Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 11:00:01 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7194Tiêu đề: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:00:01 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em vài bài sau. Em xin cảm ơn nhiều!

Câu 4: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, hệ thức diễn tả mối liên hệ giữa cường độ dòng điện tức thời i, cường độ dòng điện cực đại I0 và hiệu điện thế tức thời u giữa hai bản tụ điện là
Đáp án:  [tex](I_{o}^{2} - i^{2})\frac{L}{C} = u^{2}[/tex]


Câu 5: Máy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với một điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Điện trở của các cuộn dây và hao phí điện năng ở máy không đáng kể. Nếu tăng trị số của điện trở mắc với mạch thứ cấp lên hai lần thì
A. điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng hai lần.
B. suất điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp tăng hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.
C. Công suất tiêu thụ ở mạch sơ cấp và thứ cấp đều giảm hai lần.   
D. cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp giảm hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.
DA.C

Câu 13: Trong thí nghiệm I–âng bằng áng sáng trắng có bước sóng từ 0,38 đến 0,76   , khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng và vân tối tại M cách vân trung tâm 4mm là:   
A. 6         B.  5                             C.  10                            D.  11

Câu 18: Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên  4 lần?
A. 3.       B. 1.                                             C. 2.                                   D. 4.
DA A

Câu 21: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I . Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2can2 I. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là
A. ZC = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]Ω.           B. ZC = 50 [tex]\sqrt{2}[/tex] Ω.                 
C. ZC = 800  Ω.            D. ZC = 200  Ω.

Câu 24: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA  = 3cos(40[tex]\Pi[/tex]t +[tex]\frac{\Pi }{6}[/tex])  (cm); uB = 4cos(40[tex]\Pi[/tex]t + [tex]2\frac{\Pi }{3}[/tex]) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là
A. 30                B. 36            C. 34            D. 32
DA D

Câu 28: Sự chuyển giữa ba mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô tạo thành ba vạch phổ theo thứ tự bước sóng giảm dần lamda1, lamda2 và lamda3. Trong các hệ thức liên hệ giữa ld1, ld2 và
ld3 sau đây, hệ thức nào đúng?
A.  [tex]\frac{1}{\lambda 1} = \frac{1}{\lambda 3} - \frac{1}{\lambda 2}[/tex]
Đáp án A

Câu 42: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 200V thì sinh ra công suất cơ là 320 W. Biết điện trở thuần của dây quấn động cơ là 20 Ω và hệ số công suất của động cơ là 0,89. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong động cơ là
A. 2,5 A        B. 1,8 A.                 C. 4,4 A.                             D. 4 A.

Câu 46: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Biết độ lớn lực đàn hồi cực tiểu và cực đại của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là 15N và 25N.Lực hồi phục có độ lớn cực đại là:
A. 20N              B. 5N                C. 15N               D. 10N


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:21:16 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Gửi KSH_Blow:

Bạn hỏi quá nhiều câu cùng một lúc, tôi đề nghị không đăng nhiều bài như vậy nữa. Tối đa 4 bài là đủ dài rồi.

Bạn nên chia theo chủ đề để hỏi thì sẽ dễ dàng cho mọi người giải quyết hơn.

Cám ơn bạn đã tham gia Diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 11:31:55 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
nếu các câu trên diễn đàn hay và lạ các thầy có thể tổng hợp vào file word hay gi đó cho mọi người cùng tải đc không ạ chứ cứ hôn nay 4 bài mai 2 bài rồi ...v...v thì khó lắm ạ.
em cảm ơn các thầy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:46:47 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em vài bài sau. Em xin cảm ơn nhiều!

Câu 4: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, hệ thức diễn tả mối liên hệ giữa cường độ dòng điện tức thời i, cường độ dòng điện cực đại I0 và hiệu điện thế tức thời u giữa hai bản tụ điện là
Đáp án:  [tex](I_{o}^{2} - i^{2})\frac{L}{C} = u^{2}[/tex]


Câu 5: Máy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với một điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Điện trở của các cuộn dây và hao phí điện năng ở máy không đáng kể. Nếu tăng trị số của điện trở mắc với mạch thứ cấp lên hai lần thì
A. điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng hai lần.
B. suất điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp tăng hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.
C. Công suất tiêu thụ ở mạch sơ cấp và thứ cấp đều giảm hai lần.   
D. cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp giảm hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.
DA.CBạn chú ý nhắc nhở của thầy Quang và khi post nhiều bài bạn nên cách ra để mọi người dễ đọc nhé (mình đã mạn phép sửa lại)

Câu 4: Bảo toàn năng lượng: [tex]\frac{1}{2}Li^{2} + \frac{1}{2}Cu^{2} = \frac{1}{2}LI_{o}^{2} \Rightarrow (I_{o}^{2} - i^{2})\frac{L}{C} = u^{2}[/tex]

Câu 5: [tex]I_{2} = \frac{U_{2}}{R_{2}}[/tex] ==> khi R tăng 2 lần thì [tex]I_{2}' = \frac{I_{2}}{2}[/tex] và [tex]I_{1}' = \frac{N_{2}}{N_{1}}I_{2}' = \frac{N_{2}}{N_{1}}\frac{I_{2}}{2} = \frac{I_{1}}{2}[/tex]
P = UI ==> Công suất mạch sơ cấp và thứ cấp đều giảm 2 lần

Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:58:28 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em vài bài sau. Em xin cảm ơn nhiều!


Câu 13: Trong thí nghiệm I–âng bằng áng sáng trắng có bước sóng từ 0,38 đến 0,76   , khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng và vân tối tại M cách vân trung tâm 4mm là:   
A. 6         B.  5                             C.  10                            D.  11

Câu 18: Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên  4 lần?
A. 3.       B. 1.                                             C. 2.                                   D. 4.
DA A


Câu 13: Vị trí vân tối: [tex]x = (k + 0,5)\frac{\lambda D}{a}[/tex] ==> [tex]\lambda = \frac{x.a}{(k + 0,5)D}[/tex]

Ta có [tex]0,38 \leq \lambda = \frac{x.a}{(k + 0,5)D} \leq 0,76[/tex] ==> k ==> số bức xạ

Câu 18:

K           L                M                 N             O           P
ro         4ro             8ro               16ro          32ro      64ro
==> có 4 khả năng: k --> L, L --> N, N --> P và M --> O


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:00:25 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012

nếu các câu trên diễn đàn hay và lạ các thầy có thể tổng hợp vào file word hay gi đó cho mọi người cùng tải đc không ạ chứ cứ hôn nay 4 bài mai 2 bài rồi ...v...v thì khó lắm ạ.
em cảm ơn các thầy ạ.


Không rõ bạn đang muốn nói cái gì? Tôi thì nghĩ là điều đó không làm được hiện nay. Vì:

  Thứ nhất: Các thầy/cô trong Forum hiện đều rất bận, không có nhiều thời gian để làm điều đó.

  Thứ hai: Các bài giải trong Forum không thể copy qua word được (chủ yếu là phần biến đổi công thức).

  Thứ ba: Tuỳ theo từng người mà có nhu cầu khác nhau. Chúng tôi đã cố gắng tập hợp những câu mới, những câu các học sinh hay làm sai, và những dạng đề đại học từng cho vào 7 topic Tiến đến đề 2012 rồi.

Nếu bạn muốn tập hợp câu thì tự bạn phải sưu tầm thôi.

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:19:31 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em vài bài sau. Em xin cảm ơn nhiều!

Câu 24: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA  = 3cos(40[tex]\Pi[/tex]t +[tex]\frac{\Pi }{6}[/tex])  (cm); uB = 4cos(40[tex]\Pi[/tex]t + [tex]2\frac{\Pi }{3}[/tex]) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là
A. 30                B. 36            C. 34            D. 32
DA D


- Các điểm có biên độ 5(cm): [tex]A = 5 = \sqrt{A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{1}A_{2}cos[(\varphi 1 - \varphi 2) + \frac{2\Pi (d2 - d1)}{\lambda }]}[/tex]
==> [tex]cos[(\varphi 1 - \varphi 2) + \frac{2\Pi (d2 - d1)}{\lambda }] = 0[/tex] ==> d2 - d1 = k + 1

- Số điểm có A = 5cm trên đường kính của đường tròn (thuộc AB):
[tex]-8 \leq d2 - d1 \leq 8[/tex] ==> [tex]-9 \leq k \leq 7[/tex] ==> có 17 điểm
- Số điểm A = 5cm trên đường tròn: 17x2 - 2 = 32 điểm


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:27:25 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em vài bài sau. Em xin cảm ơn nhiều!

Câu 28: Sự chuyển giữa ba mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô tạo thành ba vạch phổ theo thứ tự bước sóng giảm dần lamda1, lamda2 và lamda3. Trong các hệ thức liên hệ giữa ld1, ld2 và
ld3 sau đây, hệ thức nào đúng?
A.  [tex]\frac{1}{\lambda 1} = \frac{1}{\lambda 3} - \frac{1}{\lambda 2}[/tex]
Đáp án A

Câu 42: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 200V thì sinh ra công suất cơ là 320 W. Biết điện trở thuần của dây quấn động cơ là 20 Ω và hệ số công suất của động cơ là 0,89. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong động cơ là
A. 2,5 A        B. 1,8 A.                 C. 4,4 A.                             D. 4 A.

Câu 28: Từ hệ thức giải nhanh: [tex]\frac{1}{\lambda 31} = \frac{1}{\lambda 32} + \frac{1}{\lambda 21}[/tex]
mà suy ra thôi

Câu 42: Công suất cung cấp cho động cơ: [tex]P = UIcos\varphi[/tex]
                     Công suất hao phí do tỏa nhiệt: [tex]P_{hp} = I^{2}R[/tex]
Ta có: P = Pcơ + Php ==> ITiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:30:59 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em vài bài sau. Em xin cảm ơn nhiều!

Câu 46: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Biết độ lớn lực đàn hồi cực tiểu và cực đại của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là 15N và 25N.Lực hồi phục có độ lớn cực đại là:
A. 20N              B. 5N                C. 15N               D. 10N

[tex]F_{max} = K(\Delta l_{o} + A)[/tex]
[tex]F_{min} = K(\Delta l_{o} - A)[/tex]
==> [tex]F_{max} - F_{min} = 2KA = 2F_{phmax}[/tex] ==> Fphmax = 5N


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: KSH_Blow trong 03:26:42 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Cho mình hỏi câu 13 người ta hỏi là vân sáng tối chứ có hỏi là mỗi vân tối đau?


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:49:58 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Cho mình hỏi câu 13 người ta hỏi là vân sáng tối chứ có hỏi là mỗi vân tối đau?
Thì tương tự bạn tính số vân sáng mà ct tính số vân sáng là x=kDlamda/a -->lamda=xa/kD
0,38<lamda<0,76 -->k
--> được bao nhiêu k + thêm số k của vân tối nữa thì ra tổng số vân sáng và tối


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: KSH_Blow trong 02:19:03 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp thêm bài điện đi?


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:29:03 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em vài bài sau. Em xin cảm ơn nhiều!


Câu 42: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 200V thì sinh ra công suất cơ là 320 W. Biết điện trở thuần của dây quấn động cơ là 20 Ω và hệ số công suất của động cơ là 0,89. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong động cơ là
A. 2,5 A        B. 1,8 A.                 C. 4,4 A.                             D. 4 A.


Công suất của động cơ : [tex]P=UIcos\varphi[/tex] (1)

Mặt khác : [tex]P=P_{C}+P_{tn}=320+rI^{2}[/tex](2)

Từ (1) và (2) ta có : [tex]320+rI^{2}-UIcos\varphi =0[/tex]

Hay : [tex]20I^{2}-196I+320 = 0[/tex]

Bấm máy ta được ...Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: KSH_Blow trong 02:33:33 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Moị người giúp em câu 21


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:48:41 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp em vài bài sau. Em xin cảm ơn nhiều!Câu 21: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I . Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2can2 I. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là
A. ZC = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]Ω.           B. ZC = 50 [tex]\sqrt{2}[/tex] Ω.                 
C. ZC = 800  Ω.            D. ZC = 200  Ω.

Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là : [tex]I=\frac{U}{\sqrt{R^{2} + Z_{C}^{2}}}[/tex]

Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là [tex]I'=\frac{2U}{\sqrt{R^{2} + Z_{C}^{2}/4}}[/tex]

Lập tỉ số ta tính được [tex]Z_{C} = 2R  [/tex]

Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là  [tex]Z'_{C} = Z_{C} / 4 = ? [/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Đề thi Tứ Kỳ
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:17:32 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Ak.Em hiểu rồi em thiếu chỗ 2U. Cám ơn thầy nhiều