Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toana1k89 trong 03:23:29 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7065Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: toana1k89 trong 03:23:29 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Câu 1 trong tn giao thoa khe  Y-Ang, khe S phát ra động thời 3 ánh sáng đơn sắc, có bước sóng  tương ứng lamda1=0,4um(muym) , lamda2=0,48um, lamda3=0,64um. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm , quan sát thấy số vân sang không phải đơn sắc là
Câu 2 Hai chất điểm dao đọng  điều hòa trên hai đường thẳng song song rất gần nhau, coi như chung gốc O, cùng chiều dương Ox, cùng tần số f, có biên độ bằng nhau là A. Tại thời điểm ban đầu chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng, chất điểm thứ hai ở vị trí biên. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox là


Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:40:50 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Câu 1 trong tn giao thoa khe  Y-Ang, khe S phát ra động thời 3 ánh sáng đơn sắc, có bước sóng  tương ứng lamda1=0,4um(muym) , lamda2=0,48um, lamda3=0,64um. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm , quan sát thấy số vân sang không phải đơn sắc là
Chủ nề ni vi phạm nội qui :))
[tex]\frac{k1}{k2} = \frac{\lambda 2}{\lambda 1} = \frac{6}{5}[/tex] ; [tex]\frac{k2}{k3} = \frac{\lambda 3}{\lambda 2} = \frac{4}{3}[/tex]; [tex]\frac{k3}{k1} = \frac{\lambda 1}{\lambda 3} = \frac{5}{8}[/tex]

==> k1:k2:k3 = 24:20:15 ==> số vân ko đơn sắc = 24/6 -1 (1 trùng 2) + 20/4 -1 (2 trùng 3) + 15/5 -1 (3 trùng 1) = 9


Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:57:39 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Câu 2 Hai chất điểm dao đọng  điều hòa trên hai đường thẳng song song rất gần nhau, coi như chung gốc O, cùng chiều dương Ox, cùng tần số f, có biên độ bằng nhau là A. Tại thời điểm ban đầu chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng, chất điểm thứ hai ở vị trí biên. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox là

Phương trình của vật 1: [tex]x = Acos(\omega t + - \frac{\Pi }{2})[/tex]

Phương trình của vật 2: [tex]x = Acos(\omega t)[/tex] (Ở biên +)

Khoảng cách giữa hai chất điểm: lx2 -x1l = [tex]Alcos(\omega t)] - cos(\omega t + - \frac{\Pi }{2})l[/tex]

Mặt khác: [tex]cos(\omega t) - cos(\omega t - \frac{\Pi }{2}) = cos(\omega t) +sin(\omega t) = \sqrt{2}cos(\omega t + \frac{\Pi }{4})[/tex]
==> lx2 -x1l max = Acan2
(Dấu cộng hay trừ đều ra giá trị max như nhau)


Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:10:12 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
bạn trả lời câu 1 rõ hơn đi


[tex]\frac{k1}{k2} = \frac{\lambda 2}{\lambda 1} = \frac{6}{5}[/tex] ; [tex]\frac{k2}{k3} = \frac{\lambda 3}{\lambda 2} = \frac{4}{3}[/tex]; [tex]\frac{k3}{k1} = \frac{\lambda 1}{\lambda 3} = \frac{5}{8}[/tex]
Từ tỉ số đó ta lập được bảng sau:
(http://nj5.upanh.com/b6.s13.d3/561131dfdab373358d0c2b88cbd647e7_42101325.1.jpg) (http://www.upanh.com/1_upanh/v/9rbd0g1abkm.htm)

Màu đỏ vân sáng có sự chồng chập của 2 bức xạ 1 và 2; màu xanh là 2 với 3; màu tím là 3 với 1 (đây là các vân không đơn sắc giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm). Từ đó có thể đếm được 9 vân ko đơn sắc. Tuy nhiên tính như http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7065.msg32798#msg32798 sẽ nhanh hơn


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:05:24 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Bạn xem về quy định đăng bài của Forum:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.msg32768#new (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.msg32768#new)

Mong bạn thực hiện đúng quy định.

Cám ơn bạn đã tham gia Diễn đàn!