Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhthienbkav trong 11:39:15 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7048Tiêu đề: sóng ánh sáng
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 11:39:15 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
chiếu 1 chùm tia tới với các ánh sáng có bước sóng từ 0,38==>0,76 micromet. cho D=1(m), a=1(mm). A cách vân trung tâm 2mm cho vân sáng có với những bức xạ có bước sóng như thế nào???
Giúp em với [-O<


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:08:02 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
chiếu 1 chùm tia tới với các ánh sáng có bước sóng từ 0,38==>0,76 micromet. cho D=1(m), a=1(mm). A cách vân trung tâm 2mm cho vân sáng có với những bức xạ có bước sóng như thế nào???
Giúp em với [-O<
Điều kiện vân sáng [tex]==> x=k\frac{\lambda.D}{a} ==> k=\frac{a.x}{D.\lambda}[/tex]
+ Các vân sáng tại đây đều có bậc lớn >= bậc [tex]k_{do}[/tex] và <= bậc[tex] k_{tim}[/tex]
[tex]==> \frac{a.x}{D.\lambda_{do}} <= k <= \frac{a.x}{D.\lambda_{tim}}[/tex]
Đếm k nguyên thỏa mãn , sau đó thế vào PT trên tìm [tex]\lambda[/tex]