Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 06:38:31 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7248Tiêu đề: vật lý hạt nhân
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 06:38:31 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
1)cho một chùm e bắn phá các nguyên tử H ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng
a) xác định vận tốc cực tiểu của các e sao cho nó có thể làm xuất hiện các vạch của quang phổ phá xạ của H ?
b)muốn cho quang phổ H có 1 vạch thì năng lượng  e phải nằm trong khoảng nào ?
2)
[tex]^{238}_{92}U[/tex] có chu kì bán rã 4,5 tỉ năm
khi phóng xạ [tex]\alpha[/tex] U biến thành [tex]^{234}_{90}Th[/tex]
hỏi có bao nhiêu gam Thori được tạo thành trong 23,8g U trong 9 tỉ năm ?
3)một hạt bụi [tex]^{226}_{88}Ra[/tex] có khối lượng 1,8.10^-8 g  nằm cách màn huỳnh quang 1 cm , hỏi sao 1  min  có bao nhiu chấm sáng trên màn ?
T = 1590 năm.
 
 
Tiêu đề: Trả lời: vật lý hạt nhân
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:12:21 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
2)
[tex]^{238}_{92}U[/tex] có chu kì bán rã 4,5 tỉ năm
khi phóng xạ [tex]\alpha[/tex] U biến thành [tex]^{234}_{90}Th[/tex]
hỏi có bao nhiêu gam Thori được tạo thành trong 23,8g U trong 9 tỉ năm ?

Số gam U mất đi(phân rã) chính bằng số gam Th tạo thành
-->mTh=mo(1-2-t/T)=17,85g


Tiêu đề: Trả lời: vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:27 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
2)
[tex]^{238}_{92}U[/tex] có chu kì bán rã 4,5 tỉ năm
khi phóng xạ [tex]\alpha[/tex] U biến thành [tex]^{234}_{90}Th[/tex]
hỏi có bao nhiêu gam Thori được tạo thành trong 23,8g U trong 9 tỉ năm ?

Số gam U mất đi(phân rã) chính bằng số gam Th tạo thành
-->mTh=mo(1-2-t/T)=17,85g
Số hạt U(238) phân rã bằng số Th(234) tạo thành chứ không phải khối lượng, nhẩm lẫn tai hại đó??
Dùng CT này nè:
[tex]\frac{m_T}{m_{0U}}=\frac{A_T}{A_U}.(1-2^{-t/T})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:45:16 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
1)cho một chùm e bắn phá các nguyên tử H ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng
a) xác định vận tốc cực tiểu của các e sao cho nó có thể làm xuất hiện các vạch của quang phổ phá xạ của H ?
b)muốn cho quang phổ H có 1 vạch thì năng lượng  e phải nằm trong khoảng nào ?
a/ Động năng electron tối thiểu phải bằng Năng lượng Ion hóa
[tex]==> W=1/2mv^2=13,6.1,6.10^{-19} ==> v=4,78.10^{12}(m/s)[/tex]
b/ Muốn cho H phát ra 1 vạch thì động năng của e giúp nguyên tử nhảy lên mức kích thích 1 nhưng chưa tới mức kích thích thứ 2
[tex]13,6(1-\frac{1}{2^2}).1,6.10^{-19}<=1/2mv^2<13,6(1-\frac{1}{3^2}).1,6.10^{-19}[/tex]
[tex]==>3,58.10^{12}<=v<4,25.10^{12}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vật lý hạt nhân
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:49:53 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
2)
[tex]^{238}_{92}U[/tex] có chu kì bán rã 4,5 tỉ năm
khi phóng xạ [tex]\alpha[/tex] U biến thành [tex]^{234}_{90}Th[/tex]
hỏi có bao nhiêu gam Thori được tạo thành trong 23,8g U trong 9 tỉ năm ?

Số gam U mất đi(phân rã) chính bằng số gam Th tạo thành
-->mTh=mo(1-2-t/T)=17,85g
Số hạt U(238) phân rã bằng số Th(234) tạo thành chứ không phải khối lượng, nhẩm lẫn tai hại đó??
Dùng CT này nè:
[tex]\frac{m_T}{m_{0U}}=\frac{A_T}{A_U}.(1-2^{-t/T})[/tex]
CÁm ơn thầy Trieubeo ,em cứ sai chỗ này hoài ak
Học chưa kỹ :(