Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 08:19:50 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7118Tiêu đề: Bài tập Vật lý (giup em ạ)
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 08:19:50 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Một tế bào quang điện có anot và catot đều là những bản kim loại phẳng, đặt song song đối diện cách nhau 2cm. Đặt vào anot và catot 1 hiệu điện thế U=8v, sau đó chiếu vào 1 điểm trên catot một tia sáng có bước sóng xảy ra quang điện. biết hiệu điện thế hãm của kim loại làm catot là 2v. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào là?
. ai giúp em bày này, em xin chân thành cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Vật lý (giup em ạ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:33:39 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Một tế bào quang điện có anot và catot đều là những bản kim loại phẳng, đặt song song đối diện cách nhau 2cm. Đặt vào anot và catot 1 hiệu điện thế U=8v, sau đó chiếu vào 1 điểm trên catot một tia sáng có bước sóng xảy ra quang điện. biết hiệu điện thế hãm của kim loại làm catot là 2v. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào là?
. ai giúp em bày này, em xin chân thành cảm ơn ạ


Đã giải rồi, em xem trong link này nghen:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Vật lý (giup em ạ)
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 08:54:45 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Câu 2: Stato của một động cơ không động bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với vận tốc bằng bao nhiêu ?.
A. 3000 vòng/phút                                                 B. 1500 vòng/phút
C. 1000 vòng/phút                                                D. 500 vòng/phút
Thầy ơi giúp em bài này đi đáp án là B mà em cũng chẳng hiểu sao nữa, thầy giúp em giải từng chi tiết nha thầy, em cảm ơn thầy nhiều ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Vật lý (giup em ạ)
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 09:10:14 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Câu 3: Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kỳ bán rã 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức độ phóng xạ an toàn cho phép 64 lần. Hỏi sau thời gian tối thiểu bao nhiêu để có thể làm việc an toàn với nguồn này?
A. 12 giờ                                         B. 6 giờ
C. 24 giờ                                        D. 48 giờ

Câu 4: Một hạt bụi có khối lượng [tex]1,8.10^{-8}[/tex] gam phóng xạ hạt [tex]\alpha[/tex] đặt cách một màn huỳnh quang 1 cm. Màn có diện tích 0,03 [tex]cm^{2}[/tex]. Khi một hạt [tex]\alpha[/tex] đập vào màn thì xuất hiện một chấm sáng. Biết chu kì bán rã của [tex]^{226}Ra[/tex] là 1590 năm (1 năm = 365 ngày ) và [tex]N_{A}= 6,022.10^{23} mol^{-1}[/tex]. Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn?

Thầy giúp em mấy bài này nữa, em cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Vật lý (giup em ạ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:14:28 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Câu 2: Stato của một động cơ không động bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với vận tốc bằng bao nhiêu ?.
A. 3000 vòng/phút                                                 B. 1500 vòng/phút
C. 1000 vòng/phút                                                D. 500 vòng/phút
Thầy ơi giúp em bài này đi đáp án là B mà em cũng chẳng hiểu sao nữa, thầy giúp em giải từng chi tiết nha thầy, em cảm ơn thầy nhiều ạ


Stato của động cơ không đồng bộ ba pha mỗi cặp cực gồm 3 cuộn dây. Stato có 6 cuộn dây tương ứng với p = 6 : 3 = 2 cặp cực.

Khi đó từ trường tại tâm quay với tốc độ: [tex]n= \frac{60f}{p}=1500[/tex] (vòng/phút)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Vật lý (giup em ạ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:16:13 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Câu 3: Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kỳ bán rã 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức độ phóng xạ an toàn cho phép 64 lần. Hỏi sau thời gian tối thiểu bao nhiêu để có thể làm việc an toàn với nguồn này?
A. 12 giờ                                        B. 6 giờ
C. 24 giờ                                         D. 48 giờ


Bài này mark_bk99 giải rồi, em xem link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7094.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7094.0)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Vật lý (giup em ạ)
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:39:39 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Câu 4: Một hạt bụi có khối lượng [tex]1,8.10^{-8}[/tex] gam phóng xạ hạt [tex]\alpha[/tex] đặt cách một màn huỳnh quang 1 cm. Màn có diện tích 0,03 [tex]cm^{2}[/tex]. Khi một hạt [tex]\alpha[/tex] đập vào màn thì xuất hiện một chấm sáng. Biết chu kì bán rã của [tex]^{226}Ra[/tex] là 1590 năm (1 năm = 365 ngày ) và [tex]N_{A}= 6,022.10^{23} mol^{-1}[/tex]. Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn?
Không hiểu đầu bài là hạt bụi mà sau lại là Ra :D
Đoán mò như thế này:

+ Số hạt nhận Ra có trong [tex]1,8.10^{-8}[/tex] (g): [tex]No = \frac{m}{\mu }N_{A}[/tex]
+ Sau 1 phút thì có: [tex]\Delta N = No(1 - 2^{-\frac{t}{T}})[/tex] hạt nhân ra bị phân rã ==> có [tex]\Delta N[/tex] hạt anpha phóng ra
+ giả sử hạt anpha phóng đều theo mọi hướng:
 Trên mặt cầu diện tích S = [tex]4\Pi R^{2}[/tex] có [tex]\Delta N[/tex] hạt đập vào (với R = 1cm)
  Trên diện tích S' = 0,03 [tex]cm^{2}[/tex] có n hạt an pha đập vào
==> n = [tex]\frac{S'.\Delta N}{S}[/tex]