Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ODD trong 09:59:09 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7189Tiêu đề: Xin chỉ giúp cách giải Bài Điện
Gửi bởi: ODD trong 09:59:09 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Một mạch điện xoay chiều gồm tụ C nt cuộn thuần cảm L & 1 biến trở R. R có các giá trị lần lượt là: R1=18(ohm), R2= 20,R3=24,R4=26.5,R5=27,R6=32 thì công suất lần lượt là P1,P2,P3,P4,P5,P6. Chỉ có P1=P6 thì  gtrị max trong các gt nói trên là???  (ĐA: P3)

Cảm ơn  =d>


Tiêu đề: Trả lời: Xin chỉ giúp cách giải Bài Điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:29:04 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Một mạch điện xoay chiều gồm tụ C nt cuộn thuần cảm L & 1 biến trở R. R có các giá trị lần lượt là: R1=18(ohm), R2= 20,R3=24,R4=26.5,R5=27,R6=32 thì công suất lần lượt là P1,P2,P3,P4,P5,P6. Chỉ có P1=P6 thì  gtrị max trong các gt nói trên là???  (ĐA: P3)

Cảm ơn  =d>
em coi lại quy định của diển đàn về đặt tên tiêu đề
+ Khi [tex]P_1=P_6[/tex] thì [tex]R_1.R_6=(ZL-ZC)^2 ==> |ZL-ZC|=24[/tex] (Bạn xem thêm CM trên mạng nhé)
+ Khi [tex]R=|ZL-ZC|[/tex] thì [tex]P_{max}[/tex] (Bạn xem thêm CM trên mạng nhé)
[tex] ==> R=24[/tex] cho [tex] P_{max} ==> P_{max}=P_3[/tex]