Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: saumuon2007 trong 11:49:28 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7241Tiêu đề: cac thầy giải hộ em với
Gửi bởi: saumuon2007 trong 11:49:28 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Một sợi dây dài l treo thẳng đứng vào điểm A, đầu còn lại là B, dây có khối lượng m tạo ra lực căng.
Tính vận tốc truyền sóng ngang trên dây tại điểm M cách đầu dưới B của dây một đoạn x
Tính thời gian để chấn từ đầu A của dây đến hết chiều dài của dây


Tiêu đề: Trả lời: cac thầy giải hộ em với
Gửi bởi: kydhhd trong 12:08:42 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Mình thử giải thế này xem nhé nhưng chưa chắc lắm
Vận tốc trên dây được tính như sau
[tex]v=\sqrt{\frac{T}{\mu }}=\sqrt{\frac{(l-x)g\frac{m}{l}}{\frac{m}{l}}}=\sqrt{(l-x)g}[/tex]
Thời gian sóng truyền hết dây là
[tex]t=\frac{l}{v}=\frac{l}{\sqrt{gl}}=\sqrt{\frac{l}{g}}[/tex](Lấy v ở trên nhưng cho x=0


Tiêu đề: Trả lời: cac thầy giải hộ em với
Gửi bởi: saumuon2007 trong 01:59:15 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Sao lại có công thức đó vậy