Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: maitrang19695 trong 05:22:26 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7157Tiêu đề: mắt và các dụng cụ về mắt
Gửi bởi: maitrang19695 trong 05:22:26 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
giúp mình làm bài quang lớp 11 nay nha
 ĐẾ BÀI: Mắt của một quan sát viên có cận điểm cách mắt 15 cm và khoảng nhìn rõ là 35cm.
1. Quan sát viên cần đeo sát mắt một thấu kính loại nào và tụ số bao nhiêu để nhìn rõ vật đặt cách mắt 20 cm mà không điều tiết. Tính khoảng cực cận khi đeo kính.
2. Quan sát viên nhìn đáy hồ nước sâu 1 m. Mắt đặt cách mặt nước 10 cm. Quan sát viên có nhìn rõ đáy hồ không nếu:
a. Không mang kính.
b. Mang kính nói trên. Trong trường hợp này, mắt nhìn thấy đáy hồ cách mắt bao nhiêu. Cho biết chiết suất của nước là 4/3.


Tiêu đề: Trả lời: mắt và các dụng cụ về mắt
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:40:53 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
giúp mình làm bài quang lớp 11 nay nha
 ĐẾ BÀI: Mắt của một quan sát viên có cận điểm cách mắt 15 cm và khoảng nhìn rõ là 35cm.
1. Quan sát viên cần đeo sát mắt một thấu kính loại nào và tụ số bao nhiêu để nhìn rõ vật đặt cách mắt 20 cm mà không điều tiết. Tính khoảng cực cận khi đeo kính.
2. Quan sát viên nhìn đáy hồ nước sâu 1 m. Mắt đặt cách mặt nước 10 cm. Quan sát viên có nhìn rõ đáy hồ không nếu:
a. Không mang kính.
b. Mang kính nói trên. Trong trường hợp này, mắt nhìn thấy đáy hồ cách mắt bao nhiêu. Cho biết chiết suất của nước là 4/3.


Mình chỉ nêu hướng rồi bạn làm nhé :D
1. Ta có OCv = OCc + 35
Khi đeo kính có tiêu cự f thì nhìn rõ vật cách mắt 20cm mà ko điều tiết thì ảnh của vật qua kính phải nằm ở Cv (ảnh này là ảnh ảo) ==> d = 20cm; d' = - OCv (đã tính ở trên)
Từ [tex]\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} \Rightarrow f = \frac{d.d'}{d + d'}[/tex]
==> D = 1/f = ...

2. Khi quan sát đáy hồ:
a. Gọi h' là khoảng cách ảnh của đáy (qua lưỡng chất phẳng nước - không khí) đến mặt nước ==> h' = h/n

Kiểm tra h' + 10 nếu thuộc CcCv thì nhìn thấy

b. Đeo kính vào: Khảng cách từ ảnh của đáy hồ qua lưỡng chất phẳng đến kính = h' + 10
Áp dụng công thức thấu kính để tìm khoảng cách ảnh của nó qua thấu kính


Tiêu đề: Trả lời: mắt và các dụng cụ về mắt
Gửi bởi: maitrang19695 trong 07:14:09 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
tớ vẫn chua hieu câu 2 ý b nói dúng hon là tớ k biết cách xác định đâu là ảnh đâu là vật  qua thấu kính làm sao xác định được hả cậu


Tiêu đề: Trả lời: mắt và các dụng cụ về mắt
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:19:09 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
tớ vẫn chua hieu câu 2 ý b nói dúng hon là tớ k biết cách xác định đâu là ảnh đâu là vật  qua thấu kính làm sao xác định được hả cậu

Sơ đồ tạo ảnh: AB ----lưỡng chất phẳng (nước - kk) ---------> A'B' --------------TK-------> A''B''
                          d                                              d' =d/n           d1 = d' + 10        d1'
d1' chính là khoảng cách bài yêu cầu tìm