Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: why_metb trong 03:30:44 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7066Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: why_metb trong 03:30:44 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,khoảng cách giữa 2 khe S1,S2 là 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5[tex]\mu[/tex]m.Hai điểm M và N trên màn ở cùng 1 phía đối với vân sáng chính giữa, có tọa độ lần lượt là xM=2mm,xN=6,25mm. Giữa hai điểm M và N có số vân sáng và vân tối là?
---bài này mình giải theo 2 cách nhưng kết quả lại khác nhau,mong mọi người góp ý!
+C1:
  Tính i=0,5mm
 -tại điểm M [tex]\frac{{{x_M}}}{i} = 4[/tex]
--> tại M là là vân sáng bậc 4 nên vân tối gần M nhất nằm giũa 2 điểm M,N là vân tối thứ 5.
 -tại điểm N [tex]\frac{{{x_N}}}{i} = 12,5[/tex]
--> tại N là vân tối thứ 13
vậy giữa 2 điểm M và N có vân tối thứ 5,6,7,8,9,10,11,12-->8 vân tối
và 8 vân sáng.
 + C2 :
tại M là vân sáng,tại N là vân tối :
  [tex]{N_S} = {N_t} = \frac{{MN}}{i} + 0,5 = 9[/tex]
--> 9 vân sáng, 9 vân tối.

Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:05:47 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Cách 2 sai rồi :d-. Dựa vào đâu mà bạn tính theo công thức đó?
Đối với vân tối: x = ki (với k là số bán nguyên: 0,5, 1,5 ...)
Ta có OM < ki < ON ==> 4 < k < 12,5 ==> k = 4,5; 5,5 ..., 11,5 ==> 8 vân tối