Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:25:05 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7234Tiêu đề: bài dao động tắt dần- điện xoay chiều, xin các thầy cô giúp!!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:25:05 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Bài 1: m=o,04,g=10,k=20,he so ma sat = 0,1.lo xo nam tren mat phang ngang.nen lo xo 10 cm, buong tay cho vat dao dong.tu t=0 den thoi diem gia toc doi chieu lan 2,tinh s =? vat di duoc

bai dien:cho mach rlc tai l1 =1/pi thi i max,p = 100,tai l2 =1/2pi thi Ul max va = 100.hoi w=?
Xin các thầy cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần- điện xoay chiều, xin các thầy cô giúp!!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:40:09 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Thầy Quốc sửa lại bài đăng tiếng Việt có dấu giùm ĐQ nghen.

ĐQ cám ơn thầy!


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần- điện xoay chiều, xin các thầy cô giúp!!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:55:25 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Bài 1: m=o,04,g=10,k=20,hệ số ma sát = 0,1.lò xo nằm trên mặt phẳng ngang.nén lò xo 10 cm, buông tay cho vật dao động.từ t=0 đến thời điểm gia tốcc đổi chiều lần 2,tính s =? vật đi được

Bài 2: cho mach rlc tại t1 =1/pi thì i max,p = 100w,tại t2 =1/2pi thi Ul max và = 100v.hỏi w=?
Xin các thầy cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần- điện xoay chiều, xin các thầy cô giúp!!!!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:07:39 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Bài 1: m=o,04,g=10,k=20,hệ số ma sát = 0,1.lò xo nằm trên mặt phẳng ngang.nén lò xo 10 cm, buông tay cho vật dao động.từ t=0 đến thời điểm gia tốcc đổi chiều lần 2,tính s =? vật đi đượcem phân tích chút bài toán còn lại có gì anh tự giải nhé.
 t/đ gia tốc đổi chiều tức là khi đó a = 0, hay Fms = F đh. --> x1 (x1 là độ biến dạng cuả lò xo khi a=0)
ban đầu vật CĐ theo chiều +, đến VT lò xo nén đoạn x1 thì a=0 lần đầu tiên,vật đi qua VT cân bằng tới VTri dãn nhiều nhất x2 thì vật quay trở lại đến VT lò xo giãn x1 cm thì tại đó a=0 lần 2.
AD Đlý  biến thiên cơ năng => x2.
vẽ hình => quãng đường S= denta lo + x2 + (x2 - x1) = ...
( máy tính em hết qin nên  . anh chịu khó tính hộ em :D )


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần- điện xoay chiều, xin các thầy cô giúp!!!!
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:10:34 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Bài 1: m=o,04,g=10,k=20,hệ số ma sát = 0,1.lò xo nằm trên mặt phẳng ngang.nén lò xo 10 cm, buông tay cho vật dao động.từ t=0 đến thời điểm gia tốcc đổi chiều lần 2,tính s =? vật đi được
Độ giảm biên độ sau 1/4 T [tex]\Delta A=\frac{\mu mg}{k}=0,2cm[/tex]
Độ giảm biên độ khi vật đổi chiều gia tốc lần 2 là : [tex]\Delta A'=3\Delta A=0,6cm[/tex]
[tex]\mu mgs=1/2k\left(A^{2} -\left(A-\Delta A' \right)^{2}\right)\Rightarrow s=29,1cm[/tex]