Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 08:03:14 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7037Tiêu đề: Một số bài về máy biến áp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:03:14 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng(bỏ qua hao phí ) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V.Ở cuộn thứ capaj, nếu giảm bớt n vòng dây thi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U,nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U.Nếu tăng thêm 3n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây để hờ là: A 100V        B 200V     C 220V          D 110V

Câu2.Trong giờ thực hành,học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc vào hai đầu đoạn mạch có điện áp hiệu dụng 380V.Biết quạt có các giá trị định mức 220V-88W và khi hoạt động đúng công suất thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là phi, với cosphi=0,8.Để quạt điện chạy đúng cs định mức thì R bằng : A.180           B 354          C 361      D 267

Câu3.Một máy biến thế có H=80% .Cuộn sơ cấp có 150 vòng,cuộn thứ cấp có 300 vòng.Hai đàu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở R =100,độ tự cảm 318mH.Hẹ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở điện áp xoay chiều U1=100V,tần số 50Hz.Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp: A.2A     B.2,5A        C.1,8A           D.1,767A

Câu4.Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.KHi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất tải điện là 37%.Để hiệu suất tải điện là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là:  A 18kV          B 2kV           C 54kV        D 27kV

Phần bt về phần máy biến áp em còn yếu ,mong các thầy giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài về máy biến áp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:35:40 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng(bỏ qua hao phí ) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V.Ở cuộn thứ capaj, nếu giảm bớt n vòng dây thi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U,nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U.Nếu tăng thêm 3n vòng ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây để hờ là: A 100V        B 200V     C 220V          D 110V

Ta có: [tex]\frac{100}{U1} = \frac{N2}{N1}[/tex]    (1)

[tex]\frac{U}{U1} = \frac{N2 - n}{N1}[/tex]   (2)
[tex]\frac{2U}{U1} = \frac{N2 + n}{N1}[/tex]  (3)

Lấy (3) chia (2) ==> N2 = 3n

Khi tăng 3n vòng dây: [tex]\frac{U'}{U1} = \frac{N2 + 3n}{N1} = \frac{2N2}{N1}}[/tex] (4)
So sánh (4) và (1) ==> U' = 200V


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài về máy biến áp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:54:31 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Câu3.Một máy biến thế có H=80% .Cuộn sơ cấp có 150 vòng,cuộn thứ cấp có 300 vòng.Hai đàu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở R =100,độ tự cảm 318mH.Hẹ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở điện áp xoay chiều U1=100V,tần số 50Hz.Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp: A.2A     B.2,5A        C.1,8A           D.1,767A


Ta có: [tex]\frac{U2}{U1} = \frac{N2}{N1} => U2 = \frac{N2}{N1}U1 = 200V[/tex]
Từ đó tính được I2: [tex]I2 = \frac{U2}{\sqrt{R^{2}+ Z_{L}^{2}}} =[/tex] . . .
Hiệu suất của máy biến áp: [tex]H = \frac{P2}{P1}[/tex] ==> I2
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài về máy biến áp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:03:02 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Câu4.Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.KHi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất tải điện là 37%.Để hiệu suất tải điện là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là:  A 18kV          B 2kV           C 54kV        D 27kV

Công suất hao phí trên đường dây: [tex]\Delta P = I^{2}R = \frac{P_{phát}^{2}}{U_{phát}^{2}}R[/tex]

Hiệu suất truyền tải điện năng: [tex]H = \frac{P_{phát} - \Delta P}{P_{phát}} = 1 - \frac{P_{phát}R}{U_{phát}^{2}}[/tex]

==> [tex]U_{phát}1 = \sqrt{\frac{P_{phát}R}{1 - H1}}[/tex]  (1)
      [tex]U_{phát}2 = \sqrt{\frac{P_{phát}R}{1 - H2}}[/tex]   (2)
bạn lấy (2) chia cho (1) sẽ tìm được U2 :D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài về máy biến áp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:12:00 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Câu2.Trong giờ thực hành,học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc vào hai đầu đoạn mạch có điện áp hiệu dụng 380V.Biết quạt có các giá trị định mức 220V-88W và khi hoạt động đúng công suất thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là phi, với cosphi=0,8.Để quạt điện chạy đúng cs định mức thì R bằng : A.180           B 354          C 361      D 267


Vì quạt chạy đúng công suất định mức nên: Pquat = 88W; Uquat = 220V ==> [tex]I = I_{đm} = \frac{P_{quạt}}{U_{quạt}cos\varphi } = 0,5A[/tex]
Ta có: [tex]U^{2} = U_{R}^{2} + U_{quạt}^{2} + 2U_{R}U_{quạt}.cos\varphi[/tex] Giải phương trình bậc hai này với ẩn UR ==> R