Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 06:38:37 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7225Tiêu đề: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 06:38:37 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 100N/m được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm, nhẹ, không dãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng m = 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng 2,0cm rồi truyền cho vật tốc độ v0 hướng về vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Giá trị lớn nhất của v0 để vật còn dao động điều hòa là
A. 50,0cm/s      B. 54,8cm/s      C. 20,0cm/s      D. 17,3cm/s

Câu 2: tại một phòng nghe nhạc,tại một vị trí
+mức cường độ âm tạo ra từ nguồn là 75dB
+mức cường độ âm tạo ra bởi âm phản xạ ở bức tường phía sau là 72dB
tính mức cường dộ âm toàn phần tại ví trí đó là bao nhiêu? coi bức tường không hấp thụ âm và sự phản xạ tuân theo định luật phản xạ ánh sáng
A. 77dB      B. 79dB       C. 81dB       D. 83dB

Câu 3: một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Ba điểm S,A,B nằm trên 1 phương truyền sóng(A,B cùng phía với S) AB=61,2m M là trung điển AB và cách S 50m, có cường độ âm bằng 10dB năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là ?( biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s và môi trường không hấp thụ âm)
A. 5256pJ      B. 525,6mJ   C. 5652[tex]\mu[/tex]J   D. 0,5652 nJ

Câu 4: lúc đầu có 5000 nguyên tử Mo bị phân rã theo phương trình
 Mo(A=42, Z=101)    -->    Tc(A=43,Z=101)   -->    Ru(A=44,Z=101)
Các quá trình phân rã xảy ra đồng thời. Chu kì bán rã Mo là 14,6 phút, của Tc là 14,3 phút. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử Mo, Tc, Ru sau 14,6 phút
A. 2500, 1720, 780    B. 2500, 1200, 1300    C. 2500, 1500, 1000    D. 2500, 1800, 700 

Mọi người giúp em giải những câu trên, cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:00:23 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 100N/m được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm, nhẹ, không dãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng m = 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng 2,0cm rồi truyền cho vật tốc độ v0 hướng về vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Giá trị lớn nhất của v0 để vật còn dao động điều hòa là
A. 50,0cm/s      B. 54,8cm/s      C. 20,0cm/s      D. 17,3cm/s

Để vật dao động điều hòa thì dây phải luôn căng trong quá trình vật dao động ==> [tex]A \leq \Delta l_{o}[/tex]

==> [tex]\sqrt{x^{2} + (\frac{v_{o}}{\omega )}^{2}} \leq \Delta l_{o}[/tex]

==> [tex]v_{o} \leq \omega \sqrt{\Delta l_{o}^{2} - x^{2}}[/tex] = 0,54772(m/s) [tex]\simeq[/tex] 54,8cm/s 


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 07:13:35 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 100N/m được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm, nhẹ, không dãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng m = 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng 2,0cm rồi truyền cho vật tốc độ v0 hướng về vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Giá trị lớn nhất của v0 để vật còn dao động điều hòa là
A. 50,0cm/s      B. 54,8cm/s      C. 20,0cm/s      D. 17,3cm/s

Để vật dao động điều hòa thì dây phải luôn căng trong quá trình vật dao động ==> [tex]A \leq \Delta l_{o}[/tex]

==> [tex]\sqrt{x^{2} + (\frac{v_{o}}{\omega )}^{2}} \leq \Delta l_{o}[/tex]

==> [tex]v_{o} \leq \omega \sqrt{\Delta l_{o}^{2} - x^{2}}[/tex] = 0,54772(m/s) [tex]\simeq[/tex] 54,8cm/s 


Tại sao phải luôn có lực căng dây thì vật dao động điều hòa? Các thầy và các bạn giải thích chi tiết nhé


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:31:19 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 100N/m được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm, nhẹ, không dãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng m = 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng 2,0cm rồi truyền cho vật tốc độ v0 hướng về vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Giá trị lớn nhất của v0 để vật còn dao động điều hòa là
A. 50,0cm/s      B. 54,8cm/s      C. 20,0cm/s      D. 17,3cm/s

Để vật dao động điều hòa thì dây phải luôn căng trong quá trình vật dao động ==> [tex]A \leq \Delta l_{o}[/tex]

==> [tex]\sqrt{x^{2} + (\frac{v_{o}}{\omega )}^{2}} \leq \Delta l_{o}[/tex]

==> [tex]v_{o} \leq \omega \sqrt{\Delta l_{o}^{2} - x^{2}}[/tex] = 0,54772(m/s) [tex]\simeq[/tex] 54,8cm/s 


Tại sao phải luôn có lực căng dây thì vật dao động điều hòa? Các thầy và các bạn giải thích chi tiết nhé
Nếu dây chùng (ko căng) vật và lò xo sẽ chuyển động đi lên theo quán tính (bị ném) thì sao dao động điều hòa được nữa bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:13:17 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Bài 2: Mình làm một lần rồi đây bạn: xem lời giải (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7091.msg32958#msg32958)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 09:12:02 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em thêm bài 3 và 4


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:50:19 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 3: một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Ba điểm S,A,B nằm trên 1 phương truyền sóng(A,B cùng phía với S) AB=61,2m M là trung điển AB và cách S 50m, có cường độ âm bằng 10dB năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là ?( biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s và môi trường không hấp thụ âm)
A. 5256pJ      B. 525,6mJ   C. 5652[tex]\mu[/tex]J   D. 0,5652 nJ
Đề bài này sai ở chỗ"có cường độ âm bằng 10dB"


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 09:58:48 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 3: một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Ba điểm S,A,B nằm trên 1 phương truyền sóng(A,B cùng phía với S) AB=61,2m M là trung điển AB và cách S 50m, có cường độ âm bằng 10dB năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là ?( biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s và môi trường không hấp thụ âm)
A. 5256pJ      B. 525,6mJ   C. 5652[tex]\mu[/tex]J   D. 0,5652 nJ
Đề bài này sai ở chỗ"có cường độ âm bằng 10dB"

Em lấy bài này trong file "những câu lý hay và khó trong đề thi thử" ở trong TVVL. Có lẽ đề ghi thiếu "mức cường độ âm bằng 10dB".
Thầy giúp em giải bài tập này với!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:13:40 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 3: một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Ba điểm S,A,B nằm trên 1 phương truyền sóng(A,B cùng phía với S) AB=61,2m M là trung điển AB và cách S 50m, có cường độ âm bằng 10dB năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là ?( biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s và môi trường không hấp thụ âm)
A. 5256pJ      B. 525,6mJ   C. 5652[tex]\mu[/tex]J   D. 0,5652 nJ
Đề bài này sai ở chỗ"có cường độ âm bằng 10dB"

Em lấy bài này trong file "những câu lý hay và khó trong đề thi thử" ở trong TVVL. Có lẽ đề ghi thiếu "mức cường độ âm bằng 10dB".
Thầy giúp em giải bài tập này với!
Em tính mức cường độ âm tại A và B đi, rồi suy ra cường độ âm tại A và B.sau đó áp dụng công thức:
IA=W/(4piSA^2.t) và IB=W/(4piSB^2.t)
với: t=SA/v và t=SB/v
hình như thiếu Io


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 10:25:59 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Vậy còn bài 4 làm thế nào, thầy chỉ em với!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ,hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:38:28 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Vậy còn bài 4 làm thế nào, thầy chỉ em với!
Bài này thuộc dạng cân bằng phóng xạ.Em có thể tham khảo trong cuốn vật lý hiện đại tập 6 của thầy khiết? Thầy đánh công thức không được nên nhác quá. Nhờ thầy cô nào có link tài liệu này giúp ngulau với!