Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 10:56:49 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7203Tiêu đề: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: qquynh trong 10:56:49 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Các thầy giúp e vơi:
Một sợi dây đàn hồi được căng bởi 2 điểm A B cố định cách nhau 1m.Thay đổi tần số sóng trên sợi dây từ 100hz đến 200hz người ta thấy có 3 giá trị của tần số tạo sóng dừng tren sợi dây,hai trong 3 giá trị đó là 120hz và 180hz.tìm vận tốc truyền sóng trên sợi đây?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:44:43 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Các thầy giúp e vơi:
Một sợi dây đàn hồi được căng bởi 2 điểm A B cố định cách nhau 1m.Thay đổi tần số sóng trên sợi dây từ 100hz đến 200hz người ta thấy có 3 giá trị của tần số tạo sóng dừng tren sợi dây,hai trong 3 giá trị đó là 120hz và 180hz.tìm vận tốc truyền sóng trên sợi đây?

Bài này mình chỉ nghĩ được cách tà đạo thế này bạn:

- Dây hai đầu cố định nên: [tex]l = k\frac{\lambda }{2}[/tex] ==> [tex]f = \frac{v}{\lambda } = \frac{v.k}{2l}[/tex]

- 3 giá trị tần số đó là: [tex]f_{k} = \frac{v.k}{2l}; f_{k + 1} = \frac{v.(k + 1)}{2l}; f_{k + 2} = \frac{v.(k + 2)}{2l}[/tex]
+ Trường hợp 1: [tex]f_{k + 1} - f_{k} = 180 - 120 = 60[/tex] ==> [tex]\frac{v}{2l} = 60[/tex] ==> v = 120(m/s)
==> [tex]100 \leq \frac{120.k}{2l} \leq 200[/tex] ==> [tex]1,666666 \leq k \leq 3,3333[/tex] ko thỏa mãn vì chỉ có 2 giá trị k
+ Trường hợp 2: [tex]f_{k + 2} - f_{k} = 180 - 120 = 60[/tex] ==> [tex]\frac{2v}{2l} = 60[/tex] ==> v = 60(m/s)
==> [tex]100 \leq \frac{60.k}{2l} \leq 200[/tex] ==> [tex]3,33333 \leq k \leq 6,66666[/tex]  ==> có 3 giá trị k (<==> có 3 giá trị của f) TM
Vậy v = 60m/s
Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:53 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Các thầy giúp e vơi:
Một sợi dây đàn hồi được căng bởi 2 điểm A B cố định cách nhau 1m.Thay đổi tần số sóng trên sợi dây từ 100hz đến 200hz người ta thấy có 3 giá trị của tần số tạo sóng dừng tren sợi dây,hai trong 3 giá trị đó là 120hz và 180hz.tìm vận tốc truyền sóng trên sợi đây?
gọi[tex] f_{min}=v/2L[/tex] tần số nhỏ nhất tạo sóng dừng, tần số khác muốn tạo sóng dừng phải thỏa công thức [tex]f=kf_{min}[/tex] (k nguyên)
Do giả thiết nói f=120Hz và f=180Hz là 2 tần số gây sóng dừng .
TH1 : 2 tần số là liên tiếp [tex]==> f_{min}=180-120 =60 ==> v=120m/s.[/tex]
TH2: 2 tần số không liên tiếp [tex]==> f_{min}=(180-120)/2=30 ==> v=60m/s[/tex]
(Do giả thiết nói trong vùng tần số này có 3 tần số gây sóng dừng [tex]==> f_{min}=60[/tex] (loại))


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: k9a_mylove trong 02:11:07 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
120 va 180  lien tiep loai
120 va 80 ko lien tiep K/120=(k+2)/180
suy ra K=4 suy ra v=60 va f2=150 thoa man vay v=60