Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 05:41:32 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7116Tiêu đề: Điện và hạt nhân cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 05:41:32 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một e có động năng 12,4eV đến va chạm với nguyên tử Hidro đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử Hidro vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của e còn lại là
A. 10,2 eV          B. 2,2 eV          C. 1,2 eV           D. 12 eV

Bài 2: Tại thời điểm t1 độ phóng xạ của một mẫu chất là x, ở thời điểm t2 là y. Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt phân rã trong khoảng thời gian t2 - t1
A. [tex]\frac{(x - y)ln2}{T}[/tex]
B. xt1 - yt2
C. x - y
D. [tex]\frac{(x - y)T}{ln2}[/tex]

Bài 3: Một máy phát điện một chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực của máy với tụ điện. Khi roto của máy quay với tốc độ n vòng/s thì dòng điện qua tụ có cường độ hiệu dụng là I. Nếu roto quay với tốc độ 2n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ là
A. I          B. 3I          C. 2I          D. 4I

Mong mọi người giúp đỡ giải những bài tập trên.


Tiêu đề: Trả lời: Điện và hạt nhân cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:56:34 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Bài 2: Tại thời điểm t1 độ phóng xạ của một mẫu chất là x, ở thời điểm t2 là y. Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt phân rã trong khoảng thời gian t2 - t1
A. [tex]\frac{(x - y)ln2}{T}[/tex]
B. xt1 - yt2
C. x - y
D. [tex]\frac{(x - y)T}{ln2}[/tex]

Bài2:
Ta có: H1= [tex]\lambda[/tex]N1-->N1=H1/[tex]\lambda[/tex]
H2=[tex]\lambda[/tex]N2-->N2=H2/[tex]\lambda[/tex]
Số hạt nhân phân rã trong thời gian t2-t2 bằng dentaN=N1-N2=(H1-H2)/[tex]\lambda[/tex]=T(x-y)/ln2


Tiêu đề: Trả lời: Điện và hạt nhân cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:59:30 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một e có động năng 12,4eV đến va chạm với nguyên tử Hidro đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử Hidro vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của e còn lại là
A. 10,2 eV          B. 2,2 eV          C. 1,2 eV           D. 12 eV


Đề bài vi phạm định luật bảo toàn động lượng !


Tiêu đề: Trả lời: Điện và hạt nhân cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: quydothanhmu trong 06:10:01 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Bài 3: Một máy phát điện một chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực của máy với tụ điện. Khi roto của máy quay với tốc độ n vòng/s thì dòng điện qua tụ có cường độ hiệu dụng là I. Nếu roto quay với tốc độ 2n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ là
A. I          B. 3I          C. 2I          D. 4I
Bạn viết biểu thức tính:
[tex]I=\frac{U}{Z_C}=[NBSC] \omega^2[/tex]
Nên khi roto quay gấp đôi thì I tăng gấp 4 nên I'=4I


Tiêu đề: Trả lời: Điện và hạt nhân cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: quydothanhmu trong 06:15:17 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một e có động năng 12,4eV đến va chạm với nguyên tử Hidro đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử Hidro vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của e còn lại là

A. 10,2 eV          B. 2,2 eV          C. 1,2 eV           D. 12 eV


Đề bài vi phạm định luật bảo toàn động lượng !
Thầy giải thích kĩ hơn hộ em được ko ạ?
Em nghĩ là bảo toàn năng lượng (coi gần đúng độ hụt khối=0), một phần năng lượng dùng để chuyển e từ K lên L. Phần còn lại là động năng của vật chứ ạ?
[tex]E_{chuyen}=-\frac{13.6}{4}+13,6=10,2 (eV)[/tex]
Nên động năng còn lại của vật: [tex]W=12,4-10,2=2,2 (eV)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện và hạt nhân cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:37:55 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Bài 1: Một e có động năng 12,4eV đến va chạm với nguyên tử Hidro đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử Hidro vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của e còn lại là

A. 10,2 eV          B. 2,2 eV          C. 1,2 eV           D. 12 eV


Thầy giải thích kĩ hơn hộ em được ko ạ?
Em nghĩ là bảo toàn năng lượng (coi gần đúng độ hụt khối=0), một phần năng lượng dùng để chuyển e từ K lên L. Phần còn lại là động năng của vật chứ ạ?
[tex]E_{chuyen}=-\frac{13.6}{4}+13,6=10,2 (eV)[/tex]
Nên động năng còn lại của vật: [tex]W=12,4-10,2=2,2 (eV)[/tex]

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có : [tex]m_{e} \vec{v_{0}} = m_{e} \vec{v} + M_{H}\vec{V}[/tex]

Nếu [tex]V = 0 \Rightarrow \vec{v_{0}} = \vec{v}[/tex] . Nghĩa là động năng của electron giữ nguyên !

Đề bài nên chỉnh lại là : Sau va chạm nguyên tử Hidro chuyển động rất chậm