Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢNG DẠY VẬT LÝ => CÔNG TÁC GIẢNG DẠY => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 08:53:17 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7058Tiêu đề: Hệ số tự cảm của ống dây
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:53:17 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài L và tiết diện S thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng tiết diện nhưng chiều dài tăng lên gấp đôi thì hệ số tự cảm cảm của ống dây là
A. 0,1 H.      B. 0,1 mH.      C. 0,4 mH.      D. 0,2 mH


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số tự cảm của ống dây
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:40:11 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Ý bài này là:

1) Dây vẫn có chiều dài không đổi và quấn trên ống dây khác, và ống này có chiều dài gấp đôi ống cũ,

2) Hơn nữa cách quấn cũng giống như trước luôn.

Phải không thầy Ngulau?

Nhưng mà nếu chiều dài dây không đổi, quấn trên ống dài gấp đôi thì cách quấn không thể như cũ được. Số vòng dây quấn N lúc này coi bộ phức tạp rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số tự cảm của ống dây
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:58:55 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Ý bài này là:

1) Dây vẫn có chiều dài không đổi và quấn trên ống dây khác, và ống này có chiều dài gấp đôi ống cũ,

2) Hơn nữa cách quấn cũng giống như trước luôn.

Phải không thầy Ngulau?

Nhưng mà nếu chiều dài dây không đổi, quấn trên ống dài gấp đôi thì cách quấn không thể như cũ được. Số vòng dây quấn N lúc này coi bộ phức tạp rồi.
Ý thầy ĐQ giống ý ngulau. vậy bài toán này giải quyết thế nào? Vẫn dùng công thức:
L=4.pi.(N/L)^2.V
được không


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số tự cảm của ống dây
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:12:58 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Ý bài này là:

1) Dây vẫn có chiều dài không đổi và quấn trên ống dây khác, và ống này có chiều dài gấp đôi ống cũ,

2) Hơn nữa cách quấn cũng giống như trước luôn.

Phải không thầy Ngulau?

Nhưng mà nếu chiều dài dây không đổi, quấn trên ống dài gấp đôi thì cách quấn không thể như cũ được. Số vòng dây quấn N lúc này coi bộ phức tạp rồi.
Ý thầy ĐQ giống ý ngulau. vậy bài toán này giải quyết thế nào? Vẫn dùng công thức:
L=4.pi.(N/L)^2.V
được không
theo trieubeo nghĩ công thức tính L trong SGK không phụ thuộc độ khít của các vòng dây, do vậy lúc đầu ống dài nến số vòng khít  hơn lúc sau, nên theo trieubeo vẫn dùng được công thức L trên nhưng l lớn gấp đôi


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số tự cảm của ống dây
Gửi bởi: ktsvthanhphong trong 12:47:28 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2018
Ý bài này là lúc đầu có coi như tạo thành ống dây có 2N vòng dây, nhưng dài l, còn lúc sau vẫn là ống dây có 2N vòng dây nhưng dài 2l. -> L tỉ lệ nghịch với chiều dài-> L'=L/2
Nhận xét: -phải coi các vòng dây quấn sát nhau và tiết diện dây dẫn rất nhỏ để bỏ qua sự chênh lệch tiết diện 2 ống dây.
               -Cái ống dây thứ hai quấn trên ống dây thứ nhất có cùng chiều hay ngược chiều khi có dòng điện chạy qua nữa