Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hocsinh12A1 trong 05:11:00 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7201Tiêu đề: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: hocsinh12A1 trong 05:11:00 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Nhờ thầy cô giải giùm bài điện
Đặt điện áp xoay chiều (có giá trị hiệu dụng U = 220V) vào hai đầu một cái quạt thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua quạt là I = 1A. Hệ số công suất của quạt là 0,6. Thời điểm mà điện áp tức thời có độ lớn 88[tex]\sqrt{10}[/tex]V thì cường độ dòng điện tức thời qua quạt có độ lớn bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:59:41 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Nhờ thầy cô giải giùm bài điện
Đặt điện áp xoay chiều (có giá trị hiệu dụng U = 220V) vào hai đầu một cái quạt thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua quạt là I = 1A. Hệ số công suất của quạt là 0,6. Thời điểm mà điện áp tức thời có độ lớn 88[tex]\sqrt{10}[/tex]V thì cường độ dòng điện tức thời qua quạt có độ lớn bao nhiêu?


Từ [tex]u = 220\sqrt{2}cos(\omega t)[/tex] = 88[tex]\sqrt{10}[/tex]  ==> [tex]cos(\omega t); sin(\omega t)[/tex]
     [tex]cos\varphi = 0,6 \Rightarrow sin\varphi[/tex]

[tex]i = \sqrt{2}cos(\omega t - \varphi )[/tex] = [tex] \sqrt{2}[cos(\omega t)cos\varphi + sin(\omega t)sin\varphi ][/tex]
thay các giá trị trên vào tính. Tạm thời mình mới nghĩ ra phương án dài dòng này :d-