Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Journey trong 05:53:40 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7051Tiêu đề: BT trong đề thi thử
Gửi bởi: Journey trong 05:53:40 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu 1. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Bước sóng được dùng là [tex]\lambda = 0,589\mu m[/tex]. Biết chiết suất của không khí là 1,000293 và chiết suất của chân không là 1. Nếu đặt sau khe sáng [tex]S_1[/tex] một ống thủy tinh có chiều dài là 2 cm, hai đầu ống có thành rất mỏng , bên trong là chân không thì hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển theo phương song song với hai khe một khoảng là

A.   17,58mm   
B.   5,86mm   
C.   23,44mm   
D.   11,72mm

Câu 2. Cho dòng điện 3 pha chạy vào 3 cuộn dây giống hệt nhau đặt trên vòng tròn của một stato của động cơ điện xoay chiều 3 pha sao cho trục của 3 cuộn dây đồng quy tại O của vòng tròn và hợp với nhau những góc [tex]120^0[/tex] . Khi đó từ trường tổng hợp do 3 cuộn dây tạo ra ở O là từ trường quay. Tại thời điểm từ trường của cuộn thứ nhất đạt cực đại [tex] B_0[/tex] và hướng ra ngoài thì từ trường quay tổng hợp có giá trị

A. [tex]B_0[/tex]
B. [tex]2B_0[/tex]
C. [tex]\frac{B_0}{2}[/tex]
D. [tex]\frac{3B_0}{2}[/tex]

Câu 3. Một con lắc đơn gồm một quả cầu khối lượng [tex]m =100g[/tex] và mang điện tích [tex]q=10^{-7}C[/tex], được treo bằng sợi dây không dãn , không dẫn điện , có chiều dài [tex]l=0,4 m[/tex] đặt trong điện trường đều có [tex]E=2.10^{-6} V/m[/tex] ( Điện trường song song với phương nằm ngang). Ban đầu quả cầu [tex]m[/tex] được giữ cách điện để sợi dây treo có phương thẳng đứng vuông góc với [tex]\overrightarrow{E}[/tex], sau đó buông nhẹ với vận tốc ban đầu  [tex]v_0 =0[/tex]. Sau khi buông tay quả cầu dao động điều hòa . Hãy tính tần số góc và biên độ dao động của quả cầu:

A. 5rad/s và 8cm
B. 8 rad/s và 4 cm   
C. 2,5Rad/s và 4 cm   
D. 2,5rad /s và 8cm
[/size]


Tiêu đề: Trả lời: BT trong đề thi thử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:12:44 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012

Câu 2. Cho dòng điện 3 pha chạy vào 3 cuộn dây giống hệt nhau đặt trên vòng tròn của một stato của động cơ điện xoay chiều 3 pha sao cho trục của 3 cuộn dây đồng quy tại O của vòng tròn và hợp với nhau những góc [tex]120^0[/tex] . Khi đó từ trường tổng hợp do 3 cuộn dây tạo ra ở O là từ trường quay. Tại thời điểm từ trường của cuộn thứ nhất đạt cực đại [tex] B_0[/tex] và hướng ra ngoài thì từ trường quay tổng hợp có giá trị

A. [tex]B_0[/tex]
B. [tex]2B_0[/tex]
C. [tex]\frac{B_0}{2}[/tex]
D. [tex]\frac{3B_0}{2}[/tex]Từ trường tổng hợp có độ lớn không đổi 1,5Bo và quay đều với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] ==> D (thời điểm nào mà chả là 1,5Bo  =)))


Tiêu đề: Trả lời: BT trong đề thi thử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:24:35 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012

Câu 3. Một con lắc đơn gồm một quả cầu khối lượng [tex]m =100g[/tex] và mang điện tích [tex]q=10^{-7}C[/tex], được treo bằng sợi dây không dãn , không dẫn điện , có chiều dài [tex]l=0,4 m[/tex] đặt trong điện trường đều có [tex]E=2.10^{-6} V/m[/tex] ( Điện trường song song với phương nằm ngang). Ban đầu quả cầu [tex]m[/tex] được giữ cách điện để sợi dây treo có phương thẳng đứng vuông góc với [tex]\overrightarrow{E}[/tex], sau đó buông nhẹ với vận tốc ban đầu  [tex]v_0 =0[/tex]. Sau khi buông tay quả cầu dao động điều hòa . Hãy tính tần số góc và biên độ dao động của quả cầu:

A. 5rad/s và 8cm
B. 8 rad/s và 4 cm   
C. 2,5Rad/s và 4 cm   
D. 2,5rad /s và 8cm
[/font][/size]

Không biết bạn có đánh nhầm không nữa  :.)) cường độ điện trường [tex]E=2.10^{-6} V/m[/tex]  sao nhỏ quá vậy?
Nếu [tex]E=2.10^{6} V/m[/tex]
Tại vị trí cân bằng của con lắc Pbk = P + Fd (có dấu véc tơ)
==> [tex]tan\alpha = \frac{Fd}{P} = \frac{qE}{mg} = 0,2[/tex] ==> [tex]\alpha = 0,19739555... \approx 0,2(rad)[/tex]
Biên độ So = [tex]\alpha[/tex].l = 8cm
[tex]\omega = \sqrt{\frac{\sqrt{g^{2} + (\frac{qE}{m})^{2} }}{l}} \approx 5(rad/s)[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: BT trong đề thi thử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:37:37 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu 1. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Bước sóng được dùng là [tex]\lambda = 0,589\mu m[/tex]. Biết chiết suất của không khí là 1,000293 và chiết suất của chân không là 1. Nếu đặt sau khe sáng [tex]S_1[/tex] một ống thủy tinh có chiều dài là 2 cm, hai đầu ống có thành rất mỏng , bên trong là chân không thì hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển theo phương song song với hai khe một khoảng là

A.   17,58mm   
B.   5,86mm   
C.   23,44mm   
D.   11,72mm


Áp dụng công thức dịch chuyển của hệ vân khi đặt bản mỏng: [tex]x_{o} = \frac{D.e.(n-1)}{a} [/tex]
 Trong đó n là chiết suất tỉ đối của bản mỏng đối với môi trường tiến hành thí nghiệm. Ở bài này n = n(chân không)/n(không khí)
Ta tính được: xo == -11.71656705(mm) (dấu trừ chỉ chiều dịch chuyển của hệ vân thôi) ==> D :D


Tiêu đề: Trả lời: BT trong đề thi thử
Gửi bởi: Journey trong 06:38:49 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012

Câu 3. Một con lắc đơn gồm một quả cầu khối lượng [tex]m =100g[/tex] và mang điện tích [tex]q=10^{-7}C[/tex], được treo bằng sợi dây không dãn , không dẫn điện , có chiều dài [tex]l=0,4 m[/tex] đặt trong điện trường đều có [tex]E=2.10^{-6} V/m[/tex] ( Điện trường song song với phương nằm ngang). Ban đầu quả cầu [tex]m[/tex] được giữ cách điện để sợi dây treo có phương thẳng đứng vuông góc với [tex]\overrightarrow{E}[/tex], sau đó buông nhẹ với vận tốc ban đầu  [tex]v_0 =0[/tex]. Sau khi buông tay quả cầu dao động điều hòa . Hãy tính tần số góc và biên độ dao động của quả cầu:

A. 5rad/s và 8cm
B. 8 rad/s và 4 cm   
C. 2,5Rad/s và 4 cm   
D. 2,5rad /s và 8cm
[/font][/size]

Không biết bạn có đánh nhầm không nữa  :.)) cường độ điện trường [tex]E=2.10^{-6} V/m[/tex]  sao nhỏ quá vậy?
Nếu [tex]E=2.10^{6} V/m[/tex]
Tại vị trí cân bằng của con lắc Pbk = P + Fd (có dấu véc tơ)
==> [tex]tan\alpha = \frac{Fd}{P} = \frac{qE}{mg} = 0,2[/tex] ==> [tex]\alpha = 0,19739555... \approx 0,2(rad)[/tex]
Biên độ So = [tex]\alpha[/tex].l = 8cm
[tex]\omega = \sqrt{\frac{\sqrt{g^{2} + (\frac{qE}{m})^{2} }}{l}} \approx 5(rad/s)[/tex]


Ủa, đáp án của đề lại là C cơ, phiền gàcôngnghiệp xem lại giùm  :x


Tiêu đề: Trả lời: BT trong đề thi thử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:58:05 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012

Ủa, đáp án của đề lại là C cơ, phiền gàcôngnghiệp xem lại giùm  :x

Bạn thử kiểm tra lại đề hoặc đáp án xem. Vì khi chưa có điện trường thì tần số góc đã là [tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}} = 5(rad/s)[/tex]. Khi con lắc đặt trong điện trường nằm ngang [tex]g_{bk} = \sqrt{g^{2} + (\frac{qE}{m})^{2}} > g[/tex] ==>  tần số góc tăng phải lớn hơn 5(rad/s) (với bài lượng tăng ko đáng kể nên vẫn lấy gần bằng 5). Đáp án C tần số có 2,5 (rad/2) < 5 @@