Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 05:36:49 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7115Tiêu đề: Dao động/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 05:36:49 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 100g. Sau khi kích thích, vật dao động có phương trình vận tốc [tex]v = 5\pi cos\left<\pi t + \frac{\pi }{6} \right>cm/s[/tex]. Vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là
A. 6,34 cm/s          B. 21,12 cm/s          C. 15,74 cm/s          D. 3,66 cm/s

Bài 2: Khi một nguồn âm phát ra với tần số f và cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 (W/m2) thì mức cường độ âm tại một điểm M cách nguồn khoảng r là 40dB. Giữ nguyên công suất nguồn phát nhưng thay đổi tần số f của nó để cường độ âm chuẩn I'0 = 10-10 (W/m2) thì cũng tại điểm M, mức cường độ âm là
A. 80dB          B. 60dB          C. 40dB          D. 20dB

Bài 3: Con lắc đơn treo ở trần thang máy, đang dao động điều hòa. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì
A. biên độ dao động giảm
B. biên độ dao động không thay đổi
C. lực căng dây giảm
D. biên độ dao động tăng

Mong mọi người giúp đỡ giải những bài tập trên.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:51:18 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Con lắc đơn treo ở trần thang máy, đang dao động điều hòa. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì
A. biên độ dao động giảm
B. biên độ dao động không thay đổi
C. lực căng dây giảm
D. biên độ dao động tăng

Mong mọi người giúp đỡ giải những bài tập trên.
Ban đầu bảo toàn cơ năng cho ta : [tex]\frac{mv_{max}^{2}}{2} = mgl\alpha _{1}^{2}[/tex]
Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng nó chỉ có động năng. Thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên gia tốc trọng trường hiệu dụng : g' = g + a

Bảo toàn cơ năng cho ta : [tex]\frac{mv_{max}^{2}}{2} = mg'l\alpha _{2}^{2}[/tex]

So sánh ta có g' > g nên [tex]\alpha _{2} < \alpha _{1}[/tex]  đáp án ATiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:54:27 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 100g. Sau khi kích thích, vật dao động có phương trình vận tốc [tex]v = 5\pi cos\left<\pi t + \frac{\pi }{6} \right>cm/s[/tex]. Vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là
A. 6,34 cm/s          B. 21,12 cm/s          C. 15,74 cm/s          D. 3,66 cm/sBài 1: Vì v sớm pha [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] ==> [tex]x = \frac{v_{max}}{\omega }cos(\Pi t + \frac{\Pi }{6} - \frac{\Pi }{2})[/tex]
Vị trí Wd = 1/3Wt <=> [tex]x = +-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
Bạn vẽ đường tròn lượng giác ra tính được [tex]\Delta x = x - x_{0}[/tex] và t  ==> [tex]vtb = \frac{\Delta x}{t}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:00:33 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn từ: nghiemtruong link=topic=7115.msg33064#msg33064 date=1332153409

[b
Bài 2:[/b] Khi một nguồn âm phát ra với tần số f và cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 (W/m2) thì mức cường độ âm tại một điểm M cách nguồn khoảng r là 40dB. Giữ nguyên công suất nguồn phát nhưng thay đổi tần số f của nó để cường độ âm chuẩn I'0 = 10-10 (W/m2) thì cũng tại điểm M, mức cường độ âm là
A. 80dB          B. 60dB          C. 40dB          D. 20dB

TA có LM=10LogI/Io -->I=10-8 W/m
Khi f đổi mà P không đổi -->I không đổi -->LM'=10logI/Io'=20db