Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 12:29:30 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7123Tiêu đề: 2 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:29:30 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s, dao động tại nơi có g = [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10m/s2. Biên độ dao động lúc đầu là 50. Do chịu tác dụng của lực cản không đổi Fc = 0,011(N) nên nó dao động tắt dần với chu kì 2s. Người ta dùng một pin có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất quá trình bổ sung là 25%. Pin có điện lượng ban đầu 104(C). Hỏi đồng hồ chạy được bao lâu thì lại phải thay pin?
A. 45 ngày
B. 23 ngày
C. 90 ngày
D. 92 ngày

Bài 2: Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn dao động tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2; vật nặng khối lượng 1kg; sợi dây dài 1m và biên độ góc lúc đầu là 0,08rad. Do chịu tác dụng của một lực cản không đổi nên nó chỉ dao động được 100s. Người ta dùng pin 1 chiều có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất là 25%. Pin có điện lương ban đầu 10000C. Hỏi đồng hồ chạy được bao lâu thì lại phải thay pin?
A. 291,5 ngày
B. 292,8 ngày
C. 393,3 ngày
D. 276,8 ngày

Mong mọi người giúp đỡ giải 2 bài tập trên.


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:17:59 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s, dao động tại nơi có g = [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10m/s2. Biên độ dao động lúc đầu là 50. Do chịu tác dụng của lực cản không đổi Fc = 0,011(N) nên nó dao động tắt dần với chu kì 2s. Người ta dùng một pin có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất quá trình bổ sung là 25%. Pin có điện lượng ban đầu 104(C). Hỏi đồng hồ chạy được bao lâu thì lại phải thay pin?
A. 45 ngày
B. 23 ngày
C. 90 ngày
D. 92 ngày


- Năng lượng mất mát của con lắc sau mỗi chu kì: [tex]\Delta W = \frac{1}{2}mgl({\alpha _{o}^{2} - \alpha _{o}^{1}}) \approx mgl\alpha _{o}\Delta \alpha[/tex]
- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có : [tex]4S_{o}F_{C} = \frac{1}{2}mgl(\alpha _{o}^{2} - \alpha _{1}^{2}) \approx mgl\alpha _{o}\Delta \alpha[/tex]
[tex](So = l\alpha _{o}) => \Delta \alpha = \frac{4Fc}{mg}[/tex]
- Thay vào (1) ta có : [tex]\Delta W = mgl\alpha _{o}\frac{4Fc}{mg}  = \frac{4Fcg\alpha _{o}}{\omega ^{2}}[/tex]
- Năng lượng pin cung cấp cho đồng hồ : W’ =  [tex]\frac{1}{2}Q.U.H[/tex]
- Số chu kì con lắc được pin cung cấp năng lượng : [tex]n = \frac{W'}{W}[/tex]
==> số ngày phải thay pin: [tex]t = \frac{nT}{24.3600} =...[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:57:19 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012

Bài 2: Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn dao động tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2; vật nặng khối lượng 1kg; sợi dây dài 1m và biên độ góc lúc đầu là 0,08rad. Do chịu tác dụng của một lực cản không đổi nên nó chỉ dao động được 100s. Người ta dùng pin 1 chiều có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất là 25%. Pin có điện lương ban đầu 10000C. Hỏi đồng hồ chạy được bao lâu thì lại phải thay pin?
A. 291,5 ngày
B. 292,8 ngày
C. 393,3 ngày
D. 276,8 ngày

Mong mọi người giúp đỡ giải 2 bài tập trên.

- Sau 1/2T biên độ con lắc giảm: [tex]\Delta \alpha = \frac{2Fc}{mg}[/tex] (tương tự bài 1)
-  Khi tẳt dao động vật nặng ở VTCB, thời gian dao động của con lắc: t = [tex]n\frac{T}{2}[/tex]
 Với n = [tex]\frac{\alpha _{o}}{\Delta \alpha }[/tex]
==> Fc
- tới đây giải như bài 1Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 03:01:25 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s, dao động tại nơi có g = [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10m/s2. Biên độ dao động lúc đầu là 50. Do chịu tác dụng của lực cản không đổi Fc = 0,011(N) nên nó dao động tắt dần với chu kì 2s. Người ta dùng một pin có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất quá trình bổ sung là 25%. Pin có điện lượng ban đầu 104(C). Hỏi đồng hồ chạy được bao lâu thì lại phải thay pin?
A. 45 ngày
B. 23 ngày
C. 90 ngày
D. 92 ngày


- Năng lượng mất mát của con lắc sau mỗi chu kì: [tex]\Delta W = \frac{1}{2}mgl({\alpha _{o}^{2} - \alpha _{o}^{1}}) \approx mgl\alpha _{o}\Delta \alpha[/tex]
- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có : [tex]4S_{o}F_{C} = \frac{1}{2}mgl(\alpha _{o}^{2} - \alpha _{1}^{2}) \approx mgl\alpha _{o}\Delta \alpha[/tex]
[tex](So = l\alpha _{o}) => \Delta \alpha = \frac{4Fc}{mg}[/tex]
- Thay vào (1) ta có : [tex]\Delta W = mgl\alpha _{o}\frac{4Fc}{mg}  = \frac{4Fcg\alpha _{o}}{\omega ^{2}}[/tex]
- Năng lượng pin cung cấp cho đồng hồ : W’ =  [tex]\frac{1}{2}Q.U.H[/tex]
- Số chu kì con lắc được pin cung cấp năng lượng : [tex]n = \frac{W'}{W}[/tex]
==> số ngày phải thay pin: [tex]t = \frac{nT}{24.3600} =...[/tex]+ Hôm nay em mới có được đáp số chính xác cho bài tập 1 là D. 92 ngày
Làm theo cách giải của Quỷ thì khi thay các số liệu vào, KQ: 22,3 ngày .Như vậy là chưa đúng.
Các thầy xem giùm em làm như thế nào, em cảm ơn!

+ Bài 2 chưa tìm được đáp số, nhưng các thầy cũng giúp em bài 2 luôn nhé!


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 06:21:26 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Mọi người xem giúp mình lời giải 2 bt trên!


Tiêu đề: Nhờ thầy/cô xem giúp em lời giải
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:24:10 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy xem giúp em lời giải hai bài tập trên đã đúng chưa? (vì KQ tính ra khác với đáp số)