Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quydothanhmu trong 11:45:02 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7085Tiêu đề: Nhờ thầy và các bạn làm giúp một số bài trong đề thi thử.
Gửi bởi: quydothanhmu trong 11:45:02 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Bài 1) Trên một mp ngang có một con lắc lò xo có k=300N/m, một đầu cố định một đầu gắn vật nặng có m=0,3kg. Kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho [TEX]g=10m/s^2, \mu=0,5[/TEX]. Tính vận tốc của vật khi nó đi được 12cm kể từ lúc thả.
A. v=1,095 m/s
B. v=1,553 m/s
C. v=2,235 m/s
D. v=1,063 m/s
Bài 2) Một động cơ 3 pha có P=2k (W). Điện áp dây=380V, mắc hình sao, đối xứng. Hỏi nếu một trong 3 dây cuốn bị đứt thì dòng điện trong dây trung hòa bằng bn??
Cảm ơn ^^!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy và các bạn làm giúp một số bài trong đề thi thử.
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:41:32 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Bài 1: Trên một mp ngang có một con lắc lò xo có k=300N/m, một đầu cố định một đầu gắn vật nặng có m=0,3kg. Kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho [TEX]g=10m/s^2, \mu=0,5[/TEX]. Tính vận tốc của vật khi nó đi được 12cm kể từ lúc thả.
A. v=1,095 m/s
B. v=1,553 m/s
C. v=2,235 m/s
D. v=1,063 m/s


Ta có: [tex]\omega ^{2}= \frac{k}{m}=1000[/tex]
 
Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ: [tex]\Delta A = \frac{2\mu mg}{k}= 1\: cm[/tex]

Giả sử lúc đầu vật ở biên C. Trong nửa chu kỳ đầu vật đi từ C đến [tex]O_{1}[/tex] ([tex]CO_{1} =4,5cm[/tex]) sau đó đi từ [tex]O_{1}[/tex] đến D ( [tex]O_{1}D =4,5cm[/tex]).

Với [tex]O_{1}O_{2} = \Delta A[/tex] và vị trí cân bằng ban đầu O là trung điểm của [tex]O_{1}O_{2}[/tex]

Sau nửa chu kỳ đầu, vật đi được quãng đường 9cm. Lúc này do dao động tắt dần nên vật cách vị trí cân bằng mới [tex]O_{2}[/tex] một khoảng [tex]A_{1}=3,5cm[/tex]

Vật cần đi thêm quãng đường 3cm nữa thì được 12cm như yêu cầu bài toán. Suy ra toạ độ (tính từ điểm [tex]O_{2}[/tex]) của vật khi đi được 12cm từ lúc đầu là: [tex]x_{1}=0,5cm[/tex]

Vận tốc của vật tại đây:

[tex]v_{1}^{2}=\omega ^{2}\left( A_{1}^{2}-x_{1}^{2}\right)\Rightarrow v_{1} \approx 1,095 \: (m/s)[/tex]

Bạn xem link này:

NHẤP VÀO ĐÂY (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0)

(Nên tải hai file đính kèm của các thầy về tham khảo thêm)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy và các bạn làm giúp một số bài trong đề thi thử.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 02:49:10 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Bài 1) Trên một mp ngang có một con lắc lò xo có k=300N/m, một đầu cố định một đầu gắn vật nặng có m=0,3kg. Kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho [TEX]g=10m/s^2, \mu=0,5[/TEX]. Tính vận tốc của vật khi nó đi được 12cm kể từ lúc thả.
A. v=1,095 m/s
B. v=1,553 m/s
C. v=2,235 m/s
D. v=1,063 m/s
Bài 2) Một động cơ 3 pha có P=2k (W). Điện áp dây=380V, mắc hình sao, đối xứng. Hỏi nếu một trong 3 dây cuốn bị đứt thì dòng điện trong dây trung hòa bằng bn??
Cảm ơn ^^!


1.
+ Sau mỗi nửa chu kì vị trí biên dịch về phía vị trí cân bằng ban đầu 1 đoạn: [tex]xo = 2\frac{\mu mg}{k} = 1cm[/tex]
=> nửa chu kì đầu vật sang tới vị trí biên cách O một đoạn 5 - 1 = 4cm, và đi được quãng đường 5 + 4 = 9cm. Vậy sau khi đi thêm quãng đường 3cm nữa thì nó cách O một khoảng x = 1(cm)
+ Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: [tex]\frac{1}{2}kA^{2} - (\frac{1}{2}kx^{2} + \frac{1}{2}mv^{2}) = \mu mgS[/tex]
==> [tex]v = \sqrt{\frac{K}{m}(A^{2} - x^{2}) - 2\mu gS} \simeq 1,0954(m/s)[/tex]
2. Cường độ dòng điện qua dây trung hòa: i = [tex]Iocos(\omega t) + Iocos(\omega t + \frac{2\Pi }{3}) + Iocos(\omega t - \frac{2\Pi }{3})[/tex]
+ Khi một dây bị đứt: i = [tex]Iocos(\omega t) + Iocos(\omega t + \frac{2\Pi }{3})[/tex]
Vẽ giản đồ ta sẽ thấy I(day trung hoa) = I
+ Tính I từ: [tex]P_{3pha} = 3UIcos\varphi[/tex]
Bài này không cho [tex]cos\varphi[/tex] của động cơ sao tính được?