Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: havang1895 trong 10:44:41 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7235Tiêu đề: Bài toán w thay đổi khó!
Gửi bởi: havang1895 trong 10:44:41 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Cho mạch điện xoay chiều ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có ω thay đổi được. Khi ω = ω1 = 80π và  ω = ω2 = 120π  thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau. Khi ω = ω3 = 160π  thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ Uc đạt cực đại. Khi ω = ω4 thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây UL đạt cực đại. Tính ω4
A.   200π
B.   40π
C.   60π
D.   100π


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán w thay đổi khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:21:41 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Cho mạch điện xoay chiều ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có ω thay đổi được. Khi ω = ω1 = 80π và  ω = ω2 = 120π  thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau. Khi ω = ω3 = 160π  thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ Uc đạt cực đại. Khi ω = ω4 thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây UL đạt cực đại. Tính ω4
A.   200π
B.   40π
C.   60π
D.   100π

havang nhờ giải hay ra đề cho các em giải?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán w thay đổi khó!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:24:43 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Cho mạch điện xoay chiều ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có ω thay đổi được. Khi ω = ω1 = 80π và  ω = ω2 = 120π  thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau. Khi ω = ω3 = 160π  thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ Uc đạt cực đại. Khi ω = ω4 thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây UL đạt cực đại. Tính ω4
A.   200π
B.   40π
C.   60π
D.   100π


công suất tiêu thụ của mạch là như nhau [tex]Z_{l1}- Z_{C1}= Z_{C2}-Z_{l2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{LC}= (\omega _1+\omega _2)\frac{\omega _1\omega _2}{\omega _1+\omega_ 2}=9600 \pi[/tex]      ( đặt = wo^2)
đặt [tex]\omega _l  [/tex] và [tex]  \omega _C[/tex] là các gtri Tương ứng để Ul & Uc max.
CM được [tex]\omega _l \omega _C = \omega _{0}^{2}[/tex]
=> [tex]\omega _l= 60\pi[/tex]
(C)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán w thay đổi khó!
Gửi bởi: havang1895 trong 11:13:28 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cho mạch điện xoay chiều ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có ω thay đổi được. Khi ω = ω1 = 80π và  ω = ω2 = 120π  thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau. Khi ω = ω3 = 160π  thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ Uc đạt cực đại. Khi ω = ω4 thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây UL đạt cực đại. Tính ω4
A.   200π
B.   40π
C.   60π
D.   100π

havang nhờ giải hay ra đề cho các em giải?

Tớ cũng giải ra nhưng cách giải dài dòng quá, định nhờ mọi người xem có cách giải nào hay hơn không trieubeo ạ. Hôm nay xem lại mới biết thế là vi phạm nội qui. Xin lỗi mọi người nhé. Rút kinh nghiệm lần sau.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán w thay đổi khó!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:19:39 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cũng may là phát hiện ra kịp nên xóa coment rùi. Lúc nãi em ko bít xin lỗi thầy An nhé!