Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 11:48:35 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7240Tiêu đề: Bài tập sóng âm khó.mọi người giúp với
Gửi bởi: huunam1993 trong 11:48:35 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Bài 1.Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N(nguồn điểm) một khoảng NA=1m,có mức cường độ âm là LA=90dB.Biết ngưỡng nghe của âm đó Io= 0,1 nW/m2.Cường độ âm đó tại A là?
A.IA= 0,1 nW/m2
B.IA= 0,1 mW/m2
C.IA= 0,1 W/m2
D.IA= 0,1 GW/m2

Bài 2.Hai điểm M và N nằm ở cùng một phía của nguồn âm,trên cùng một phương truyền âm cách nhau một khoảng bằng a.Có mức cường độ âm lần lượt là LM=30dB ,LN=10dB.Biết nguồn âm là đẳng hướng.Nếu nguồn âm đó dặt tai điểm M thì mức cường độ âm tại N là?
A.12 dB
B.7 dB
C.11 dB
D.9 dB


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm khó.mọi người giúp với
Gửi bởi: kydhhd trong 12:59:34 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu1  [tex]L=10lg\frac{I}{I_{0}}\Rightarrow I=I_{0}.10^{9}=0,1[/tex]W/m[tex]^{2}[/tex]

Cau2: Lm=30db nen I1=[tex]10^{-9}[/tex], Ln=10db nen I2=[tex]10^{-11}[/tex]
Đặt SM=d, MN=a     [tex]\frac{I1}{I2}=\frac{(d+a)^{2}}{a^{2}}\Rightarrow d=9a[/tex]
Khi nguồn âm đặt tại M thì cường độ âm tại N la I
[tex]\frac{I}{I1}=\frac{(d)^{2}}{a^{2}}=81\Rightarrow I=81.10^{-9}[/tex]
Mức cường độ âm tại N la [tex]L=10lg\frac{I}{I_{0}}\Rightarrow L=49db[/tex]
Làm mãi mà đáp số vẫn sai với đáp án ko biết sao nữaTiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm khó.mọi người giúp với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:12:20 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu1  [tex]L=10lg\frac{I}{I_{0}}\Rightarrow I=I_{0}.10^{9}=0,1[/tex]W/m[tex]^{2}[/tex]

Cau2: Lm=30db nen I1=[tex]10^{-9}[/tex], Ln=10db nen I2=[tex]10^{-11}[/tex]
Đặt SM=d, MN=a     [tex]\frac{I1}{I2}=\frac{(d+a)^{2}}{a^{2}}\Rightarrow d=9a[/tex]
Khi nguồn âm đặt tại M thì cường độ âm tại N la I
[tex]\frac{I}{I1}=\frac{(d)^{2}}{a^{2}}=81\Rightarrow I=81.10^{-9}[/tex]
Mức cường độ âm tại N la [tex]L=10lg\frac{I}{I_{0}}\Rightarrow L=49db[/tex]
Làm mãi mà đáp số vẫn sai với đáp án ko biết sao nữa
I1 đã bị thay đổi rồi.
[tex]LM-LN=10lg(rN^2/rM^2) ==> rN=10rM ==> a=9rM.[/tex]
Mặt khác ta có
[tex]LM=10lg(IM/I0)=10lg(P/(I0.4pi.rM^2))[/tex]
[tex] ==> (P/(I0.4pi.rM^2))=10^3[/tex]
Khi nguồn đặt tại M
[tex]==> LN=10lg(P/(I0.4pia^2))[/tex]
[tex]==>LN=10lg(P/(I0.4.pi81rM^2))=10lg(10^3/81)=11db[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm khó.mọi người giúp với
Gửi bởi: kydhhd trong 01:34:34 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Em nhầm d thành a, a=9d nhầm thành d=9a