Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 10:46:37 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7098Tiêu đề: Bài tập Điện Xoay chiều, cần đc giúp đỡ !!!
Gửi bởi: mR.skT trong 10:46:37 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn AB và MB nối tiếp nhau, đoạn AM có điện trở thuần R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex](H), đoạn MB có tụ C=[tex]\frac{0.5.10^{-4}}{\pi }[/tex] (F). Đặt vào hai đầu mạch điện áp [tex]U_{AB}[/tex]=[tex]U_{o}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t (v) . Điện áp [tex]U_{AM}[/tex] và [tex]U_{AB}[/tex] lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]. Điện trở thuần của đoạn mạch là?
A.200 B.75 C.100 D.50[tex]\Omega[/tex]

giúp Em vs!
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện Xoay chiều, cần đc giúp đỡ !!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:01:38 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn AB và MB nối tiếp nhau, đoạn AM có điện trở thuần R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex](H), đoạn MB có tụ C=[tex]\frac{0.5.10^{-4}}{\pi }[/tex] (F). Đặt vào hai đầu mạch điện áp [tex]U_{AB}[/tex]=[tex]U_{o}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t (v) . Điện áp [tex]U_{AM}[/tex] và [tex]U_{AB}[/tex] lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]. Điện trở thuần của đoạn mạch là?
A.200 B.75 C.100 D.50[tex]\Omega[/tex]

giúp Em vs!
Ta có:Zl=100,Zc=200
Uam vuông góc với U--> tan[tex]\varphi[/tex]AM.tan[tex]\varphi[/tex]AB=-1
<-->Zl/R .(Zl-Zc)/R=-1<-->Zl(Zc-ZL)=R 2 -->R =100