Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:23:17 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7169Tiêu đề: BT Hoá hữu cơ khó đây...
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:23:17 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
1.Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm etan propan axetilen propen propin. thu duoc CO2 va H2O biêt số mol H2O bé hơn số mol của CO2 la 0,02 mol. Nếu cùng 0,1 mol hỗn hơp trên có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu g dd Br2 16%??

Chủ topic zô solve cái,nghĩ mãi mà chưa ra thanks bạn nhiều m=d>


Tiêu đề: Trả lời: BT Hoá hữu cơ khó đây...
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 09:04:37 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
0,1 mol hỗn hợp: C2H6, C3H8, C2H2, C3H6, C3H4

nCO2 - nH2O = 0,02 ==> nankin = 0,02

==> số mol hỗn hợp còn lại là: 0,08 mol

áp dụng phương pháp đường chéo cho hỗn hợp còn lại (C2H6, C3H8, C3H6) và quy đổi ankan (C2H6, C3H8) thành C5
==> số mol C3H6 = mol ankan
==> số mol C3H6 = 0,08/2 = 0,04

Ankin + 2Br2
0,02     0,04

Anken + Br2
0,04     0,04

==> Tổng số mol Br2 = 0,04 + 0,04 = 0,08

==> Khối lượng dung dịch brom là [tex]\frac{0,08.160.100}{16} = 80gam[/tex]