Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 03:28:37 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7243Tiêu đề: giải giúp bài máy biến thế khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 03:28:37 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
mọi người giải giúp mình bài này với nhé. cảm ơn nhiều

1. Một máy biến áp lí tưởng có hiệu suất bằng 1 được nối vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 100vong và 150 vòng. Do cuộn sơ cấp có 10 vòng bị quấn ngược nên điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là:
  A. 7,5V.                    B. 9,37 V.               C. 8,33V.                D. 7,78V.
       đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp bài máy biến thế khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:47:30 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
mọi người giải giúp mình bài này với nhé. cảm ơn nhiều

1. Một máy biến áp lí tưởng có hiệu suất bằng 1 được nối vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 100vong và 150 vòng. Do cuộn sơ cấp có 10 vòng bị quấn ngược nên điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là:
  A. 7,5V.                    B. 9,37 V.               C. 8,33V.                D. 7,78V.
       đáp án B

10 vòng quấn ngược sinh ra từ trường triệt tiêu với 10 cuộn dây cuốn đúng, do vậy thực sự có sự trao đổi từ thông do 80 vòng cuộn sơ cấp đối với cuộn thứ cấp mà thôi.
do vậy ==>  150:80=U2:U1 ==> U2=9,375(V)


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp bài máy biến thế khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 03:52:45 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
tại sao từ trừong lại bị triệt tiêu khi quấn ngược?giải tích rõ hơn cho mình dc không


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp bài máy biến thế khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:55:06 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
tại sao từ trừong lại bị triệt tiêu khi quấn ngược?giải tích rõ hơn cho mình dc không

10 cuộn cuốn sai thì cho dòng điện đi ngược chiều với vòng quấn đúng, nên cho từ trường đi ngược lại ==> từ thông qua 10 cuộn cuốn sai sẽ bằng từ thông qua 10 cuộn cuốn đúng, nhưng ngược dấu kết quả từ thông 20 vòng này coi như bằng 0, chì còn từ thông qua 80 vòng là trao đổi qua cuộn thứ cấp.