Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 07:20:36 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7129Tiêu đề: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: duynhana1 trong 07:20:36 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012
Điện xoay chiều
Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp dây là 350V, các tải giống nhau có tổng trở của mỗi tải là [tex]125 \Omega[/tex]. Khi một trong 3 dây nối đến tải bị đứt thì cường độ dòng điện qua các  tải còn lại bằng?
Đáp án: [tex] \frac{7 \sqrt{3}}{5} [/tex]

Sóng ánh sáng
Chọn câu phát biểu sai :
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có thể thu bằng phương pháp chụp ảnh.
B. Trong cùng 1 môi trường, tia hồng ngoại và tia tử ngoại luôn có cùng tốc độ truyền.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bảng chất là sóng điện từ.
D. Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn bước sóng của tia tử ngoại.
Em không hiểu tại sao câu A lại đúng ạ và câu b em hiểu hơi mập mờ nữa ạ ( có phải do chiết suất của môi trường đối với mỗi ánh sáng có bước sóng khác nhau là khác nhau không ạ).

Ánh sáng màu đỏ có tốc độ khi truyền từ không khí vào thủy tinh  lần lượt là [tex] 3.10^8 m/s [/tex] và [tex]\sqrt{3} .10^8 m/s[/tex] Khi ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí thì:
A. Bước sóng tăng [tex]\sqrt{3} [/tex] lần.
B. Bước sóng giảm [tex]\sqrt{3}  [/tex] lần.
C. tần số tăng [tex]\sqrt{3}[/tex] lần.

D. Bước sóng tăng 3 lần.

Thuyết tương đối hẹp
Một hạt nhân đang chuyển động có động năng bằng 2 lần năng lượng nghỉ của nó, vận tốc của hạt là:
Đáp án: [tex] 2,83.10^8 m/s [/tex][/size][/font]

Mong thầy cô và các bạn giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:36:49 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012
Thuyết tương đối hẹp
Một hạt nhân đang chuyển động có động năng bằng 2 lần năng lượng nghỉ của nó, vận tốc của hạt là:
Đáp án: [tex] 2,83.10^8 m/s [/tex][/size][/font]

Mong thầy cô và các bạn giúp em ạ, em cảm ơn.

Ta có Wd=2Eo
Mà E=E0+Wd <-->E=3Eo =3moc2=moc2/[tex]\sqrt{1-(v/c)^{2}}[/tex]
<-->1/3=[tex]\sqrt{1-(v/c)^{2}}[/tex]---> v=2,83.10 8 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:05:14 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012
Chọn câu phát biểu sai :
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có thể thu bằng phương pháp chụp ảnh.
B. Trong cùng 1 môi trường, tia hồng ngoại và tia tử ngoại luôn có cùng tốc độ truyền.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bảng chất là sóng điện từ.
D. Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn bước sóng của tia tử ngoại.
Em không hiểu tại sao câu A lại đúng ạ và câu b em hiểu hơi mập mờ nữa ạ ( có phải do chiết suất của môi trường đối với mỗi ánh sáng có bước sóng khác nhau là khác nhau không ạ).
Hình như trong chân không vận tốc chúng mới bằng nhau nên B sai


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:07:22 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012

Ánh sáng màu đỏ có tốc độ khi truyền từ không khí vào thủy tinh  lần lượt là [tex] 3.10^8 m/s [/tex] và [tex]\sqrt{3} .10^8 m/s[/tex] Khi ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí thì:
A. Bước sóng tăng [tex]\sqrt{3} [/tex] lần.
B. Bước sóng giảm [tex]\sqrt{3}  [/tex] lần.
C. tần số tăng [tex]\sqrt{3}[/tex] lần.
D. Bước sóng tăng 3 lần.

Câu này đáp án A chứ bạn


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:13:45 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012
Điện xoay chiều
Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp dây là 350V, các tải giống nhau có tổng trở của mỗi tải là [tex]125 \Omega[/tex]. Khi một trong 3 dây nối đến tải bị đứt thì cường độ dòng điện qua các  tải còn lại bằng?
Đáp án: [tex] \frac{7 \sqrt{3}}{5} [/tex]


Khi một dây bị đứt thì xem như còn [tex]R_{1}[/tex] nối tiếp với [tex]R_{2}[/tex] nên [tex]R=R_{1}+R_{2}=250\Omega[/tex]
[tex]U_{p}=U_{d}\sqrt{3}=350\sqrt{3}V\Rightarrow I=\frac{U_{p}}{R}=\frac{7\sqrt{3}}{5}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: duynhana1 trong 09:38:51 AM Ngày 21 Tháng Ba, 2012

Ánh sáng màu đỏ có tốc độ khi truyền từ không khí vào thủy tinh  lần lượt là [tex] 3.10^8 m/s [/tex] và [tex]\sqrt{3} .10^8 m/s[/tex] Khi ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí thì:
A. Bước sóng tăng [tex]\sqrt{3} [/tex] lần.
B. Bước sóng giảm [tex]\sqrt{3}  [/tex] lần.
C. tần số tăng [tex]\sqrt{3}[/tex] lần.
D. Bước sóng tăng 3 lần.
Câu này đáp án A chứ bạn
Mình tick nhầm đáp án, đáp án là B mình không hiểu nữa.

Điện xoay chiều
Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp dây là 350V, các tải giống nhau có tổng trở của mỗi tải là [tex]125 \Omega[/tex]. Khi một trong 3 dây nối đến tải bị đứt thì cường độ dòng điện qua các  tải còn lại bằng?
Đáp án: [tex] \frac{7 \sqrt{3}}{5} [/tex]


Khi một dây bị đứt thì xem như còn [tex]R_{1}[/tex] nối tiếp với [tex]R_{2}[/tex] nên [tex]R=R_{1}+R_{2}=250\Omega[/tex]
[tex]U_{p}=U_{d}\sqrt{3}=350\sqrt{3}V\Rightarrow I=\frac{U_{p}}{R}=\frac{7\sqrt{3}}{5}[/tex]
Tại sao khi dây bị đứt mà vẫn có [tex]U_{d}=U_{p}\sqrt{3} [/tex] hả bạn.

Trích dẫn
Hình như trong chân không vận tốc chúng mới bằng nhau nên B sai
Mình cần giải thích mà.
Theo mình biết thì có các công thức:
[tex] n = A + \frac{B}{\lambda^2} [/tex], trong đó A, B là các hằng số của môi trường.
[tex]\begin{cases} \lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{n f} \end{cases}[/tex]
Vậy thì n phụ thuộc [tex] \lambda [/tex] hay là [tex] \lambda [/tex] phụ thuộc n.Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:46:10 AM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Gửi Duyhana 1:

Thầy nghĩ lần sau mấy tên từng câu em chỉ cần tô đậm lên là người ta chú ý rồi, chứ không cần chỉnh bự chà bá vậy đâu.

Thứ nữa là đáp án thì chọn cho nó khác màu với chữ viết là okay rồi, em tô màu nguyên đáp án, chả thấy gì, nhìn lại không được đẹp.

Cám ơn em đã tham gia Diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:09:54 AM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn
Hình như trong chân không vận tốc chúng mới bằng nhau nên B sai
Mình cần giải thích mà.
Theo mình biết thì có các công thức:
[tex] n = A + \frac{B}{\lambda^2} [/tex], trong đó A, B là các hằng số của môi trường.
[tex]\begin{cases} \lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{n f} \end{cases}[/tex]
Vậy thì n phụ thuộc [tex] \lambda [/tex] hay là [tex] \lambda [/tex] phụ thuộc n.

(Khi ghi các giá trị bước sóng mà không nói trong môi trường nào thì ta hiểu là bước sóng trong chân không)
Công thức thứ 1 : n phụ thuộc vào bước sóng nhưng giá trị bước sóng này là trong chân không, hay nói đúng hơn chiết suất phụ thuộc vào tần số sóng.
+ Do vậy nt lớn nhất , nđ là nhỏ nhất là như thế.
Công thức thứ 2 là sự thay đổi bước sóng theo chiết suất
+ lambda trong công thức này là lambda trong môi trường chiết suất n


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: duynhana1 trong 11:36:05 AM Ngày 21 Tháng Ba, 2012

Sóng ánh sáng
Chọn câu phát biểu sai :
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có thể thu bằng phương pháp chụp ảnh.
B. Trong cùng 1 môi trường, tia hồng ngoại và tia tử ngoại luôn có cùng tốc độ truyền.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bảng chất là sóng điện từ.
D. Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn bước sóng của tia tử ngoại.
Em không hiểu tại sao câu A lại đúng ạ và câu b em hiểu hơi mập mờ nữa ạ ( có phải do chiết suất của môi trường đối với mỗi ánh sáng có bước sóng khác nhau là khác nhau không ạ).
Vậy tại sao câu A lại đúng a.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:20:38 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012

Sóng ánh sáng
Chọn câu phát biểu sai :
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có thể thu bằng phương pháp chụp ảnh.
B. Trong cùng 1 môi trường, tia hồng ngoại và tia tử ngoại luôn có cùng tốc độ truyền.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bảng chất là sóng điện từ.
D. Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn bước sóng của tia tử ngoại.
Em không hiểu tại sao câu A lại đúng ạ và câu b em hiểu hơi mập mờ nữa ạ ( có phải do chiết suất của môi trường đối với mỗi ánh sáng có bước sóng khác nhau là khác nhau không ạ).
Vậy tại sao câu A lại đúng a.
Đề bài Y/C chọn câu sai.
A. Đúng vì : Vì đặc tính của 2 tia này có tác dụng lên phim ảnh.
B. Sai vì vận tốc phụ thuộc vào chiết suất, nơi nào chiết suất lớn thì cản trở tốc độ càng nhiều, đối với tia tử ngoại do bước sóng bé(tần số lớn) nên chiết suất môi trường mà tia này truyền qua cũng lớn ==> cản trở tốc độ càng nhiều.
C. Câu này đúng vì các sóng vô tuyến, các tia hồng ngoại, tử ngoại, .... gama có tính chất khác nhau nhưng bản chất chúng là sóng điện từ, những tia có bước sóng ngắn thể hiện tính hạt vượt trội, còn những tia có bước sóng dài thể hiện tính sóng rõ hơn.
D. Thì đúng rồi em có thể xem thêm trong bảng phân bố bước sóng các tia


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: duynhana1 trong 08:10:30 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có thể thu bằng phương pháp chụp ảnh.
Đề bài Y/C chọn câu sai.
A. Đúng vì : Vì đặc tính của 2 tia này có tác dụng lên phim ảnh.
[/quote]
Cho em hỏi, từ thu ở đây có nghĩa là gì ạ, em hiểu nó là mình dùng máy ảnh chụp được tia hồng ngoại và tia tử ngoại nhưng như thế không đúng vì 2 tia này nằm ngoài vùng nhìn thấy.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: quydothanhmu trong 09:18:26 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có thể thu bằng phương pháp chụp ảnh.
Đề bài Y/C chọn câu sai.
A. Đúng vì : Vì đặc tính của 2 tia này có tác dụng lên phim ảnh.
Cho em hỏi, từ thu ở đây có nghĩa là gì ạ, em hiểu nó là mình dùng máy ảnh chụp được tia hồng ngoại và tia tử ngoại nhưng như thế không đúng vì 2 tia này nằm ngoài vùng nhìn thấy.
[/quote]
Xem hình 41.3 trang 213 SGK lý nâng cao cậu sẽ hiểu :D!


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ.
Gửi bởi: kientri88 trong 05:45:36 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2012
Bài 1 ra I = 1,4 A , không phải đáp số đó phải không các Thầy cô ?