Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 10:22:42 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7042Tiêu đề: Một số bài trong đề thi thử Vật lý - hocmai.vn - Lần 2
Gửi bởi: duynhana1 trong 10:22:42 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Câu 1:Năng lượng dao động điều hoà của một con lắc lò xo
Câu trả lời của bạn:
   A. giảm 4/9 lần khi biên độ giảm 9 lần và tần số tăng 3 lần.    
   B. tăng 16 lần khi biên độ tăng 2 lần và tần số tăng 2 lần.    
   C. giảm 25/3 lần khi biên độ giảm 5 lần và tần số tăng 3 lần.    
   D. giảm 4 lần khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 2 lần.

Câu 2: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều , sau đó điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì thấy giá trị cực đại đó là 100 V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu mạch MB là
Câu trả lời của bạn:
   A.(http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/6a808f7cf43ec1d234454e89d51bdb6a.gif)
   B.(http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/8b69fa41311b3c06987033251a01b71f.gif)
   C.(http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/a0aa324f46699d418bafc15e0968faae.gif)
   D. (http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/5efed65561ea8ba958c35b875d1cfed2.gif)

Câu 3: Tìm câu sai khi nói về tia Rơnghen ?
Câu trả lời của bạn:
   A. Tùy theo giá trị của bước sóng tia X, người ta phân biệt tia X cứng hay mềm.    
   B. Tia Rơnghen hay tia X là bức xạ hãm.    
   C. Phần lớn động năng của electrôn khi đến đối catốt biến thành năng lượng của tia X.    
   D. Tia X có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với nhiều kim loại.

Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t=0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu trả lời của bạn:
   A. Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm [tex]t = \frac{\pi}{2} \sqrt{LC}[/tex]

   B. Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là    [tex]\frac{CU_o^2}{2}[/tex]
   C. Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm là    [tex]t = \frac{\pi}{2} \sqrt{LC}[/tex] là [tex]\frac{CU_o^2}{4} [/tex]
   D. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là [tex]U_o \sqrt{\frac{L}{C}}[/tex]

Câu 5: Một doanh nghiệp sản suất sử dụng trạm phát điện riêng phục vụ cho sản suất. Ở nơi phát người ta truyền công suất truyền tải điện năng là 1,2 MW dưới điện áp 6 kV. Điện trở của đường dây truyền tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ là 4,5 Ω. Nếu như theo giá điện hiện nay là 1200 đồng/1 kWh cho điện sinh hoạt và 850 đồng/1 kWh cho điện sản suất thì trung bình trong 1 tháng (30 ngày ), số tiền doanh nghiệp bỏ ra để khấu hao là
Câu trả lời của bạn:
   A. 110 160 000 đồng.    
   B. 152 550 000 đồng.    
   C. 73 440 000 đồng.    
   D. 155 520 000 đồng.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử Vật lý - hocmai.vn - Lần 2
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:22:58 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Câu1.Năng lượng của dao động không phụ thuộc vào thời gian do đó thy đổi T,f không ảnh hưởng đến W
Tỉ lệ thuận với bình phương biên độ A .Vậy A giảm 2 lần thì W giảm 4 lần-->ĐA D
Câu2:Đề thiếu dữ kiện U=100V
Chỉnh L để Ul max -->Urc vuông góc với U
->Ul 2 =U2+Urc2-->Urc=60V
Do U sớm pha II/2 so với Urc ---> Biểu thức của MB :uMB=60căn2cos(100IIt-II/2)
Câu4. đáp án C
A .khi t=0-->u=Uo max khi t=T/4 --> u=0
B.Wlmax thì Wc=0 ->Wl=W=1/2LIo 2=1/2CUo 2
D.Từ biểu thức Wc+Wl=W--> Io=Uocăn(L/C)
-->Đa C sai
Câu5.Ta có Php=RP2/U 2=1800W
Doanh nghiệp sử dụng điện vì mục đích sản suất -->số tiển bỏ ra để khấu hao trong 1 tháng=Php*30*24*850=110 160 000Đ -->Đa A


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử Vật lý - hocmai.vn - Lần 2
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:22:53 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Xin lỗi câu 4 sai rồi : WLmax=Wcmax<-->1/2LI02=1/2CUo2-->Io=Uo căn C/L


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử Vật lý - hocmai.vn - Lần 2
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 01:35:56 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu 3: Tìm câu sai khi nói về tia Rơnghen ?
Câu trả lời của bạn:
   A. Tùy theo giá trị của bước sóng tia X, người ta phân biệt tia X cứng hay mềm.    
   B. Tia Rơnghen hay tia X là bức xạ hãm.    
   C. Phần lớn động năng của electrôn khi đến đối catốt biến thành năng lượng của tia X.    
   D. Tia X có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với nhiều kim loại

ĐA sai: C là do:
Hiệu điện thế giữa A  và C khoảng vài vạn vôn  thì dòng e được tăng tốc đập vào đối âm cực làm phát ra tia X. Đối âm cực hình chỏm cầu để hội tụ dòng e.
Chỉ có 1%  e  đập vào đối cathode làm phát ra tia X còn 99%  e khi đập vào đối cathode làm nó tỏa nhiệt rất mạnh nên cần có bộ phận giải nhiệt
ĐA B không sai là do:
Cơ chế phát tia X :
Electron của tia âm cực được tăng tốc trong điện trường mạnh nên có động năng rất lớn.
Khi gặp các nguyên tử  của đối âm cực, các e- này xuyên sâu vào vỏ nguyên tử, tương tác với hạt nhân và các e lớp trong cùng của nguyên tử và dừng lại đột ngột làm phát ra sóng điện từ  có bước sóng rất ngắn gọi là bức xạ hãm hay tia  X.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử Vật lý - hocmai.vn - Lần 2
Gửi bởi: duynhana1 trong 02:59:45 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu1.Năng lượng của dao động không phụ thuộc vào thời gian do đó thy đổi T,f không ảnh hưởng đến W
Tỉ lệ thuận với bình phương biên độ A .Vậy A giảm 2 lần thì W giảm 4 lần-->ĐA D
Tần số có ảnh hưởng mà, ta có:
[tex] f = \frac{1}{2\pi } \sqrt{\frac{k}{m}} [/tex]
Do đó để thay đổi tần số ta có thể thay đổi k hoặc thay đổi m.
-Nếu như thay đổi k thì ta có năng lượng dao động tỉ lệ với bình phương tần số.
-Thay đổi m, năng lượng dao động không ảnh hưởng.

Vậy bài ni có 2 đáp án có khả năng đúng là đáp án D và B. Mình chọn D hocmai báo sai rồi, chắc là đáp án của họ là B ^^
Trích dẫn
Câu4. đáp án C
A .khi t=0-->u=Uo max khi t=T/4 --> u=0
B.Wlmax thì Wc=0 ->Wl=W=1/2LIo 2=1/2CUo 2
D.Từ biểu thức Wc+Wl=W--> Io=Uocăn(L/C)
-->Đa C sai
Câu ni lúc làm bài thấy đáp án C sai nên chọn luôn ai ngờ D cũng sai.
Học mãi chọn D rồi :(
Trích dẫn
Câu5.Ta có Php=RP2/U 2=1800W
Doanh nghiệp sử dụng điện vì mục đích sản suất -->số tiển bỏ ra để khấu hao trong 1 tháng=Php*30*24*850=110 160 000Đ -->Đa A
Câu ni mình không hiểu.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử Vật lý - hocmai.vn - Lần 2
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:10:13 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu4 .Mình sửa lại rồi đó bạn Đa D , Io=Uo căn C/L mới đúng ,đầu nhắm mắt nhắm mũi chọn lầm đã sửa lại rồi ,Hocmai đúng rồi
Câu số 5.Bài này là bài toán trong thực tế thôi như mấy ông tiền điện đến nhà bạn thu đó bạn sài bao nhiêu Kwh thì số KW*tiền*1 tháng -> số tiền phải trả thôi
Nhà máy dùng điện vì mục đích sản suất nên ta sẽ nhân 850 đồng ,trong 30 ngày thì -->đổi ra giờ vì đơn vị là KWh


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử Vật lý - hocmai.vn - Lần 2
Gửi bởi: duynhana1 trong 10:13:30 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu4 .Mình sửa lại rồi đó bạn Đa D , Io=Uo căn C/L mới đúng ,đầu nhắm mắt nhắm mũi chọn lầm đã sửa lại rồi ,Hocmai đúng rồi
Câu số 5.Bài này là bài toán trong thực tế thôi như mấy ông tiền điện đến nhà bạn thu đó bạn sài bao nhiêu Kwh thì số KW*tiền*1 tháng -> số tiền phải trả thôi
Nhà máy dùng điện vì mục đích sản suất nên ta sẽ nhân 850 đồng ,trong 30 ngày thì -->đổi ra giờ vì đơn vị là KWh

Câu 4: Đáp án C cũng sai mà :(
Câu 5: Mình không hiểu chỗ tính công suất tiêu thụ.