Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 05:06:26 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7156Tiêu đề: 2 bài tập về giao thoa sóng.cần giúp đỡ
Gửi bởi: huunam1993 trong 05:06:26 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Bài 1.Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước.Khoảng cách hai nguồn AB =16cm.Hai sóng truyền đi có bước sóng 4cm.Trên đường thẳng xx` song song với AB,cách AB một khoảng bằng 8cm.gọi C là giao điểm của xx` với đường trung trực của AB.Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu  nằm trên xx` là?

Bài 2.Một âm thoa có tần số rung f=100 Hz.Người ta tạo ra tại hai điểm S1,S2 trên mặt nước dao động cùng pha,S1S2 =3cm.Một hệ gợn lồi xuất hiện gồm một gợn thẳng là trung trực của S1S2 và 14 gợn hypebol mỗi bên.Khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng đo được dọc theo đường thẳng S1S2 là 2,8cm.
a)Tính tốc độ truyền pha trên mặt nước
b)So sánh trạng thái dđ của nguồn  với hai điểm M1 và M2 có khoảng cách tới hai nguồn như sau:
    *S1M1 = 6,5cm ; S2M2 =3.5cm
    *S1M2 = 5cm   ; S2M2 = 2,5cm


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập về giao thoa sóng.cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:13:51 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Bài 1.Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước.Khoảng cách hai nguồn AB =16cm.Hai sóng truyền đi có bước sóng 4cm.Trên đường thẳng xx` song song với AB,cách AB một khoảng bằng 8cm.gọi C là giao điểm của xx` với đường trung trực của AB.Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu  nằm trên xx` là?

- Cực tiểu giao thoa trên xx' thỏa mãn: [tex]d2 - d1 = (k + 0,5)\lambda[/tex]
- Điểm cực tiểu gần C nhất thuộc đường hypebol ứng với k = -1.
==> [tex]d2 - d1 = -0,5\lambda = \sqrt{h^{2} + (\frac{AB}{2} - x)^{2}} - \sqrt{h^{2} + (\frac{AB}{2} + x)^{2}}[/tex]
Với h = 8cm, AB = 16cm ==> x (bạn tự vẽ hình nha)


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập về giao thoa sóng.cần giúp đỡ
Gửi bởi: huunam1993 trong 05:15:46 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
ban oi.jup t bai giai bai 2 di.!!thanks


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập về giao thoa sóng.cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:19:38 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

Bài 2.Một âm thoa có tần số rung f=100 Hz.Người ta tạo ra tại hai điểm S1,S2 trên mặt nước dao động cùng pha,S1S2 =3cm.Một hệ gợn lồi xuất hiện gồm một gợn thẳng là trung trực của S1S2 và 14 gợn hypebol mỗi bên.Khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng đo được dọc theo đường thẳng S1S2 là 2,8cm.
a)Tính tốc độ truyền pha trên mặt nước
b)So sánh trạng thái dđ của nguồn  với hai điểm M1 và M2 có khoảng cách tới hai nguồn như sau:
    *S1M1 = 6,5cm ; S2M2 =3.5cm
    *S1M2 = 5cm   ; S2M2 = 2,5cm

a. Khoảng các giữa hai cực đại liên tiếp trên S1S2 là [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]
Trên S1S2 có 14.2 + 1 cực đại <==> 14.2.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] = 2,8 ==> [tex]\lambda [/tex] ==> v
b. Từ  [tex]\lambda [/tex] tính ở câu 1 bạn tính pha dao động của M1 và M2 để so sánh thôi


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập về giao thoa sóng.cần giúp đỡ
Gửi bởi: kientri88 trong 09:43:55 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
 Cho em hỏi ở bài 1, tại sao h = 4 cm vậy Thầy  ?