Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: canhbao trong 09:13:12 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7150Tiêu đề: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 09:13:12 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Câu1. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0.5s, vật dao động điều hòa lại có tốc độ căn2cm/s. Biên độ dao động là?

A.Căn3cm        B.Căn2  cm     C.1cm   D.2cm

Câu2. Trong thì nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là lamda1=0.48micro met, lamda2=0.64micro met, lamda3=0.72micro met. Trên màn trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, thì số vạch sáng mà tại đó là sự trùng nhau của 2 vân sáng đơn sắc khác nhau là?

A. 4    B.5     C.6     D.7

Mong thầy cô và mọi người giúp đỡ ah!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:42:18 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Câu1. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0.5s, vật dao động điều hòa lại có tốc độ căn2cm/s. Biên độ dao động là?

A.Căn3cm        B.Căn2  cm     C.1cm   D.2cm

Mong thầy cô và mọi người giúp đỡ ah!

Biểu diễn vecto quay cho vận tốc ta thấy các thời điểm vật dao động điều hòa lại có tốc độ căn2cm/s thì vecto này hợp với trục hòanh các góc : pi/4 ; 3pi/4 ; 5pi/4 ; 7pi/4 . Nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn nhất 0.5s vecto quay được một góc pi/2.

Vậy : [tex]\omega .0,5 = \frac{\pi }{2} \Rightarrow \omega = \pi rad/s[/tex]

Vào các thời điểm đó tốc độ của vật được tính bởi : [tex]v = A \omega cos\frac{\pi }{4} = A\pi \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \Rightarrow A = ?[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 09:56:57 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
V=căn2pi thầy ah, nên A=2 em đánh đề thiếu mất. Em cảm ơn thầy ah! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:16:54 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Câu2. Trong thì nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là lamda1=0.48micro met, lamda2=0.64micro met, lamda3=0.72micro met. Trên màn trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, thì số vạch sáng mà tại đó là sự trùng nhau của 2 vân sáng đơn sắc khác nhau là?
12,9,8
A. 4    B.5     C.6     D.7

Mong thầy cô và mọi người giúp đỡ ah!
Câu này xuất hiện khá nhiều trên diễn đàn, ta có thể làm như sau.
+ Xét vân sáng trung tâm và vân sáng trùng nhau giữa 3 bức xạ gần vân trung tâm nhất
ĐKVT : [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2=\k_3.\lambda_3[/tex]
[tex]k_1=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)/\lambda_1=12[/tex]
[tex]k_2=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)/\lambda_2=9[/tex]
[tex]k_3=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)/\lambda_3=8[/tex]
+ Xét vân trùng 2 bức xạ [tex]\lambda_1 , \lambda_2[/tex]
[tex]k_1'.\lambda_1=k_2'.\lambda_2 ==> k_1':k_2'=4:3 ==> k_1'=4n<k_1 ==>0< n< 3 : 2[/tex] bức xạ
+ Xét vân trùng 2 bức xạ [tex]\lambda_1 , \lambda_3[/tex]
[tex]k_1'.\lambda_1=k_3'.\lambda_3 ==> k_1':k_3'=3:2 ==> k_1'=3n<k_1 ==>0< n< 4 : 3[/tex] bức xạ
+ Xét vân trùng 2 bức xạ [tex]\lambda_2 , \lambda_3[/tex]
[tex]k_2'.\lambda_2=k_3'.\lambda_3 ==> k_2':k_3'=9:8 ==> k_2'=9n<k_2 ==>0< n< 1 : 0[/tex] bức xạ
==> 5 bức xạ trùng nhau giữa 2 trong 3 vân
(Bạn cũng có thể kẻ bảng để đếm số bức xạ)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:42:13 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Câu1. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0.5s, vật dao động điều hòa lại có tốc độ căn2cm/s. Biên độ dao động là?

A.Căn3cm        B.Căn2  cm     C.1cm   D.2cm
Thử cách tiếp cận khác nhé.
+ Nhận xét trong 1 chu kỳ có 4 thời điểm vật có cùng 1 tốc độ (ngoài trừ vật có vận tốc =0)
==> Theo giải thiết cứ 2 lần liên tiếp cách nhau 0,5s ==> trong 1 chu kỳ có 4 lần bằng nhau
==> T=4.0,5=2s
+ Dùng vecto quay cho trục vận tốc ==> góc quét sau 0,5s là [tex]\Delta \varphi=t.\omega=90^0[/tex]
[tex]==> cos(45)=\frac{\sqrt{2}\pi}{v_{max}} ==> A\omega=2\pi ==> A=2cm[/tex]
(Xem hình nhé bạn )


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 07:00:43 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Dạ em cảm ơn thầy đã nhiệt tình giúp đỡ ah! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 10:38:53 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012

Trích dẫn

+ Nhận xét trong 1 chu kỳ có 4 thời điểm vật có cùng 1 tốc độ (ngoài trừ vật có vận tốc =0)
==> Theo giải thiết cứ 2 lần liên tiếp cách nhau 0,5s ==> trong 1 chu kỳ có 4 lần bằng nhau
==> T=4.0,5=2s
+ Dùng vecto quay cho trục vận tốc ==> góc quét sau 0,5s là [tex]\Delta \varphi=t.\omega=90^0[/tex]
[tex]==> cos(45)=\frac{\sqrt{2}\pi}{v_{max}} ==> A\omega=2\pi ==> A=2cm[/tex]
(Xem hình nhé bạn )
căn2cm/s có thể là tốc độ cực đại được không nhỉ? Nếu vậy thì 0,5s là nửa chu kỳ. Từ đó suy ra A = v(max)/omega=?????


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:22:17 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012

Trích dẫn

+ Nhận xét trong 1 chu kỳ có 4 thời điểm vật có cùng 1 tốc độ (ngoài trừ vật có vận tốc =0)
==> Theo giải thiết cứ 2 lần liên tiếp cách nhau 0,5s ==> trong 1 chu kỳ có 4 lần bằng nhau
==> T=4.0,5=2s
+ Dùng vecto quay cho trục vận tốc ==> góc quét sau 0,5s là [tex]\Delta \varphi=t.\omega=90^0[/tex]
[tex]==> cos(45)=\frac{\sqrt{2}\pi}{v_{max}} ==> A\omega=2\pi ==> A=2cm[/tex]
(Xem hình nhé bạn )
căn2cm/s có thể là tốc độ cực đại được không nhỉ? Nếu vậy thì 0,5s là nửa chu kỳ. Từ đó suy ra A = v(max)/omega=?????
thầy nghĩ cũng được  nhưng rõ ràng là không có đáp án?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 08:05:32 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Caau33. Cho một mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên (cuộn dây thuần cảm). Biết R thay đổi được,ZL=100, ZC=200, URL lệch pha góc pi/3 so vs URC . R=?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:23:58 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Caau33. Cho một mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên (cuộn dây thuần cảm). Biết R thay đổi được,ZL=100, ZC=200, URL lệch pha góc pi/3 so vs URC . R=?
[tex]tan(\alpha_1)=ZL/R[/tex]
[tex]tan(\alpha_2)=tan(60-\alpha_1)=ZC/R[/tex]
[tex]==> tan(60-\alpha_1)=2tan(\alpha_1)[/tex]
tới đây bạn giải tìm [tex]\alpha_1[/tex] là ra


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 09:20:47 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Câu 4. : Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AN nối tiếp với đoạn mạch NB. Đoạn mạch AN gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/2pi  và điện trở thuần R1 =50 mắc nối tiếp. Đoạn mạch NB gồm tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R2 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện
áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AN và NB lần lượt là U.AN 200cos(100pit + pi/6) và U.NB 100Căn6 cos(100pit - 5pi/12)
 . Hệ số công suất của mạch có giá trị xấp xỉ
A. 0,97   B. 0,87   C. 0,71   D. 0,92

Câu 5. : Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chỉ có tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/4pi  và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi thì dòng điện trong mạch có biểu thức i=2căn2 cos (100pit - pi/3)  , đồng thời điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị và bằng U. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu mạch điện AB là?

Câu 6. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C=  . Hai đầu mạch điện duy trì điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ điện có biểu thức lần lượt là  và
 . Công suất điện của mạch có giá trị?

 A. 144W   B. 72   C. 72W căn3
D. 144  căn3
Câu 7. Cho một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng   lần trọng lượng của vật. Coi biên độ giảm đều trong từng chu kì.  Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là
A. 0,02rad   B. 0,08rad    C. 0,04rad   D. 0,06rad


Các câu điện ở trên em nghĩ đều dùng giản đồ vecto, nhưng khi vẽ em rất lúng túng khi biểu diễn giá trị các đại lượng...rất mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ ạh!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:51:12 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Câu 4. : Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AN nối tiếp với đoạn mạch NB. Đoạn mạch AN gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/2pi  và điện trở thuần R1 =50 mắc nối tiếp. Đoạn mạch NB gồm tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R2 mắc nối tiếp.

Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AN và NB lần lượt là U.AN 200cos(100pit + pi/6) và U.NB 100Căn6 cos(100pit - 5pi/12). Hệ số công suất của mạch có giá trị xấp xỉ

A. 0,97   B. 0,87   C. 0,71   D. 0,92


 ~O) Ta có: [tex]u_{AB}=u_{AN}+u_{NB}[/tex] (bấm máy ra)

Ta được: [tex]u_{AB}=273cos\left<100\pi t-\frac{\pi }{6} \right>\: (V)[/tex]

  ~O) Đoạn AN:

[tex]tan\varphi _{AN}=\frac{Z_{L}}{R_{1}}=1\Rightarrow \varphi _{AN}=\frac{\pi }{4}\: rad[/tex]

mà [tex]\varphi _{AN}= \varphi _{u_{AN}}-\varphi _{i}\Leftrightarrow \frac{\pi }{4}=\frac{\pi }{6}-\varphi _{i}\Rightarrow \varphi _{i}=-\frac{\pi }{12}\: rad[/tex]

 ~O) Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện:

[tex]\varphi _{AB}= \varphi _{u_{AB}}-\varphi _{i}= -\frac{\pi }{6}+\frac{\pi }{12}=- \frac{\pi }{12}\: rad[/tex]

[tex]cos\varphi _{AB}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:55:44 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Câu 6. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C=  . Hai đầu mạch điện duy trì điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ điện có biểu thức lần lượt là  và
. Công suất điện của mạch có giá trị?

 A. 144W   B. 72   C. 72W căn3
D. 144  căn3Câu 7. Cho một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng   lần trọng lượng của vật. Coi biên độ giảm đều trong từng chu kì.  Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là
A. 0,02rad   B. 0,08rad    C. 0,04rad   D. 0,06rad


Hai câu này thiếu quá nhiều dữ kiện, trình bày thì không được rõ ràng, lần sau đánh bài em nên ghi cẩn thận, đánh bài xong nhấn nút xem trước để coi bài của mình viết nó ra như thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:08:47 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Câu 7. Cho một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng   lần trọng lượng của vật. Coi biên độ giảm đều trong từng chu kì.  Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là
A. 0,02rad   B. 0,08rad    C. 0,04rad   D. 0,06rad


Hướng dẫn sơ em cách làm:

 ~O) Độ giảm biên độ dài sau một chu kỳ:

[tex]\Delta A = \frac{4F_{c}}{m\omega ^{2}}=\frac{4F_{c}.l}{mg}=4nl[/tex]

Trong đó: [tex]F_{c}=nP[/tex] (giả thiết)

Độ giảm biên độ góc sau một chu kỳ: [tex]\Delta \alpha =\frac{\Delta A}{l}=4n[/tex]

 ~O) Biên độ góc của con lắc sau 10 chu kỳ:

[tex]\alpha _{10}=\alpha _{0}-10\Delta \alpha =\alpha _{0}-10. 4n[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 10:19:12 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Câu 6. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có Zc=100  . Hai đầu mạch điện duy trì điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ điện có biểu thức lần lượt là u1= 120căn2cos(100pit + pi/2) và u2= 120căn2cos(100pit -pi/6)
. Công suất điện của mạch có giá trị?

 A. 144W   B. 72   C. 72 căn3   D. 144  căn3


Câu 7. Cho một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 1/1000  lần trọng lượng của vật. Coi biên độ giảm đều trong từng chu kì.  Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là
A. 0,02rad   B. 0,08rad    C. 0,04rad   D. 0,06rad
Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 10:25:04 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Còn câu 5 và câu 6, rất mong được mọi người giúp đỡ tiếp ah! :P


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:37:10 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Câu 5. : Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chỉ có tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/4pi  và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi thì dòng điện trong mạch có biểu thức i=2căn2 cos (100pit - pi/3)  , đồng thời điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị và bằng U. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu mạch điện AB là?


  ~O) Ta có tam giác tạo bởi [tex]\left(\vec{U}_{AM}; \: \vec{U}_{AM}; \: \vec{U}_{AB} \right)[/tex] là tam giác đều.

[tex]\Rightarrow \alpha +\beta = \frac{\pi }{3}[/tex]

Do [tex]\vec{U}_{R}[/tex] là đường cao trong tam giác đều trên nên suy ra:

[tex]\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \alpha = \frac{\pi }{6}} & \\ \beta = -\frac{\pi }{6}& \end{matrix}\right.[/tex]

[tex]\Rightarrow \varphi_{AB} = \beta = -\frac{\pi }{6}\: rad[/tex]
 
[tex]\Rightarrow \varphi _{u_{AB}}=-\frac{\pi }{2}[/tex]

 ~O) Điệp án hiệu dụng hai đầu mạch:

Đề cho: [tex]U_{MB}=U[/tex]

Mà: [tex]U = 2U_{L}[/tex]

Do tam giác vuông tạo bởi [tex]\left(\vec{U}_{MB}; \: \vec{U}_{L}; \: \vec{U}_{R} \right)[/tex] mà suy ra.

[tex]U_{0} = 2I_{0}.Z_{L}\sqrt{2}=2\sqrt{2}.2.25=100\sqrt{2}\: V[/tex]

 ~O) Phương trình:

[tex]u_{AB} =100\sqrt{2}cos\left<100\pi t-\frac{\pi }{2} \right> \: (V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:42:13 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Câu 6. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C=  . Hai đầu mạch điện duy trì điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ điện có biểu thức lần lượt là  và
 . Công suất điện của mạch có giá trị?

 A. 144W   B. 72   C. 72W căn3
D. 144  căn3


Trước hết dữ kiện của bài thiếu nên làm mất thì giờ của các thanh viên giúp em ; thứ hai nhắc em là Trieubeo là một GV khá lâu năm nên em chỉnh lại cách xưng hô cho đúng ( trong topic : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6928.msg35664#msg35664) !


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:45:38 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Câu 6. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có Zc=100  . Hai đầu mạch điện duy trì điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ điện có biểu thức lần lượt là u1= 120căn2cos(100pit + pi/2) và u2= 120căn2cos(100pit -pi/6)
. Công suất điện của mạch có giá trị?

 A. 144W   B. 72   C. 72 căn3   D. 144  căn3


 ~O) Ta có: [tex]u_{AB} =u_{1}+u_{2}=120 \sqrt{2}}cos\left<100\pi t+\frac{\pi }{6} \right> \: (V)[/tex]

 ~O) Mà: [tex]\varphi _{2}=\varphi _{u_{C}}-\varphi _{i}\Rightarrow \varphi _{i}=\frac{\pi }{3} \: rad[/tex]

Vì là tụ nên [tex]\varphi _{2}=-\frac{\pi }{2}[/tex]

Vậy: [tex]\varphi _{AB}=\varphi _{u_{AB}}-\varphi _{i}=\frac{\pi }{6}-\frac{\pi }{3}=-\frac{\pi }{6}\: rad[/tex]

 ~O) Cường độ hiệu dụng:

[tex]I= \frac{U_{2}}{Z_{C}}=1,2\: (A)[/tex]

 ~O) Công suất:

[tex]P=UIcos\varphi =120.1,2.cos\left( \frac{-\pi }{6} \right) = 72\sqrt{3} \: W[/tex]

Đáp án C.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 11:14:17 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Bom nhiệt hạch dùng làm phản ứng D+T---->He+n+18MeV. Nếu có một kmol He tạo thành thì năng lượng tỏa ra là ( khối lượng nguyên tử đã biết).
A.23,5.1014
B.28,5.1014
C.25,5.1014
D.17,4.1014


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:19:09 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Bom nhiệt hạch dùng làm phản ứng D+T---->He+n+18MeV. Nếu có một kmol He tạo thành thì năng lượng tỏa ra là ( khối lượng nguyên tử đã biết).
A.23,5.1014
B.28,5.1014
C.25,5.1014
D.17,4.1014
1kmol=1000mol
Số hạt He có trong 1kmol
Ta có [tex]n=N/NA ==> N=1000.6,02.10^{23}=6,02.10^{26}[/tex]
1 He sinh ra 18MeV ==>Năng lượng sinh ra do tạo 1kmol là : [tex]\Delta E= N.18[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 11:43:09 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Mạch gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp. Điệp áp hiệu dụng lần lượt hai đầu mạch là 65V, hai đầu điện trở là 13V, hai đầu cuộn dây 13V, hai đầu tụ điện là 65V. Hệ số công suất của mạch bằng:
A.8/13
B.1/5
C.5/13
D.4/5

Câu 2:Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 200V. Biết rằng công suất của động cơ 5,61kW và hệ số công suất bằng 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là:
A.42,4A
B.30A
C.10A
D.14[tex]\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: ankenz trong 11:55:31 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Câu 6. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có Zc=100  . Hai đầu mạch điện duy trì điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ điện có biểu thức lần lượt là u1= 120căn2cos(100pit + pi/2) và u2= 120căn2cos(100pit -pi/6)
. Công suất điện của mạch có giá trị?

 A. 144W   B. 72   C. 72 căn3   D. 144  căn3


 ~O) Ta có: [tex]u_{AB} =u_{1}+u_{2}=169,7cos\left<100\pi t+\frac{\pi }{6} \right> \: (V)[/tex]

 ~O) Mà: [tex]U_{1}=U_{2}\Rightarrow Z_{C}=R+Z_{L}\Rightarrow tan\varphi =-1\Rightarrow \varphi =-\frac{\pi }{4}\: rad[/tex]

 ~O) Cường độ hiệu dụng:

[tex]I= \frac{U_{2}}{Z_{C}}=1,2\: (A)[/tex]

 ~O) Công suất:

[tex]P=UIcos\varphi =\frac{169,7}{\sqrt{2}}.1,2.cos\left( \frac{-\pi }{4} \right) \approx 143,99 \: W[/tex]

Đáp án A.
thầy cho em hỏi: đoạn U1=U2 ~~> Zc= R + Zl
em thấy U1= U2 ~~~> [tex]R^{2} + Zl^{2}= Zc^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:10:01 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

thầy cho em hỏi: đoạn U1=U2 ~~> Zc= R + Zl
em thấy U1= U2 ~~~> [tex]R^{2} + Zl^{2}= Zc^{2}[/tex]


 =d> Cảm ơn bạn đã phát hiện lỗi sai, tôi đã sửa lại rồi.

Do ban đầu ẩu quá nên làm sai  8-x, xin lỗi mọi người.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 04:26:20 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Câu 5. : Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chỉ có tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/4pi  và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi thì dòng điện trong mạch có biểu thức i=2căn2 cos (100pit - pi/3)  , đồng thời điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị và bằng U. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu mạch điện AB là?


  ~O) Ta có tam giác tạo bởi [tex]\left(\vec{U}_{AM}; \: \vec{U}_{AM}; \: \vec{U}_{AB} \right)[/tex] là tam giác đều.

[tex]\Rightarrow \alpha +\beta = \frac{\pi }{3}[/tex]

Do [tex]\vec{U}_{R}[/tex] là đường cao trong tam giác đều trên nên suy ra:

[tex]\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \alpha = \frac{\pi }{6}} & \\ \beta = -\frac{\pi }{6}& \end{matrix}\right.[/tex]

[tex]\Rightarrow \varphi_{u_{AB}} = \beta = -\frac{\pi }{6}\: rad[/tex]
 
 ~O) Điệp án hiệu dụng hai đầu mạch:

Đề cho: [tex]U_{MB}=U[/tex]

Mà: [tex]U = 2U_{L}[/tex]

Do tam giác vuông tạo bởi [tex]\left(\vec{U}_{MB}; \: \vec{U}_{L}; \: \vec{U}_{R} \right)[/tex] mà suy ra.

[tex]U_{0} = 2I_{0}.Z_{L}\sqrt{2}=2\sqrt{2}.2.25=100\sqrt{2}\: V[/tex]

 ~O) Phương trình:

[tex]u_{AB} =100\sqrt{2}cos\left<100\pi t-\frac{\pi }{6} \right> \: (V)[/tex]

Thầy ơi, fi(i) sớm pha hơn fi(u) một góc pi/6, vây thì fi (u) phải là -pi/2 phải không ah?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:41:58 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Thầy ơi, fi(i) sớm pha hơn fi(u) một góc pi/6, vây thì fi (u) phải là -pi/2 phải không ah?\


Ừ, chán thật, thầy lại sai nữa.  8-x Đã sửa lại rồi đó, em xem giờ đã ok chưa.  :.))


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: canhbao trong 09:10:04 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Câu 1. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có 0 là điểm trên cùng, M và N là 2 điểm trên lò xo sao cho khi chưa biến dạng chúng chia lò xo thành 3 phần bằng nhau có chiều dài mỗi phần là 8cm (OM<ON).Khi vật treo đi qua vị trí cân bằng thì đoạn ON = 68/3. Lấy g=10/s. Tần số góc của dao động riêng này là?
Đáp án 10rad/s

Câu 2. Một vật có khối lượng M=250g, đang cân bằng khi treo dưới 1 lò xo có độ cứng 50N/m. Người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật có khối lượng =m thì cả 2 băt đầu dao động điều hòa trên phương thẳng đứng và khi cách vị trí ban đầu 2cm thì chúng có tốc độ là 40cm/s. Lấy g=10/s. Khối lượng m?
Đáp án 250g

Câu 3. Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C trong mạch xoay chiều có điện áp u=Uocoswt  thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp u là fi1, điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 30V. Biết rằng nếu thay tụ C bằng tụ C'=3C thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp u là fi2 = pi/2- fi1 và điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 90V. Hỏi biên độ Uo?
Đáp án 60V

Câu 4: Trong thí ngiệm giao thoa I-Âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách từ 2 khe tới màn D = 1m.Chiếu vào khe S ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn . Trên bề rộng L =2.34mm của màn ảnh (vân trắng trung tâm ở chính giữa), số vân sáng màu có = 0.585 Mm quan sát thấy là:
A. 3 B.2 C.4 D.5

Câu 1,2,3,4 trích thi thử lần 2 thpt chuyên đại học vinh
Câu 5. : Cho hai vật dao động điều hoà trên cùng một trục toạ độ Ox, có cùng vị trí cân bằng là gốc O và có cùng biên độ và với chu kì lần lượt là T1 = 1 s và T2 = 2 s. Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều ở miền có gia tốc âm, cùng đi qua vị trí có động năng gấp 3 lần thế năng và cùng đi theo chiều âm của trục Ox. Thời điểm gần nhất ngay sau đó mà hai vật lại gặp nhau là ?

Đáp án 4/9s
Câu 6. : Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức  u=Ucoswt  ( trong đó U và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm có cuộn cảm thuần, biến trở R và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R=R1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm, hai đầu biến trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là 120V, 60V và 60V. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R=R2=2R1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đầu biến trở khi đó có giá trị:

Đáp án 24 căn10 V


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ các câu trong đề thi thử vật lý 2012
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:48:31 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Nhắc nhở Canhbao: Topic đã bị khoá vì vi phạm quy định 2 khi đăng bài.

BQT Forum đã cố ý đưa 3 quy định đăng bài lên trên cho mọi người chú ý đọc, thì em nên cố gắng dành thời gian để đọc, để tránh bài phạm quy, dẫn đến bị xử lý.

Ngoài việc vi phạm quy định 2, các bài mới đưa lên cũng vi phạm quy định số bài đăng. Số bài đăng tối đa là 4 bài thôi. Em đăng một lần nhiều bài vậy, sẽ chẳng có bao nhiêu người vào giải cho em đâu.

Em nên post ít bài, từng câu một, thì sẽ được trả lời nhanh chóng.

Mong em rút kinh nghiệm lần sau.