Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Thutrang_L_MFML trong 10:01:29 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7172Tiêu đề: Giúp mình bài hóa với nhé
Gửi bởi: Thutrang_L_MFML trong 10:01:29 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Bài 1:Cho mg Mg tan hòa toàn trong HNO3,phản ứng làm giải phóng N2O(duy nhất) và dd sau phản ứng tăng 3.9g .Vậy m có giá trị:
A.2.4
B.3.6
C.2.8
D.7.2


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài hóa với nhé
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:25:26 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
4 Mg -->  1 N2O
cứ 4mol Mg thì KL bình tăng denta m = 4Mg – N2O = 52
=> khi KL bình tăng 3,9 g thì có 3,9 *4/52 =0,3 mol Mg t/g PƯ
=> m Mg = 7,2 g