Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 11:05:21 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7144Tiêu đề: bài tập Hóa (help)
Gửi bởi: mR.skT trong 11:05:21 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Cho hh A gồm  Fe, AL, Cu tác dụng H2SO4 loãng dư. thu đc 952ml H2, mặt khác cho 2a(g) hh A tác dụng NaOH dư thấy còn lại 3,52 g KIm loại không tan. Cho 3a(g) hh A tác dụng 400ml dung dịch HNO3 1,3M thấy giải phóng V(l) khí NO duy nhất và được dung dịch D, để trung hòa lượng Axit dư cần sử dụng 200ml dung dịch Na(OH) 0.1M. Tính khối lượng mỗi KIm loại trong A, tính V??(dktc)

Đấy sửa lại đề bài rùi, @mark giải giúp với!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập Hóa (help)
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:47:48 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
sửa lại rồi mà vẫn sai Đề bài ư =))
bđ hh A có KL a (g)

lời giải ở lick này hơi dài 1 xíu ha.http://truongtructuyen.vn/default.aspx?tabid=238&g=posts&t=28063

(phòng ngừa anh/chị k vào đc lick trên)

đặt số x,y,z(>0) lần lượt là số mol của Al,Fe,Cu
có a=27x+56y+64z
2a=2(27x+56y+64z)=54x+112y+128z
3a=3(27x+56y+64z)=81x168y+192z
*a(g)A với H2SO4
2Al+H2SO4-->Al2(SO4)3+3H2
x 3/2x
Fe+ H2SO4-->FeSO4 + H2
y y
=>3/2x+y=0.0425(mol)(1)
* 2a(g)A t/d dd NaOH dư.chỉ có Al phản ứng
Al+NaOH-->NaAlO2+H2
2 chất ko tan =>2a=mAl+3.52+54x+3.52 hay 112y+128z=3.52(2)
*khi cho 3(g) t/d 0.52 mol HNO3
2HNO3+CaCO3-->Ca(NO3)2+H2O+CO2
nCO2=0.01 mol=>nHNO3=0.02(mol)

=>nHNO3 p/u với A =052-0.02=0.5(mol)
Al+4HNO3-->Al(NO3)3+NO+2H2O
x 4x x
Fe+HNO3-->Fe(NO3)3+NO+2H2O
y 4y y
3Cu+8HNO3-->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O
y 8/3y 2/3z
=>4x+4y+8/3z=0.5(3)
=>hpt theo (1)(2)(3). giải ra dc x=0.024,y=0.0065,z=0.14175.
=a=10,22575(g)
=>V=0,125.22,4=2.8(LÍT)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập Hóa (help)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:54:46 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Cho hh A gồm  Fe, AL, Cu tác dụng H2SO4 loãng dư. thu đc 952ml H2, mặt khác cho 2a(g) hh A tác dụng NaOH dư thấy còn lại 3,52 g KIm loại không tan. Cho 3a(g) hh A tác dụng 400ml dung dịch HNO3 1,3M thấy giải phóng V(l) khí NO duy nhất và được dung dịch D, để trung hòa lượng Axit dư cần sử dụng 200ml dung dịch Na(OH) 0.1M. Tính khối lượng mỗi KIm loại trong A, tính V??(dktc)

Đấy sửa lại đề bài rùi, @mark giải giúp với!

Tìm V trước cho dễ
Ta có nOH-=0,02mol,nH+ ban đầu=0,52mol,nH2=0,0425
H+ + OH- -->H20
0,02  0,02
Vậy số mol H+ pư =nH+bd- nH+ dư= 0,52-0,02=0,5 mol
Ta có nH+=4nNO -->nNO =0,5/4=0,125mol -->V=2,8l
Tìm kl mỗi Kl: gọi x:Fe,y:Al,z:Cu mol
a(g) hh A tác dụng với H2SO4
--> x+3/2y=0,0425(1)
2a(g)hhA tác dụng với NaOH--> chỉ có Al pư còn lại 3,52g Kl
-->112x+128z=3,52(2)
3a(g)hhA tác dụng với HNO3-->0,125mol NO
Trong a(g) thì có  x,y,z-->3a thì có 3x,3y,3z -->necho=9x+9x+6z và nenhận=0,0425*3=0,375
Áp dụng đl bảo toàn e : ta có Tổng e cho =tổng e nhận
-->9x+9y+6z=0,375(3)
Từ 1,2,3-->x=0,02,y=0,015,z=0,01
-->mFe=1,12g,mAl=0,405g và mCu=0,64g
P/s:Thanks Yuko đã trả lời câu hỏi nhưng lần sau em đọc kỹ đề nha đề cho là NaOH chứ không phải CaCO3
Bài giải có vẻ phức tạp nhưng khi nhuần nhuyễn thì bạn chỉ lập hệ bấm máy tính chưa đến 1'30 nốt nhạc.Vì Yuko giải theo cách truyền thống Viết PT sẽ rất mất thời gian,bạn nên dùng các định luật bảo toàn để giải nhanh các dạng BT này .Nếu bạn cần đưa mình cái email mình send qua mấy cái file
Hoặc có thể tham khảo thêm ở vnmath.com. hoc-) mtt-) m8-x <:-p


Tiêu đề: Trả lời: bài tập Hóa (help)
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:47:59 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
hờ hờ. đúng thât. thực ra em còn chưa giải bài này cơ. mới chỉ ngĩ hướng thôi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập Hóa (help)
Gửi bởi: mR.skT trong 06:48:33 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
ok bạn, địa chỉ email. mrsukata@gmail.com  =d>


Tiêu đề: Bài tập Hóa (help)
Gửi bởi: mR.skT trong 04:44:03 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Bai2.Khử hoàn toàn một ôxít kim loại M cần dùng 1,344l H2 (đktc) Toàn bộ M sinh ra cho tác dụng với Hcl dư, thu đc 1,008l H2. Công thức oxit là?
A.Fe3O4 B.FeO C.FeeO3 D.ZnO
Tks.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Hóa (help)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:07:11 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Bai2.Khử hoàn toàn một ôxít kim loại M cần dùng 1,344l H2 (đktc) Toàn bộ M sinh ra cho tác dụng với Hcl dư, thu đc 1,008l H2. Công thức oxit là?
A.Fe3O4 B.FeO C.FeeO3 D.ZnO
Tks.
Dựa vào đáp án ta thấy M là Kl hoá trị 2, hoặc 3
Dù là 2 hay 3 thì Fe và Zn tác dụng  với HCl -->M2+
TA có nH2(1)=0,06,nH2(2)=0,045mol
M+ 2H+ --> M2+ + H2
Ta lun cóa: nH2=nO[MxOy]=0,06
nM=nH2=0,045 mol
-->nM/nO=3/4=x/y --> Oxit đó là Fe3O4
P/s: Mình đã gửi file cho bạn rồi đó,ban nhận được chưa ^-^


Tiêu đề: Trả lời: bài tập Hóa (help)
Gửi bởi: mR.skT trong 09:24:19 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
cám ơn Mark nhìu, mình nhận đc rùi   :D