Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toana1k89 trong 08:06:59 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7052Tiêu đề: de thi thu
Gửi bởi: toana1k89 trong 08:06:59 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu 1. Trung điểm O của một sợi dây dẫn điện AB( A,B cố định) chiều dài l đặt trong một từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với sợi dây. Cho một dòng điện xoay chiều tần số f=16Hz chạy trong sợi dây dẫn thì trên dây này hình thành sóng dừng gồm có 8 bụng sóng . Biết tốc độ truyền sóng trên dây dẫn là v=2m/s. Chiều dài của sợi dây dẫn là


Tiêu đề: Trả lời: de thi thu
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:37:09 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu 1. Trung điểm O của một sợi dây dẫn điện AB( A,B cố định) chiều dài l đặt trong một từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với sợi dây. Cho một dòng điện xoay chiều tần số f=16Hz chạy trong sợi dây dẫn thì trên dây này hình thành sóng dừng gồm có 8 bụng sóng . Biết tốc độ truyền sóng trên dây dẫn là v=2m/s. Chiều dài của sợi dây dẫn là

Dây có dòng điện đặt trong từ trường sẽ chịu tác dụng của lực từ:
 + Khi dòng điện triệt tiêu thì lực từ cũng triệt tiêu
 + khi khi dòng điện đổi chiều thì lực từ cũng đổi chiều
==> Lực từ và dòng điện có cùng tần số ==> tần số của sóng = f = 16Hz
[tex]l = k\frac{\lambda }{2} = k\frac{v}{2f}[/tex] = 0.5m