Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoangngoc72007 trong 02:23:40 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7133Tiêu đề: vật lý 12 một bài sóng cơ
Gửi bởi: hoangngoc72007 trong 02:23:40 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là u1= acos(20.pi.t)   và u2 = acos(20pi.t+pi) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s. Xét hình vuông S1MNS2  trên mặt nước, số điểm dao động cực tiểu trên MS1 và MS2 là
                A. 13 và 6         B. 14 và 7                      C. 15 và 7              D. 14 và 6
Tính giúp mình xem là 15 và 7 hay là 15 và 6


Tiêu đề: Trả lời: vật lý 12 một bài sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:34:40 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là u1= acos(20.pi.t)   và u2 = acos(20pi.t+pi) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s. Xét hình vuông S1MNS2  trên mặt nước, số điểm dao động cực tiểu trên MS1 và MS2 là
                A. 13 và 6         B. 14 và 7                      C. 15 và 7              D. 14 và 6
Tính giúp mình xem là 15 và 7 hay là 15 và 6

(Vì 2 nguồn ngược pha ==> vị trí cực tiểu thỏa [tex]d2-d1=k\lambda[/tex])
Tại S1 :  [tex]k_1=(-S1S2)/\lambda=-10[/tex]
Tại S2 :  [tex]k_2=(S1S2)/\lambda=10[/tex]
Tại M : [tex]k_M=(MS1-MS2)/\lambda=-4,14[/tex]
Số cực tiểu trên MS1
[tex]==> -10 < k <=-4,14 ==>[/tex] có các GT sau thỏa :[tex] k=-9,...-5[/tex] (5 vị trí thỏa mãn)
Số cực tiểu trên MS2
[tex]==> -4,14 <= k <10 ==>[/tex] có các GT sau thỏa :[tex] k=-4,...9[/tex] (14 vị trí thỏa mãn)

(có lẽ tác giả xét luôn vị trí S1,S2 là những cực tiểu nên mới có Đáp án (6 và 15))