Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 10:31:21 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7173Tiêu đề: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:31:21 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Các bạn vào giải thử nha ,bạn nào chưa ra đáp án thì mình sẽ giúp . hoc-)
Công cụ  chủ đạo để giải dạng bài này là Áp dụng ĐL bảo toàn electron(chắc ai cũng biết pp này nhưng chưa chắc vận dụng thuần thục vì thế lập ra topic này sẽ giúp các bạn cải thiện hơn kỹ năng của mình ). m:)

Câu 1: Cho 18,5 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 a (mol/lít). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 1,46 gam kim loại. Khối lượng muối trong B là:
A. 65,34g.               B. 48,60g.                                C.  54,92g.               D. 38,50g.
 Giá trị của a là
A. 3,2.             B. 1,6.                          C. 2,4.                         D. 1,2.

Câu 2: Hoà tan 23,4 gam G gồm Al, Fe, Cu bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được 15,12 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
       A. 153,0.                     B. 95,8.                        C. 88,2.                                   D. 75,8.

Câu 3: Cho 18,2 gam  hỗn hợp A gồm Al, Cu vào 100 ml dung dịch B chứa HNO3 2M và H2SO412M và đun nóng thu được dung dịch C và 8,96 lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO và SO2, tỉ khối của D so với H2 là 23,5. Khối lượng của Al trong 18,2 gam A là
A. 2,7g.                        B. 5,4g.                                    C. 8,1g.                        D. 10,8g.
 Tổng khối lượng chất tan trong C là
A. 66,2 g.                     B. 129,6g.                                C. 96,8g.                      D. 115,2g.

P/s: Những bài đầu tiên là những bài đơn giản, các bạn giải nha ,post tích cực vào ,sai cũng chả sao ,mình hiểu sao thì làm vậy.Sau đó sẽ tổng kết và sửa bài, mỗi lần giải song 3 bài sẽ có 3 bài tiếp,độ khó tăng dần.Mỗi ngày chúng ta giải 3 bài nha các bạn( tới gần cuối tháng 6 sẽ luyện nhiều chuyên đề hơn).Vì đây là bản beta (các bạn có thể xem box hỏi đáp thắc mắc mình có giới thiệu) rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn
Cùng nhau Vượt Vũ Môn nào , 1...2....3 tèn tén ten  m=d> mb-)...4....5.6666... m:x m:-*


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mR.skT trong 10:34:38 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Markbk94 ơi, tệp có tên 19_Phuong Phap Giai Bai Tap Hoa Hoc Huu Co.rar bị hỏng rùi hay sao ấy, mình giải nén xong có thấy File đọc nào đâu?
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.3&thid=1363f3d6223b20c6&mt=application/rar&url=https://mail.google.com/mail/ca/?ui%3D2%26ik%3D5a2e129673%26view%3Datt%26th%3D1363f3d6223b20c6%26attid%3D0.3%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_h054adbp2%26zw&sig=AHIEtbSIW8qY7wyj4VEGu1gXxrrPviILbQ


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:04:18 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Markbk94 ơi, tệp có tên 19_Phuong Phap Giai Bai Tap Hoa Hoc Huu Co.rar bị hỏng rùi hay sao ấy, mình giải nén xong có thấy File đọc nào đâu?
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.3&thid=1363f3d6223b20c6&mt=application/rar&url=https://mail.google.com/mail/ca/?ui%3D2%26ik%3D5a2e129673%26view%3Datt%26th%3D1363f3d6223b20c6%26attid%3D0.3%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_h054adbp2%26zw&sig=AHIEtbSIW8qY7wyj4VEGu1gXxrrPviILbQ
file đó định dạng .prc .Bạn lên google search phần mềm tương thích rồi down về cài đặt rồi xem nha.
Nếu không thì xem và học hết mấy cái kia đi cũng được rồi,nhớ vận dụng  vào bt thì mới nhớ được.


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:13:55 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Cho 18,5 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 a (mol/lít). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 1,46 gam kim loại. Khối lượng muối trong B là:
A. 65,34g.               B. 48,60g.                                C.  54,92g.               D. 38,50g.
 Giá trị của a là
A. 3,2.             B. 1,6.                          C. 2,4.                         D. 1,2.

Fe --> Fe+2 + 2e
a                  2a

3Fe+8/3 + 3.2/3e --> 3Fe+2
b               2b           

N+5 + 3e --> N+2
         0,3     0,1

==> 2a -2b = 0,3 (1)
Lại có: 56a + 232b = 18,5 -1,46 = 17,04 (2)

(1)(2)==>  a = 0,18; b = 0,03
==> kl muối = (0,18 + 0,03.3).(56 + 62.2) = 48,6g


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:25:48 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Câu 2: Hoà tan 23,4 gam G gồm Al, Fe, Cu bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được 15,12 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
       A. 153,0.                     B. 95,8.                        C. 88,2.                                   D. 75,8.
S(+6) + 2e --> S(+4)
           1,35    0,675 
kl muối = m_kl + m_SO4 (trong muối) = 23,4 + 1,35.96 = 153g


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:50:33 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Câu 3: Cho 18,2 gam  hỗn hợp A gồm Al, Cu vào 100 ml dung dịch B chứa HNO3 2M và H2SO412M và đun nóng thu được dung dịch C và 8,96 lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO và SO2, tỉ khối của D so với H2 là 23,5. Khối lượng của Al trong 18,2 gam A là
A. 2,7g.                        B. 5,4g.                                    C. 8,1g.                        D. 10,8g.
 Tổng khối lượng chất tan trong C là
A. 66,2 g.                     B. 129,6g.                                C. 96,8g.                      D. 115,2g.

+ áp dụng phương pháp đường chéo cho hỗn hợp khí D ta đc: n_NO = n_SO2
mà số mol D = 0,4 ==> n_NO = n_SO2 =0,2

Đặt số mol Al, Cu lần lượt là: a,b
+ áp dụng đl bảo toàn e cho Al, Cu, S và N ==> 3a + 2b = 1
+ lại có: 27a + 64b = 18,2

==> a = b = 0,2
==> m_Al = 0,2.27 = 5,4gTiêu đề: Trả lời: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 01:11:41 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Tổng khối lượng chất tan trong C là
A. 66,2 g.                     B. 129,6g.                                C. 96,8g.                      D. 115,2g.

Tổng khối lượng chất tan trong C: m_kl + m_acid - m_D = 18,2 + 0,1.2.63 + 0,1.12.98 - 0,2.30 - 0,2.64 = 129,6g

Ủng hộ Mark, nóng lòng chờ 3 bài tiếp theo!


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:00:19 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Nghiemtruong giải đúng hết rùi mình tiếp nha
Câu 4: Dung dịch A chứa a mol HCl và b mol HNO3. Cho A tác dụng với một lượng vừa đủ m gam Al thu được dung dịch B và 7,84 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm NO, N2O và H2 có tỷ khối so với H2 là 8,5. Trộn C với một lượng O2 vừa đủ và đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, rồi dẫn khí thu được qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 0,56 lít khí (đktc) thoát ra .
 Giá trị của a và b tương ứng là
  A. 0,1 và 2.                  B. 2 và 0,1.                              C. 1 và 0,2.                  D. 0,2 và 1.
Giá trị của m là
    A. 2,7.             B. 5,4.                          C. 18,0.                       D. 9,0.

Câu 5.(Giống đề thi ĐH vừa rồi )Cho a gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 30% về khối lượng) tác dụng với  dung dịch chứa 0,69 mol HNO3 tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,75a gam chất rắn A, dung dịch  B và 6,048 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO2và NO.Khối lượng muối trong dung dịch B là
A. 50,82g.                  B. 37,80g.            C. 40,04g.                             D. 62,50g.
 Giá trị của a là
 A. 47,04.                     B. 39,20.                                  C. 30,28.                     D. 42,03.

Câu6.Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
    A. 7,84.                       B. 4,78.                                    C. 5,80.                       D. 6,82


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 10:27:58 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Câu 4: Dung dịch A chứa a mol HCl và b mol HNO3. Cho A tác dụng với một lượng vừa đủ m gam Al thu được dung dịch B và 7,84 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm NO, N2O và H2 có tỷ khối so với H2 là 8,5. Trộn C với một lượng O2 vừa đủ và đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, rồi dẫn khí thu được qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 0,56 lít khí (đktc) thoát ra .
 Giá trị của a và b tương ứng là
  A. 0,1 và 2.                  B. 2 và 0,1.                              C. 1 và 0,2.                  D. 0,2 và 1.
Giá trị của m là
    A. 2,7.             B. 5,4.                          C. 18,0.                       D. 9,0.

* Tính giá trị a,b
Trong 3 khí của hh C thì N2O không tác dụng với O2 ==> 0,56 lít khí thoát ra là N2O ==> V_(NO,H2) = 7,84 - 0,56 = 7,28 lít

+ áp dụng pp đường chéo cho N2O và hh(NO,H2)
0,56lit N2O=44                       17-M_hh(NO,H2)               
                              8,5.2=17
7,28lit hh(NO,H2)                    27

==> 0,025/0,325 = 17-M_hh(NO,H2)/27
==> M_hh(NO,H2)=194/13

+ áp dụng pp đường chéo cho NO và H2
xmol NO=30              30-194/13
                 194/13
ymol H2=2                194/13-2

==> x/y=7/6
Lại có: x+y=0,325
suy ra: x=7/40; y=3/20 mol

* bảo toàn nguyên tố N:

n_HNO3 = n_NO + 2.n_N2O + n_NO3(trong muối)= 7/40+0,025.2 + n_NO3(trong muối)=0,95
n_NO3(trong muối)=n_e_traodoi=7/40.3+0,025.8

* bảo toàn nguyên tố H:
n_HCl = 2.n_H2 =2.3/20=0,3

*Tính giá trị của m
Al --> Al(3+)  +3e                                 N(+5)  +3e --> N(+2)
                    41/40                                                   7/40
                                                         2N(+5)  +8e --> N2O
                                                                               0,025
                                                         2H(+1)  +2e -->H2
                                                                              3/20

==> n_Al =(41/40):3=41/120
==> m_Al =41/120 .27=9,225

chẳng hiểu sai ở đâu?


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 10:43:14 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Câu 5.(Giống đề thi ĐH vừa rồi )Cho a gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 30% về khối lượng) tác dụng với  dung dịch chứa 0,69 mol HNO3 tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,75a gam chất rắn A, dung dịch  B và 6,048 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO2và NO.Khối lượng muối trong dung dịch B là
A. 50,82g.                  B. 37,80g.            C. 40,04g.                             D. 62,50g.
 Giá trị của a là
 A. 47,04.                     B. 39,20.                                  C. 30,28.                     D. 42,03.

+ban đầu: 0,3a gam Fe; 0,7a gam Cu
+Sau pứ thu còn 0,75a gam rắn ==> có a-0,75a=0,25a gam pứ
+Tính khử của Fe mạnh hơn Cu ==> Fe pứ trước ==> 0,25a gam Fe pứ; 0,05a gam Fe dư; Cu chưa pứ
+vì kl dư nên fe chỉ lên +2

Fe --> Fe(+2) +2e                            N(+5)  +3e  --> N(+2)
                                                                           
                                                     N(+5)  +1e  --> N(+4)

n_HNO3= n_Khí + n_No3(trong muối) ==> n_NO3(trong muối)=0,69-6,048/22,4=0,42mol
n_NO3(trong muối)= n_e_traodoi =2.n_fe ==> n_fe=0,42/2=0,21mol

==> m_muối= 0,21.56+0,42.62=37,8gam


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mR.skT trong 11:07:15 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Câu 5.(Giống đề thi ĐH vừa rồi )Cho a gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 30% về khối lượng) tác dụng với  dung dịch chứa 0,69 mol HNO3 tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,75a gam chất rắn A, dung dịch  B và 6,048 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO2và NO.Khối lượng muối trong dung dịch B là
A. 50,82g.                  B. 37,80g.            C. 40,04g.                             D. 62,50g.
 Giá trị của a là
 A. 47,04.                     B. 39,20.                                  C. 30,28.                     D. 42,03.

+ban đầu: 0,3a gam Fe; 0,7a gam Cu
+Sau pứ thu còn 0,75a gam rắn ==> có a-0,75a=0,25a gam pứ
+Tính khử của Fe mạnh hơn Cu ==> Fe pứ trước ==> 0,25a gam Fe pứ; 0,05a gam Fe dư; Cu chưa pứ
+vì kl dư nên fe chỉ lên +2

Fe --> Fe(+2) +2e                            N(+5)  +3e  --> N(+2)
                                                                           
                                                     N(+5)  +1e  --> N(+4)

n_HNO3= n_Khí + n_No3(trong muối) ==> n_NO3(trong muối)=0,69-6,048/22,4=0,42mol
n_NO3(trong muối)= n_e_traodoi =2.n_fe ==> n_fe=0,42/2=0,21mol

==> m_muối= 0,21.56+0,42.62=37,8gam
có: [tex]\frac{0,3a}{56} = 0,21 => a=39,2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:31:15 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Câu6.Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
    A. 7,84.                       B. 4,78.                                    C. 5,80.                       D. 6,82

+ n_NO=1,344/22,4=0,06mol
+ n_e_traodoi = n_NO3(muối) =0,06.3=0,18mol
X(NO3) --> X(OH) ==> n_NO3 = n_OH=0,18
==> m=m_KL + m_OH= 3,76+0,18.17=6,82gam


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mR.skT trong 09:20:21 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
bạn nghiemtruong làm đúng rùi, +1cho bạn nè  :D


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:36:47 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Mr.Skt lưu ý  chỉ có 0,25a g Fe pư thôi chứ ko phải 0,3a g đâu

0,25a/56 =0,21 --> a =47.04g
Phần trên thì NT làm đúng rùi, bạn NT giỏi hoá nhỉ ?? Hì hì


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:58:16 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu số 4 .NT nhầm số mol rồi
Ta có n hhC=0,35 mol nN20=0,025 mol ,mhhC=5,95g -->mhh(NO,H2)=4,85g và nhh(NO,H2)=0,325 mol
từ đó tính được nNO=0,15,nH2=0,175
Al tác dụng với hh axit --> H2,NO,N20
Vậy nHCl=2nH2=0,35 mol và nHNO3 =4nNO +10nN20=0,85 mol
(đáp án sai rồi ,sr nha )
mAl =(2nH2+ 3nNO +8nN2O)/3 =1/3 mol -->mAl =9g


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 03:44:50 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu số 4 .NT nhầm số mol rồi
Ta có n hhC=0,35 mol nN20=0,025 mol ,mhhC=5,95g -->mhh(NO,H2)=4,85g và nhh(NO,H2)=0,325 mol
từ đó tính được nNO=0,15,nH2=0,175
Al tác dụng với hh axit --> H2,NO,N20
Vậy nHCl=2nH2=0,35 mol và nHNO3 =4nNO +10nN20=0,85 mol
(đáp án sai rồi ,sr nha )
mAl =(2nH2+ 3nNO +8nN2O)/3 =1/3 mol -->mAl =9g

Câu 4: mình áp dụng đường chéo bị ngược


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 04:21:48 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Tiếp theo là một số bài tập về nhôm,hợp chất của nhôm,sắt,đồng ,crôm
Câu7: Cho 44,56 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với Al (nung nóng chảy ) thì thu được 57,52 gam chất rắn. Nếu cũng cho lượng A như trên tác dụng hoàn toàn với CO dư (nung nóng) thu được x gam chất rắn. Dẫn khí thoát ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được y gam kết tủa. Biết các phản ứng khử sắt oxit chỉ tạo thành kim loại. Giá trị của x là
A. 21,52.                     B. 33,04.                                 C. 32,48.                     D. 34,16.
Giá trị của y là
A. 72,00.                     B. 36,00.                                 C. 54,00.                    D.82,00

Câu8:Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiẹt nhôm thu được hỗn hợp A. hòa tan hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H2(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là?

A. 80% và 1,08lít                                                         B. 20% và 10,8lít

C. 60% và 10,8lít                                                        D. 40% và 1,08lít
Câu9.Hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3. Lấy 85,6gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:
-Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36lít khí (đktc) và còn lại m1 gam chất không tan.

-  Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thấy thoat ra 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Fe trong Y là?

A. 18%                              B. 39,25%                               C. 19,6%                      D.40%


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 06:22:54 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu7: Cho 44,56 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với Al (nung nóng chảy ) thì thu được 57,52 gam chất rắn. Nếu cũng cho lượng A như trên tác dụng hoàn toàn với CO dư (nung nóng) thu được x gam chất rắn. Dẫn khí thoát ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được y gam kết tủa. Biết các phản ứng khử sắt oxit chỉ tạo thành kim loại. Giá trị của x là
A. 21,52.                     B. 33,04.                                 C. 32,48.                     D. 34,16.
Giá trị của y là
A. 72,00.                     B. 36,00.                                 C. 54,00.                    D.82,00

A + Al --> rắn ==> Bảo toàn khối lượng: m_Al=m_rắn - m_A= 57,52-44,56=12,96g ==> n_Al=12,96/27=0,48mol
+Quy đổi hỗn hợp A thành: Fe và O
+Theo đề "các phản ứng khử sắt oxit chỉ tạo thành kim loại" ==> pứ Al và CO tác dụng với A chỉ tạo ra Fe
+Bảo toàn e:

O        + 2e --> O-2                   
0,72      1,44 

Al  --> Al+3  +3e
0,48            1,44

+vì CO dư nên khử hết A
==> m_rắn=m_Fe=44,56-(0,72.16)=33,04gam=x

+n_CO=n_CO2=n_O(oxit)=0,72mol=n_CaCO3
==> m_kettua=0,72.100=72gam=y


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 06:58:24 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu8:Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiẹt nhôm thu được hỗn hợp A. hòa tan hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H2(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là?

A. 80% và 1,08lít                                                         B. 20% và 10,8lít

C. 60% và 10,8lít                                                        D. 40% và 1,08lít

*Tính hiệu suất:
n_Al=0,4mol; n_Fe3O4=0,15
+pt:  8Al   +   3Fe3O4  -->   9Fe    +  4Al2O3
bd:   0,4          0,15
pu:    x            3x/8           9x/8         4x/8
sau:0,4-x      0,15-3x/8

+pt:
      Al     +  3HCl -->  AlCl3  + 3/2H2
pu:0,4-x                             (0,4-x).3/2
     
     Fe      +  2HCl  --> FeCl2  + H2
pu:9x/8                                9x/8

==> n_H2=10,752/22,4=0.48=(0,4-x).3/2 + 9x/8
==> x=0,32mol
==> Hiệu suất pu nhiệt nhôm: H=0,32/0,4=80%

*Tính thể tích HCl: nhìn đáp số lựa chọn được A.1,08lits
OR:
n_Fe3O4(dư)=0,15-3x/8=0,03mol
n_Al2O3=4x/8=0,16mol
1)  Fe3O4  +  8HCl  -->  FeCl2  +  2FeCl3  + 4H2O
pu:0,03        0,24
2)  Al2O3  +  6HCl  -->  2AlCl3  + 3H2O
pu:0,16        0,96
3)  Al     +  3HCl -->  AlCl3  + 3/2H2
pu:0,32      0,96
4)  Fe      +  2HCl  --> FeCl2  + H2
pu:0,36       0,72

==> V_HCl=(0,24+0,96+0,96+0,72)/2=1,44lit??? Sai ở đâu đây?


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 07:18:09 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu9.Hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3. Lấy 85,6gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:
-Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36lít khí (đktc) và còn lại m1 gam chất không tan.

-  Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thấy thoat ra 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Fe trong Y là?

A. 18%                              B. 39,25%                               C. 19,6%                      D.40%

Al   +   Fe2O3   -->   Al2O3   +  Fe
Y có thể gồm: Fe, Al2O3, Al dư, Fe2O3 dư
+Phần 1: tác dụng với NaOH chỉ có Al dư
Al(dư)   +   NaOH   +   H2O   -->   NaAlO2   +   3/2H2
0,1                                                            0,15mol

+Phần 2: tác dụng với HCl ==> chỉ có Fe, Al cho khí và n_khí=10,08/22,4=0,45mol
1)  Fe  +   2HCl  --> FeCl2   +   H2
     0,3                                 0,3
2)  Al dư   +  3HCl   -->   AlCl3   +  3/2H2
     0,1                                       0,15

==> n_Fe trong Y=0,3.2=0,6mol
+ Bảo toàn khối lượng: m_Y=m_X=85,6gam
==> %m_Fe=0,6.56/85,6=39,25%


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 07:26:19 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu8:Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiẹt nhôm thu được hỗn hợp A. hòa tan hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H2(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là?

A. 80% và 1,08lít                                                         B. 20% và 10,8lít

C. 60% và 10,8lít                                                        D. 40% và 1,08lít

*Tính hiệu suất:
n_Al=0,4mol; n_Fe3O4=0,15
+pt:  8Al   +   3Fe3O4  -->   9Fe    +  4Al2O3
bd:   0,4          0,15
pu:    x            3x/8           9x/8         4x/8
sau:0,4-x      0,15-3x/8

+pt:
      Al     +  3HCl -->  AlCl3  + 3/2H2
pu:0,4-x                             (0,4-x).3/2
     
     Fe      +  2HCl  --> FeCl2  + H2
pu:9x/8                                9x/8

==> n_H2=10,752/22,4=0.48=(0,4-x).3/2 + 9x/8
==> x=0,32mol
==> Hiệu suất pu nhiệt nhôm: H=0,32/0,4=80%

*Tính thể tích HCl: nhìn đáp số lựa chọn được A.1,08lits
OR:
n_Fe3O4(dư)=0,15-3x/8=0,03mol
n_Al2O3=4x/8=0,16mol
1)  Fe3O4  +  8HCl  -->  FeCl2  +  2FeCl3  + 4H2O
pu:0,03        0,24
2)  Al2O3  +  6HCl  -->  2AlCl3  + 3H2O
pu:0,16        0,96
3)  Al     +  3HCl -->  AlCl3  + 3/2H2
pu:0,32      0,96
4)  Fe      +  2HCl  --> FeCl2  + H2
pu:0,36       0,72

==> V_HCl=(0,24+0,96+0,96+0,72)/2=1,44lit??? Sai ở đâu đây?

Nhầm: Al tác dụng với HCl là Al dư và n_Al dư=0,4-0,32=0,08mol
==> V_HCl=(0,24+0,96+0,24+0,72)/2=1,08lit


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mR.skT trong 09:37:26 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
bài giải TRẮC NGHIỆM mà dài thế này thì Die mất. 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:30:22 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Câu8:Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiẹt nhôm thu được hỗn hợp A. hòa tan hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H2(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là?

A. 80% và 1,08lít                                                         B. 20% và 10,8lít

C. 60% và 10,8lít                                                        D. 40% và 1,08lít

*Tính hiệu suất:
n_Al=0,4mol; n_Fe3O4=0,15
+pt:  8Al   +   3Fe3O4  -->   9Fe    +  4Al2O3
bd:   0,4          0,15
pu:    x            3x/8           9x/8         4x/8
sau:0,4-x      0,15-3x/8

+pt:
      Al     +  3HCl -->  AlCl3  + 3/2H2
pu:0,4-x                             (0,4-x).3/2
     
     Fe      +  2HCl  --> FeCl2  + H2
pu:9x/8                                9x/8

==> n_H2=10,752/22,4=0.48=(0,4-x).3/2 + 9x/8
==> x=0,32mol
==> Hiệu suất pu nhiệt nhôm: H=0,32/0,4=80%

*Tính thể tích HCl: nhìn đáp số lựa chọn được A.1,08lits
OR:
n_Fe3O4(dư)=0,15-3x/8=0,03mol
n_Al2O3=4x/8=0,16mol
1)  Fe3O4  +  8HCl  -->  FeCl2  +  2FeCl3  + 4H2O
pu:0,03        0,24
2)  Al2O3  +  6HCl  -->  2AlCl3  + 3H2O
pu:0,16        0,96
3)   Al+  3HCl -->  AlCl3  + 3/2H2
pu:0,32    0,96
4)  Fe      +  2HCl  --> FeCl2  + H2
pu:0,36       0,72

==> V_HCl=(0,24+0,96+0,96+0,72)/2=1,44lit??? Sai ở đâu đây?
Sai chỗ Al pư chỉ có 0,4-0,32=0,08 mol thôi ->nHCl=0,24+0,96+0,24+0,72=2,16 mol
Hoặc số mol nHCl= 2nH2 + 2nO[Al203]+2nO[Fe304]=0,96+0,96+0,24=2,16 -->V=1,08 l(ko cần ghi pt pư)


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:35:13 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Bạn nghiemtruong tốt quá bài nào giải cũng được,các bạn khác vào giải đi nào,để cho bạn ý "bao sân" hoài vậy.
Cho bạn nghiệm trường một thanks nè  ^-^ ^-^.Bạn rảnh thì qua giiải toán lun nha hi hi


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 03:34:08 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu số 4 .NT nhầm số mol rồi
Ta có n hhC=0,35 mol nN20=0,025 mol ,mhhC=5,95g -->mhh(NO,H2)=4,85g và nhh(NO,H2)=0,325 mol
từ đó tính được nNO=0,15,nH2=0,175
Al tác dụng với hh axit --> H2,NO,N20
Vậy nHCl=2nH2=0,35 mol và nHNO3 =4nNO +10nN20=0,85 mol
(đáp án sai rồi ,sr nha )
mAl =(2nH2+ 3nNO +8nN2O)/3 =1/3 mol -->mAl =9g

Đáp án của đề chưa chắc đã sai vì lời giải còn chưa xét đến trường hợp ddB chứa NH4NO3. Mình nghĩ được vậy thôi, pó tay không tính được giá trị của NH4NO3


Tiêu đề: Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH)
Gửi bởi: thong111 trong 10:00:52 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Câu 4: Dung dịch A chứa a mol HCl và b mol HNO3. Cho A tác dụng với một lượng vừa đủ m gam Al thu được dung dịch B và 7,84 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm NO, N2O và H2 có tỷ khối so với H2 là 8,5. Trộn C với một lượng O2 vừa đủ và đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, rồi dẫn khí thu được qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 0,56 lít khí (đktc) thoát ra .
 Giá trị của a và b tương ứng là
  A. 0,1 và 2.                  B. 2 và 0,1.                              C. 1 và 0,2.                  D. 0,2 và 1.
Giá trị của m là
    A. 2,7.             B. 5,4.                          C. 18,0.                       D. 9,0.

* Tính giá trị a,b
Trong 3 khí của hh C thì N2O không tác dụng với O2 ==> 0,56 lít khí thoát ra là N2O ==> V_(NO,H2) = 7,84 - 0,56 = 7,28 lít

+ áp dụng pp đường chéo cho N2O và hh(NO,H2)
0,56lit N2O=44                       17-M_hh(NO,H2)               
                              8,5.2=17
7,28lit hh(NO,H2)                    27

==> 0,025/0,325 = 17-M_hh(NO,H2)/27
==> M_hh(NO,H2)=194/13

+ áp dụng pp đường chéo cho NO và H2
xmol NO=30              30-194/13
                 194/13
ymol H2=2                194/13-2

==> x/y=7/6
Lại có: x+y=0,325
suy ra: x=7/40; y=3/20 mol

* bảo toàn nguyên tố N:

n_HNO3 = n_NO + 2.n_N2O + n_NO3(trong muối)= 7/40+0,025.2 + n_NO3(trong muối)=0,95
n_NO3(trong muối)=n_e_traodoi=7/40.3+0,025.8

* bảo toàn nguyên tố H:
n_HCl = 2.n_H2 =2.3/20=0,3

*Tính giá trị của m
Al --> Al(3+)  +3e                                 N(+5)  +3e --> N(+2)
                    41/40                                                   7/40
                                                         2N(+5)  +8e --> N2O
                                                                               0,025
                                                         2H(+1)  +2e -->H2
                                                                              3/20

==> n_Al =(41/40):3=41/120
==> m_Al =41/120 .27=9,225

chẳng hiểu sai ở đâu?
 ban ak, ban tinh nham cho so mol NO va H2 roi: NO la 0,15, con H2 la 0,175  BAN DOI LAI THE AL RA DAP AN  NGAY