Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 11:51:54 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7192Tiêu đề: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 11:51:54 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
_Một máy phát điện 3 pha mắc hình tam giác có Up=220 V ,Tải tiêu thụ là 3 cuộn dây giống nhau R=60, ZL=80 mắc hình sao.Tìm công suất các tải tiêu thụ
_Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có HĐT pha 127V tàn số 50Hz .Người ta đưa dòng điện ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác. Mỗi tải có điện trở thuần 12 ôm và độ tự cảm 51 mH. Cường độ dòng điện qua các tải là
_Cho một máy biến thế có H=80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100 ôm độ tự cảm 1/pi (H).Hệ số công suất mạch sơ cấp =1.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở HĐT xoay chiều có U1=100V tần số 50Hz Tính công suất mạch sơ cấp.

_Nhân tiện cho em hỏi luôn 2 bài đầu sao lại có cả 2 cách mắc hình sao và tam giác như vây
_Mọi người giải thích chi tiết hộ em với.
 [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:14:39 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
_Một máy phát điện 3 pha mắc hình tam giác có Up=220 V ,Tải tiêu thụ là 3 cuộn dây giống nhau R=60, ZL=80 mắc hình sao.Tìm công suất các tải tiêu thụ
[tex]P=3\frac{U_{p}^{2}}{Z^{2}}.R=3\frac{220^{2}}{100^{2}}.60=871,2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:35:53 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
_Một máy phát điện 3 pha mắc hình tam giác có Up=220 V ,Tải tiêu thụ là 3 cuộn dây giống nhau R=60, ZL=80 mắc hình sao.Tìm công suất các tải tiêu thụ
[tex]P=3\frac{U_{p}^{2}}{Z^{2}}.R=3\frac{220^{2}}{100^{2}}.60=871,2[/tex]

Mình giải sai rồi, đúng là [tex]U_{pt}=\frac{U_{d}}{\sqrt{3}}=\frac{220}{\sqrt{3}}[/tex]
[tex]\Rightarrow P=3\frac{U_{pt}^{2}}{Z^{2}}.R=290,4[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:18:00 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
_Cho một máy biến thế có H=80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100 ôm độ tự cảm 1/pi (H).Hệ số công suất mạch sơ cấp =1.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở HĐT xoay chiều có U1=100V tần số 50Hz Tính công suất mạch sơ cấp.
+ 2 câu đầu 1 cái là cách mắc dành cho máy phát, một cái là dành cho máy thu.
+ cách mắc tải và nguồn khác nhau cũng được
Bài 3:
Công thức máy biến áp : [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Mạch TC ==> [tex]P_2=\frac{U_2^2.cos(\varphi)^2}{R}=200W[/tex]
+[tex]H=P_2:P_1 ==> P_1=250W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 05:55:43 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
_Cho một máy biến thế có H=80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100 ôm độ tự cảm 1/pi (H).Hệ số công suất mạch sơ cấp =1.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở HĐT xoay chiều có U1=100V tần số 50Hz Tính công suất mạch sơ cấp.
+ 2 câu đầu 1 cái là cách mắc dành cho máy phát, một cái là dành cho máy thu.
+ cách mắc tải và nguồn khác nhau cũng được
Bài 3:
Công thức máy biến áp : [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Mạch TC ==> [tex]P_2=\frac{U_2^2.cos(\varphi)^2}{R}=200W[/tex]
+[tex]H=P_2:P_1 ==> P_1=250W[/tex]
Anh trieubeo oi có phải lý tưởng đâu mà dùng được công thức [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Anh trieubeo vẽ hộ em sơ đồ mạch gồm nguồn và tải có cách mắc khác nhau và cho em xin công thức luôn ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:25:04 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
_Cho một máy biến thế có H=80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100 ôm độ tự cảm 1/pi (H).Hệ số công suất mạch sơ cấp =1.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở HĐT xoay chiều có U1=100V tần số 50Hz Tính công suất mạch sơ cấp.
+ 2 câu đầu 1 cái là cách mắc dành cho máy phát, một cái là dành cho máy thu.
+ cách mắc tải và nguồn khác nhau cũng được
Bài 3:
Công thức máy biến áp : [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Mạch TC ==> [tex]P_2=\frac{U_2^2.cos(\varphi)^2}{R}=200W[/tex]
+[tex]H=P_2:P_1 ==> P_1=250W[/tex]
Anh trieubeo oi có phải lý tưởng đâu mà dùng được công thức [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Anh trieubeo vẽ hộ em sơ đồ mạch gồm nguồn và tải có cách mắc khác nhau và cho em xin công thức luôn ạ


Bạn gọi bằng thầy Triệu thì đúng hơn


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:34:02 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Anh trieubeo oi có phải lý tưởng đâu mà dùng được công thức [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Anh trieubeo vẽ hộ em sơ đồ mạch gồm nguồn và tải có cách mắc khác nhau và cho em xin công thức luôn ạ
+ Máy biến áp bỏ qua điện trở cuộn dây là dùng được.
+ Hiệu suất không đạt 100% có thể do có sự mất mát năng lượng từ do vậy công suất cuộn thứ cấp và sơ cấp không bằng nhau ==> công thức I1:I2=U2:U1 là không dùng được thôi


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 05:43:46 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Anh trieubeo oi có phải lý tưởng đâu mà dùng được công thức [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Anh trieubeo vẽ hộ em sơ đồ mạch gồm nguồn và tải có cách mắc khác nhau và cho em xin công thức luôn ạ
+ Máy biến áp bỏ qua điện trở cuộn dây là dùng được.
+ Hiệu suất không đạt 100% có thể do có sự mất mát năng lượng từ do vậy công suất cuộn thứ cấp và sơ cấp không bằng nhau ==> công thức I1:I2=U2:U1 là không dùng được thôi
Em thưa thầy, thế có Trường hợp ngược lại không ạ?
dùng được công thức I2/I1=U1/U2; không dùng được công thức U1/U2=I1/I2


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:58:06 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Anh trieubeo oi có phải lý tưởng đâu mà dùng được công thức [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Anh trieubeo vẽ hộ em sơ đồ mạch gồm nguồn và tải có cách mắc khác nhau và cho em xin công thức luôn ạ
+ Máy biến áp bỏ qua điện trở cuộn dây là dùng được.
+ Hiệu suất không đạt 100% có thể do có sự mất mát năng lượng từ do vậy công suất cuộn thứ cấp và sơ cấp không bằng nhau ==> công thức I1:I2=U2:U1 là không dùng được thôi
Em thưa thầy, thế có Trường hợp ngược lại không ạ?
dùng được công thức I2/I1=U1/U2; không dùng được công thức U1/U2=I1/I2
Làm gì có kỉu lạ lùng vậy bạn? Trường hợp U1/U2=I1/I2 lun ko dùng được  =))
 I2/I1=U1/U2 hay U2/U1=I1/I2 chẳng khác gì nhau
Nếu máy biến áp bỏ qua điện trở dây: [tex]\frac{U1}{U2} = \frac{N1}{N2}[/tex]
                                                    [tex]H = \frac{P2}{P2} = \frac{U2I2}{U1I1} \Rightarrow \frac{U2}{U1} = \frac{N2}{N1} = \frac{I1}{I2}.H[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về máy phát điện
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:21:54 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Anh trieubeo oi có phải lý tưởng đâu mà dùng được công thức [tex]N_1:N_2=U_1:U_2 ==> U_2=200V [/tex]
Anh trieubeo vẽ hộ em sơ đồ mạch gồm nguồn và tải có cách mắc khác nhau và cho em xin công thức luôn ạ
+ Máy biến áp bỏ qua điện trở cuộn dây là dùng được.
+ Hiệu suất không đạt 100% có thể do có sự mất mát năng lượng từ do vậy công suất cuộn thứ cấp và sơ cấp không bằng nhau ==> công thức I1:I2=U2:U1 là không dùng được thôi
Em thưa thầy, thế có Trường hợp ngược lại không ạ?
dùng được công thức I2/I1=U1/U2; không dùng được công thức U1/U2=I1/I2

Làm gì có kỉu lạ lùng vậy bạn? Trường hợp U1/U2=I1/I2 lun ko dùng được  =))
 I2/I1=U1/U2 hay U2/U1=I1/I2 chẳng khác gì nhau
Nếu máy biến áp bỏ qua điện trở dây: [tex]\frac{U1}{U2} = \frac{N1}{N2}[/tex]
                                                    [tex]H = \frac{P2}{P2} = \frac{U2I2}{U1I1} \Rightarrow \frac{U2}{U1} = \frac{N2}{N1} = \frac{I1}{I2}.H[/tex]
Xin lỗi em viết nhầm
dùng được công thức I2/I1=U1/U2; không dùng được công thức U1/U2=N1/N2