Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 02:25:52 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7106Tiêu đề: Tóm tắt lý thuyết Hoá Hữu Cơ P.1
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:25:52 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012
Giới thiệu cho các em học sinh vài file tóm tắt lý thuyết Hoá Hữu Cơ:

1) Tóm tắt lý thuyết Hoá Hữu Cơ - Nguyễn Thế Hùng:

Nhấn Vào Đây Để Xem (http://d.violet.vn/uploads/resources/50/32950/preview.swf)

2) Tóm tắt lý thuyết Hidrocacbon:

Nhấn Vào Đây Để Xem (http://thuyhoathaiphien.files.wordpress.com/2011/12/hidrocacbon.pdf)


Tiêu đề: Tóm tắt lý thuyết Hoá Hữu Cơ P.2
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:12:19 AM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
3) TÓM TẮT LÍ THUYẾT: DẪN XUẤT, ANCOL, PHENOL:

CLICK VÀO ĐỂ XEM (http://thuyhoathaiphien.files.wordpress.com/2011/12/dan-xuat-halogenancolphenol.pdf)

4) TÓM TẮT LÍ THUYẾT: ANDEHIT, AXIT CACBOXYLIC:

CLICK VÀO ĐỂ XEM (http://thuyhoathaiphien.files.wordpress.com/2011/12/andehit-xeton.pdf)

5) TÓM TẮT LÍ THUYẾT: ESTE, LIPIT

CLICK VÀO ĐỂ XEM (http://thuyhoathaiphien.files.wordpress.com/2011/12/estelipit-chat-giat-rua-tong-hop.pdf)

6) TÓM TẮT LÍ THUYẾT: CACBOHIDRAT:

CLICK VÀO ĐỂ XEM (http://thuyhoathaiphien.files.wordpress.com/2011/12/cacbohidrat.pdf)


Tiêu đề: Trả lời: Tóm tắt lý thuyết Hoá Hữu Cơ P.1
Gửi bởi: thuydiem1996 trong 10:10:37 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
sao mjh ko taj dc ve may yk. mjh ko pjt dug truyen taj. mog ban chj cho mjh


Tiêu đề: Trả lời: Tóm tắt lý thuyết Hoá Hữu Cơ P.1
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:19:00 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2013
sao mjh ko taj dc ve may yk. mjh ko pjt dug truyen taj. mog ban chj cho mjh

Đề nghị bạn ghi có dấu và đúng chỉnh tả tiếng Việt.