Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:35:58 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7232Tiêu đề: Nhờ thầy Điền Quang giúp mình với!!!
Gửi bởi: quocnh trong 09:35:58 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Thầy phat giúp với.

1. U(92_238) sau một chuỗi các phóng xạ α và β- biến thành hạt nhân bền Pb(82_206). Tính thể tích He tạo thành ở đktc sau 2 chu kì bán rã biết lúc đầu có 119g urani
A. 8,4l
B. 2,8l
C. 67,2l
D. 22,4l
2. Một quả cầu kim loại bán kính r = 10cm đc chiếu sáng bởi ánh sáng có bs λ = 2.10^-7m. Hỏi quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ ko cho quang electron thoát ra. Biết công thoát electron ra khỏi bề mặt kim loại đó là 4,5eV
A. 8,5.10^-11C
B. 9,1.10^-11C
C. 1,8.10^-11C
D. 1,9.10^-11C
3. Các mức năng lượng của ngtu hidro dc xđ theo ct En=-13,6eV/n² (n = 1,2...) Bíet h = 6,625.10^-34Js, e = 1,6.10^-19C. Số vạch quang phổ quan sát đc trong vùng asang khả kiến (0,38um ≤ λ ≤ 0,76um) là
A. 4
B. 8
C. 9
D. 10


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy Điền Quang giúp mình với!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:41:43 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Thầy phat giúp với.

1. U(92_238) sau một chuỗi các phóng xạ α và β- biến thành hạt nhân bền Pb(82_206). Tính thể tích He tạo thành ở đktc sau 2 chu kì bán rã biết lúc đầu có 119g urani
A. 8,4l
B. 2,8l
C. 67,2l
D. 22,4l
2. Một quả cầu kim loại bán kính r = 10cm đc chiếu sáng bởi ánh sáng có bs λ = 2.10^-7m. Hỏi quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ ko cho quang electron thoát ra. Biết công thoát electron ra khỏi bề mặt kim loại đó là 4,5eV
A. 8,5.10^-11C
B. 9,1.10^-11C
C. 1,8.10^-11C
D. 1,9.10^-11C
3. Các mức năng lượng của ngtu hidro dc xđ theo ct En=-13,6eV/n² (n = 1,2...) Bíet h = 6,625.10^-34Js, e = 1,6.10^-19C. Số vạch quang phổ quan sát đc trong vùng asang khả kiến (0,38um ≤ λ ≤ 0,76um) là
A. 4
B. 8
C. 9
D. 10

Nhờ Thầy Quang mà Thầy Trieu giúp có được?
Câu 1: Trong phần Tiến tới 50 câu thi Đại học phần Hạt nhân có rồi, Thầy Tìm nhé.
Câu 2: Dùng hệ thức anhxatnh ==> tìm v_{max} sau đó dùng công thức tính điện thế quả cầu
V_{max}=KQ/R ==> Q
Câu 3:chưa hiểu câu hỏi dĩ nhiên trong hydro có 4 vạch nhìn thấy thôi " đỏ,lam,chàm,tim"


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy Điền Quang giúp mình với!!!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 12:19:34 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
 ở cách giải bài 2 tại sao lại có công thức Vmax=k.q/R
 Thầy giải thích rõ hơn dc không?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy Điền Quang giúp mình với!!!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:32:59 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
thầy trieubeo trả lời giúp em đi, tại sao lại có công thức đó


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy Điền Quang giúp mình với!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:37:18 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
ở cách giải bài 2 tại sao lại có công thức Vmax=k.q/R
 Thầy giải thích rõ hơn dc không?

Đây là công thức tính điện thế tại một điểm trên mặt cầu ( học ở lớp 11)