(n + 1)}{2l_{o}}[/tex] (2)

Lấy (2) - (1) ==> [tex]\frac{1}{l_{o}} = \frac{1}{l_{2}} - \frac{1}{l_{1}} \Rightarrow l_{0} = 1,2m[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó, nhờ giải giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:17:33 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
giải hộ mình với.thành thật cảm ơn nhé
  câu 2 Hai mũi nhọn S1 , S2 cách nhau 8cm gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100Hz, được đặt chạm nhẹ vào mặt nước . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 0,8 m/s.
Dao động của cần rung được duy trì bằng nam châm điện . Để được một hệ sóng ổn định trên mặt nước , phải tăng khoảng cách S1S2 một đoạn ít nhất bằng bao nhiêu ? Với khoảng cách ấy thì giữa hai điểm   S1, S2  có bao nhiêu vân cực đại .

Bài này bạn qua tham khảo ở đây xem: Link (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3572.msg18821#msg18821)


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó, nhờ giải giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:59:08 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
còn câu 12 nữa, ai giúp với.cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó, nhờ giải giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:25:20 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
giải hộ mình với.thành thật cảm ơn nhé

Câu 12 (*)Hai dây cao su vô cùng nhỏ, có độ dài tự nhiên bằng nhau và bằng lo, có hệ số đàn hồi khi dãn bằng nhau. Một chất điểm m được gắn với một đầu của mỗi đầu của dây, các đầu còn lại được kéo căng theo phương ngang cho đến khi mỗi dây có chiều dài l. Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hòa. Biết rằng dây cao su không tác dụng lực lên m khi nó bị chùng.   
A.(l-lo)/2         B. 2(l - lo)    C. lo       D. (l - lo).
ĐA: D


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó, nhờ giải giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:09:21 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Câu 12 (*)Hai dây cao su vô cùng nhỏ, có độ dài tự nhiên bằng nhau và bằng lo, có hệ số đàn hồi khi dãn bằng nhau. Một chất điểm m được gắn với một đầu của mỗi đầu của dây, các đầu còn lại được kéo căng theo phương ngang cho đến khi mỗi dây có chiều dài l. Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hòa. Biết rằng dây cao su không tác dụng lực lên m khi nó bị chùng.   
A.(l-lo)/2         B. 2(l - lo)    C. lo       D. (l - lo).


Bài này ta có thể xem như một bài một vật 2 đầu gắn vào hai lò xo nằm ngang, rồi cho dao động.

 ~O) Lúc đầu khi kéo 2 dây sao cho chúng có chiều dài l, thì lúc này vật cân bằng (do hai lực đàn hồi trực đối).

 ~O) Sau đó khi vật dao động điều hoà (bỏ qua phần chứng minh nghen) thì trong quá trình dao động vật chịu tác dụng của lực đàn hồi:

[tex]F_{dh}= k_{0}\left(\Delta l + x \right)[/tex]

Trong đó: [tex]k_{0}= k_{1} + k_{2}[/tex] là hệ số đàn hồi tương đương của hai dây.

[tex]\Delta l = l - l_{0}[/tex] là độ biến dạng của từng dây.

x là li độ của vật. (Chọn gốc toạ độ tại VTCB)

 ~O) Lực đàn hồi cực tiểu trong quá trình dao động: [tex]F_{dh_{min}}= k_{0}\left(\Delta l -A \right)[/tex]

 ~O) Để vật vẫn còn dao động điều hoà thì:

[tex]F_{dh_{min}}\geq 0 \Leftrightarrow k_{0}\left(\Delta l -A \right)\geq 0[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta l -A \geq 0 \Leftrightarrow A \leq \Delta l[/tex]

Vậy: [tex]A_{max}= \Delta l = l - l_{0}[/tex]


Tiêu đề: 1.nhờ thầy Điền Quang trả lời giùm
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:42:57 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Câu 12 (*)Hai dây cao su vô cùng nhỏ, có độ dài tự nhiên bằng nhau và bằng lo, có hệ số đàn hồi khi dãn bằng nhau. Một chất điểm m được gắn với một đầu của mỗi đầu của dây, các đầu còn lại được kéo căng theo phương ngang cho đến khi mỗi dây có chiều dài l. Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hòa. Biết rằng dây cao su không tác dụng lực lên m khi nó bị chùng.   
A.(l-lo)/2         B. 2(l - lo)    C. lo       D. (l - lo).


Bài này ta có thể xem như một bài một vật 2 đầu gắn vào hai lò xo nằm ngang, rồi cho dao động.

 ~O) Lúc đầu khi kéo 2 dây sao cho chúng có chiều dài l, thì lúc này vật cân bằng (do hai lực đàn hồi trực đối).

 ~O) Sau đó khi vật dao động điều hoà (bỏ qua phần chứng minh nghen) thì trong quá trình dao động vật chịu tác dụng của lực đàn hồi:

[tex]F_{dh}= k_{0}\left(\Delta l + x \right)[/tex]

Trong đó: [tex]k_{0}= k_{1} + k_{2}[/tex] là hệ số đàn hồi tương đương của hai dây.

[tex]\Delta l = l - l_{0}[/tex] là độ biến dạng của từng dây.

x là li độ của vật. (Chọn gốc toạ độ tại VTCB)

 ~O) Lực đàn hồi cực tiểu trong quá trình dao động: [tex]F_{dh_{min}}= k_{0}\left(\Delta l -A \right)[/tex]

 ~O) Để vật vẫn còn dao động điều hoà thì:

[tex]F_{dh_{min}}\geq 0 \Leftrightarrow k_{0}\left(\Delta l -A \right)\geq 0[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta l -A \geq 0 \Leftrightarrow A \leq \Delta l[/tex]

Vậy: [tex]A_{max}= \Delta l = l - l_{0}[/tex]
em k hiru chỗ màu đỏ,em không hiểu ta coi như vật có 2 đầu gắn hai lò xo nằm ngang như thế nào. thầy có thể vẽ hình dc k ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó, nhờ giải giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:56:24 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

em k hiru chỗ màu đỏ,em không hiểu ta coi như vật có 2 đầu gắn hai lò xo nằm ngang như thế nào. thầy có thể vẽ hình dc k ạ


Em xem hình: