Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:52:35 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7251Tiêu đề: hỏi bài xoay chiều,mình chưa hiểu lắm
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:52:35 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 1: dòng điện woay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cương độ dòng điện là i=Io. cos(ωt-π2 ), với Io > 0.tính từ lúc t=0 (s),điiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nũa chu kỳ của dong điện làbao nhiêu(tính theo Io và ω)

điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn thẳng tính theo |q| hay xét về cả dấu?
điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn thẳng trong thời gian T/4, T/2 là bao nhiêu?
cách tính như thế nào nếu trong thời gian t bất kì

 mọi người giải thích cho mình hiểu với.cảm ơn mọi người nhé


Tiêu đề: Trả lời: hỏi bài xoay chiều,mình chưa hiểu lắm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:03:04 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 1: dòng điện woay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cương độ dòng điện là i=Io. cos(ωt-π2 ), với Io > 0.tính từ lúc t=0 (s),điiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nũa chu kỳ của dong điện làbao nhiêu(tính theo Io và ω)

điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn thẳng tính theo |q| hay xét về cả dấu?
điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn thẳng trong thời gian T/4, T/2 là bao nhiêu?
cách tính như thế nào nếu trong thời gian t bất kì

 mọi người giải thích cho mình hiểu với.cảm ơn mọi người nhé[tex]\int_{0}^{t}{Iocos(wt-II/2)}=[/tex]

Bài này thầy trieubeo đã giải nhiều rồi ,một cách tổng quát như thế này để tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian t thì ta tính
[tex]\int_{0}^{t}{Iocos(wt-II/2)}[/tex]
Bạn thế t vào tính nhé ,ứng với t=T/2,T/4,T/3,T/12 .....


Tiêu đề: Trả lời: hỏi bài xoay chiều,mình chưa hiểu lắm
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:06:37 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
nhưng có thể giải thích hộ mình tại sao lại dùng công thức đó không?
  Thanh you very much!!!!!