Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the_blood159 trong 02:41:17 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7107Tiêu đề: Bài tập phóng xạ
Gửi bởi: the_blood159 trong 02:41:17 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012
Cho hạt nhân [tex]^{210}_{84} Po[/tex] phân rạ thành [tex]^{206}_{82} Pb[/tex] , chu kì của Po là 138 ngày.
Sau thời gian [tex]t_1[/tex] thì tỉ số hạt Po so với Pb là 1/3. Hỏi sau [tex]t_2 = t_1 + 276[/tex] thì tỉ lệ là bao nhiêu?

Còn 1 điều nữa, em thấy trong bản tuần hoàn [tex]^{238} U[/tex] cô em thì bảo đó là đồng vị, [tex]^{235}U[/tex] mới là thằng chính, vậy chẳng lẻ bản tuần hoàn "chơi" em? Mong các thầy cô, các bạn giải đáp!
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phóng xạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:09:12 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012
Cho hạt nhân [tex]^{210}_{84} Po[/tex] phân rạ thành [tex]^{206}_{82} Pb[/tex] , chu kì của Po là 138 ngày.
Sau thời gian [tex]t_1[/tex] thì tỉ số hạt Po so với Pb là 1/3. Hỏi sau [tex]t_2 = t_1 + 276[/tex] thì tỉ lệ là bao nhiêu?

Còn 1 điều nữa, em thấy trong bản tuần hoàn [tex]^{238} U[/tex] cô em thì bảo đó là đồng vị, [tex]^{235}U[/tex] mới là thằng chính, vậy chẳng lẻ bản tuần hoàn "chơi" em? Mong các thầy cô, các bạn giải đáp!
Ta có Npo/Npb =1/3 =N/N0-N -->No=4N -->t1=2T
Sau thời gian t2= t1+276=4T thì N=No.2-t2/T =N0/16-->No=16N
-->Npo/Npb=N/N0-N =N/16N-N =1/15


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phóng xạ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:05:35 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Uran tự nhiên, tồn tại 3 đồng vị chủ yếu với A=234, 235 và 238, đó là 3 đồng vị: U234, U235 và U238. Trong đó, U238 là thành phần lớn nhất chiếm 99,28%. Tiếp theo là U235 rất ít, chỉ chiếm 0,72%. Còn U234 rất không đáng kể, chỉ 0,0055%.

Có lẽ thằng U238 có thành phần nhiều nhất trong tự nhiên nên được bảng HTTH ưu tiên làm lão đại cho "Uran trại"  mo->