Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trinhmanhthang309 trong 08:36:26 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7148Tiêu đề: Bài tập động cơ không đồng bộ ba pha.
Gửi bởi: trinhmanhthang309 trong 08:36:26 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Mọi người ơi, cho mình hỏi bài này với, mình không hiểu 9 cuộn dây khác gì với stato mắc 3 cuộn dây?

Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc có thể quay với tốc độ :
   A. 900 vòng/phút   B. 1500 vòng/phút   C. 1000 vòng/phút   D. 3000 vòng/phút
Thank you mọi người.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập động cơ không đồng bộ ba pha.
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:55:08 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Mọi người ơi, cho mình hỏi bài này với, mình không hiểu 9 cuộn dây khác gì với stato mắc 3 cuộn dây?

Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc có thể quay với tốc độ :
   A. 900 vòng/phút   B. 1500 vòng/phút   C. 1000 vòng/phút   D. 3000 vòng/phút
Thank you mọi người.

Mỗi cặp cực ứng với 3 cuộn dây nên 9 cuộn dây ứng với 3 cặp cực . Rôto lồng sóc có thể quay với tần số [tex]f_{r} = \frac{50}{3} Hz[/tex]

Tốc độ quay của nó : [tex]\omega _{r} = \frac{50}{3}[/tex] vòng /s = 1000 vòng/phútTiêu đề: Trả lời: Bài tập động cơ không đồng bộ ba pha.
Gửi bởi: havang1895 trong 05:47:21 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Mọi người ơi, cho mình hỏi bài này với, mình không hiểu 9 cuộn dây khác gì với stato mắc 3 cuộn dây?

Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc có thể quay với tốc độ :
   A. 900 vòng/phút   B. 1500 vòng/phút   C. 1000 vòng/phút   D. 3000 vòng/phút
Thank you mọi người.

Mỗi cặp cực ứng với 3 cuộn dây nên 9 cuộn dây ứng với 3 cặp cực . Rôto lồng sóc có thể quay với tần số [tex]f_{r} = \frac{50}{3} Hz[/tex]

Tốc độ quay của nó : [tex]\omega _{r} = \frac{50}{3}[/tex] vòng /s = 1000 vòng/phútDo động cơ không đồng bộ nên tốc độ quay của roto luôn bé hơn tốc độc quay của từ trường quay --> 900 vòng/phút


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập động cơ không đồng bộ ba pha.
Gửi bởi: manjhhh trong 11:01:57 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2015
Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc. Trên nhãn máy ghi
 : Pđm= 45kW; 2p = 4; nđm= 1460vg/ph; f = 50Hz; A/Y-220/380V ( chữ A là tam giác nhé vì mình không biết đânhs ký hiệu tam giác thế nào) Imn/Iđm = 6;
Cos  = 0,8;  n = 0,9. làm việc  ở lưới điện Ud = 220v; 50Hz

a)   Tính Iđm, Imn, Sđm
b)   Tính công suất tác dụng P1; công suất phản kháng Q1
 Mọi người ai biết giúp mình cái nhé. Thank nhiều