Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 02:48:37 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7221Tiêu đề: giúp em một bài dao động ạ
Gửi bởi: kuramaoct trong 02:48:37 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Hai vật nhỏ m1 = m2 = 0.5 kg được gắn vào nhau rồi gắn vào lò xo độ cứng K= 10N/m (lò xo mắc vào m1) tạo ra con lắc lò xo dao động theo phương ngang. bỏ qua ma sát . đưa con lắc đến vị trí lò xo nén 4 cm rồi buông tay nhẹ . biết m1 , m2 sẽ tách nhau nếu lực kéo của m1 vào m2 đạt tới trị số 1N . Kể từ khi  buông tay sau bao lâu 2 vật tách nhau ?
A. pi/30 s                       B.pi/20 s
C. pi/15 s                       D.pi/10 s


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một bài dao động ạ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 02:54:19 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Hai vật nhỏ m1 = m2 = 0.5 kg được gắn vào nhau rồi gắn vào lò xo độ cứng K= 10N/m (lò xo mắc vào m1) tạo ra con lắc lò xo dao động theo phương ngang. bỏ qua ma sát . đưa con lắc đến vị trí lò xo nén 4 cm rồi buông tay nhẹ . biết m1 , m2 sẽ tách nhau nếu lực kéo của m1 vào m2 đạt tới trị số 1N . Kể từ khi  buông tay sau bao lâu 2 vật tách nhau ?
A. pi/30 s                       B.pi/20 s
C. pi/15 s                       D.pi/10 s

Bài này đã giải quyết ở đây bạn: Xem lời giải (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.msg32327#msg32327)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một bài dao động ạ
Gửi bởi: kuramaoct trong 03:43:22 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Mình chưa hiểu lời giải bài trên lắm ? Nếu chưa đến biên mà lực kéo giữa 2 vật đã lớn hơn 1 N  thì thời gian đến khi 2 vật tách khỏi nhau đâu phải T/2 ? mà bài này nếu mình tính không nhầm thì đến biên lực kéo vẫn chưa đạt tới trị số 1N , vậy có phải đề sai không ?(bài này đề hơi khác đề bài kia một chút ở số liệu , đáp án của nó là pi/15 ??? giải thích cụ thể giúp mình với  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: giúp em một bài dao động ạ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:55:28 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Mình nghĩ bạn post sai số liệu. Bài này k = 100N/m mới có đáp án!

- Nếu cách giải nhanh của thầy Quang Dương bạn chưa hiểu thì mình giải theo cách khác bạn xem thử nhé
+ m2 tách khỏi m1 khi lò xo giãn. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của hai vật khi đang chuyển động ra biên theo chiều lò xo giãn
+ Lực kéo tác dụng lên m2: F = m2.a = - [tex]m_{2}\omega ^{2}x[/tex]. Khi m2 rời m1 thì F = -1N (F ngược với chiều dương mà)
==> x = 2cm
+ Thời gian từ lúc hệ bắt đầu chuyển động --> m2 rời m1: t = T/4 + T/12 = T/3 = [tex]\frac{\Pi }{15}[/tex]

note: Khi hệ bắt đầu chuyển động đến khi đến VTCB hết thời gian T/4, khi hệ từ VTCB đến vị trí x = 2cm = A/2 là T/12. Bạn vẽ đường tròn lượng giác ra sẽ thấyTiêu đề: Trả lời: giúp em một bài dao động ạ
Gửi bởi: sieudaochich trong 09:00:49 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
nếu phan tích ra thì  phải khi đi  đến vtcb thì m2 sẽ tách m1 chứ  nhỉ , bạn  giải thick hộ mình đk ko?